Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

 • Χωροταξικός σχεδιασμός περιφερειών και ειδικών περιοχών, κλιματική αλλαγή, ανθεκτικότητα
 • Μητροπολιτικές περιοχές και στρατηγικός σχεδιασμός σε συνθήκες κρίσης: 'νέοι' χώροι, νέες προσεγγίσεις
 • Επενδύσεις και χωρική ανάπτυξη
 • Οικονομική γεωγραφία των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών
 • Χώρος, Κοινωνική-Αλληλέγγυα Οικονομία, Κοινά και εναλλακτικές προσεγγίσεις της χωρικής ανάπτυξής
 • Ανάπτυξη του χώρου της υπαίθρου
 • Αστική ανάπτυξη προσανατολισμένη στη δημόσια συγκοινωνία και τις ήπιες μορφές μετακίνησης
 • Προηγμένα μοντέλα πρόβλεψης της ζήτησης μεταφορών και των συμπεριφορών μετακίνησης σε αστικές περιοχές
 • Χωρική ανάλυση και σχεδιασμός του παράκτιου χώρου στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
 • Δημιουργία χωρικού συστήματος λήψης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων των μονάδων παραγωγής ενέργειας
 • Γεωπληροφορική και πληροφορική στο χωρικό σχεδιασμό
 • Τηλεπισκόπηση και πληροφορική: Πολιτισμός (Εναέρια και Δορυφορική Αρχαιολογία)
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπηση: Περιβάλλονή Εκτίμηση πληθυσμού

Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις εξής τυπικές προϋποθέσεις:

1. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

2. Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης που εντάσσεται στις επιστημονικές περιοχές της Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης ή σε συναφείς επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

3. Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης έως και 22 Ιουλίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου), καθημερινά 10:00-14:00, Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Κτίριο Εδρών (1ος όροφος), 54124 Θεσσαλονίκη.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας είναι τα εξής:

1. Έντυπη αίτηση στην οποία να δηλώνεται μια από τις ερευνητικές περιοχές που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου στην οποία αναπτύσσει συνοπτικά τα κίνητρα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τους λόγους επιλογής της συγκεκριμένης ερευνητικής περιοχής (μέγιστο 500 λέξεις) 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

4. Αντίγραφο Πτυχίου 5. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

6. Βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

7. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

8. Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής γλώσσας ή κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών που προέρχεται από αντίστοιχη χώρα) 9. Αποδεικτικά διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν)

10. Δύο συστατικές επιστολές

11. Αντίγραφα πτυχιακών εργασιών και επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή (εφόσον υπάρχουν)

Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Mηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (τηλ: 2310991430, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.plandevel.auth.gr/el/studies/postgraduate

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr