Αιτήσεις εισδοχής πρωτοετών στις φοιτητικές εστίες Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι προτοετείς φοιτητές του ΑΠΘ θα μπορούν να υποβάλλουν εντός 25 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αίτηση εισδοχής στις Φοιτητικές εστίες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο Επιμελητείας στην Α'ΦΕΘ στη διεύθυνση Στ. Κυριακίδη 17 στις σαράντα εκκλησιές, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00 π.μ έως 14.00 μ.μ

Τηλέφωνα επικοινωνίας. 2310210314-2310210315

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 22/08/2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΕΘ

1. Έντυπο αίτησης, που χορηγείται από τη Γραμματεία των ΦΕΘ.

2. Βεβαίωση σπουδών από την Γραμματεία της Σχολής.

Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η εγγραφή στην σχολή, να κατατεθεί το έντυπο Αποτελέσματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που θα βρείτε και θα κατεβάσετε από το site του Υπουργείου Παιδείας, όπου θα φαίνεται σε ποια σχολή και Πανεπιστήμιο πέρασε ο ενδιαφερόμενος.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδια Δημοτική ή άλλη Αρχή (του τελευταίου εξαμήνου) και ειδικά για τους πολύτεκνους και βεβαίωση από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (Α.Σ.Π.Ε.)

4. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος Φορολογικού έτους.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται α) η μόνιμη κατοικία β) ότι δεν διαθέτει η οικογένεια του αιτούντος ιδιόκτητη κατοικία στον τόπο σπουδών. γ) ότι εάν γίνει δεκτή η αίτηση εισδοχής ο οικότροφος αποδέχεται τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εστίας, τις αποφάσεις του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ και της Αρμόδιας Επιτροπής για τις ΦΕΘ, της Πρυτανείας ΑΠΘ και δ) ότι θα εκπληρώνει εμπροθέσμως τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

7. Δύο Φωτογραφίες του ενδιαφερόμενου.

8. Εάν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια - ΤΕΙ (έως 28 ετών) θα προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών από την σχολή τους όπου θα αποδεικνύεται ότι διατηρούν την φοιτητική ιδιότητα το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

9. Εάν υπάρχουν στρατευμένοι αδελφοί θα προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση ότι υπηρετούν την θητεία τους.

10. Σε περίπτωση ορφανού υποψηφίου, εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα προσκομίζεται Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

11. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων θα προσκομίζεται και η δικαστική απόφαση όπου προσδιορίζεται η επιμέλεια των τέκνων.

12. Οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας μελών της οικογενείας (αναπηρία - ΑΜΕΑ) ή του ιδίου του υποψηφίου, θα βεβαιώνονται με σχετική απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα αναφέρεται πέραν των άλλων το ποσοστό και ο χρόνος αναπηρίας.

13. Οι άποροι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του ΑΠΘ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr