διεθνείς εθνικές διακρίσεις, απέσπασε, ΑΠΘ, 2015, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

62 διεθνείς και εθνικές διακρίσεις απέσπασε το ΑΠΘ το 2015

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) απέσπασε 62 διεθνείς και εθνικές διακρίσεις, μόνο κατά το έτος. Η τελευταία αξιολόγηση του Ιδρύματος κατέδειξε το εξαιρετικό έργο που παράγεται στο ΑΠΘ, καθώς και τις αστείρευτες δυνάμεις και προοπτικές του ανθρώπινου δυναμικού του. Η τελευταία αξιολόγηση του Ιδρύματος κατέδειξε το εξαιρετικό έργο που παράγεται στο ΑΠΘ, καθώς και τις αστείρευτες δυνάμεις και προοπτικές του ανθρώπινου δυναμικού του.

«Παρά τις δυσκολίες, διαπιστώνουμε καθημερινά πως το Αριστοτέλειο, χάρη στις άοκνες προσπάθειες και στην αυτοθυσία των μελών του, στέκεται όρθιο και τιμά την αποστολή του. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε υψηλότατου επιπέδου εκπαίδευση και να διεξάγουμε έρευνα αντίστοιχη των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου» αναφέρει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας.

Στόχος της εκδήλωσης, η οποία είχε πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, είναι η αναβίωση και η καθιέρωσή της ως θεσμού που θα αναδεικνύει το εξαιρετικό έργο που παράγεται στο ΑΠΘ, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr