Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ, στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές της Δημόσιας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συστημάτων Υγείας, στο Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα.
Ενδεικτικός κατάλογος υποψήφιων εφαρμογών για ανάπτυξη/επέκταση:


OpenEMR, http://www.open-emr.org/
OpenEMR DICOM viewer
CarMate (Πλατφόρμα συνοδήγησης για τo Α.Π.Θ.) (www.carmate.gr)
Εφαρμογή διαχείρισης ουρών σε δημόσιες υπηρεσίες
Σύστημα διαχείρισης εργασιών Δήμου Θέρμης (http://www.glpi-project.org/spip.php?lang=en)
Στόχος είναι η εντατική, πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ
Θεματική Περιοχή: Δημόσια και Τοπική Αυτοδιοίκηση & Πληροφοριακά Συστημάτα Υγείας
Διάρκεια Θερινού Σχολείου: 14 Ιουλίου 2014 μέχρι και 18 Ιουλίου 2014
Διενέργεια Θερινού Σχολείου: Καθημερινά, 10:00 – 16:00 (6 ώρες)
Χώρος Διενέργειας Σεμιναρίου: Εγκαταστάσεις του Τμήματος Πληροφορικής, 2ος όροφος, Αιθ. 3 (Εθνικής Αντιστάσεως 16, Καλαμαριά)
Εκπαιδευτική μέθοδος: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως
Επιθυμητά προσόντα:
Εξοικείωση στο χειρισμό Η/Υ
Γνώση PHP, HTML / CSS ή/και Java, C/C++, Android SDK
Κόστος Συμμετοχής: Χωρίς Κόστος
Βεβαίωση Συμμετοχής: Παρέχεται με την ολοκλήρωση επιτυχούς παρακολούθησης
Προθεσμία Υποβολής Συμμετοχών: Μέχρι Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014
Περιορισμένος αριθμός των θέσεων!
Πληροφορίες: ma.ellak.auth at gmail com