ΑΠΘ, 1ο ελληνικό, πανεπιστήμιο,  ανοίγει, δεδομένα,apth

Το ΑΠΘ είναι το 1ο ελληνικό πανεπιστήμιο που ανοίγει τα δεδομένα του

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το 1ο ελληνικό πανεπιστήμιο που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση συγκρότησης "Μητρώου Ανοικτών Δεδομένων του Δημοσίου", δημοσιεύοντας επτά σύνολα δεδομένων σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.

Μείνε ενημερωμένος για όλα τα νέα του ΑΠΘ (ΕΔΩ)

Τα ανοικτά δεδομένα του ΑΠΘ περιλαμβάνουν πληροφορίες για Διδάσκοντες, Πρόσωπα, Προγράμματα Σπουδών, Μαθήματα και πληροφορίες σχετικά με τις Ακαδημαϊκές και Διοικητικές Μονάδες του πανεπιστημίου. Είναι διαθέσιμα μέσω του www.data.gov.gr, με αναλυτικές περιγραφές και παραδείγματα χρήσης, σε αυτή τη διεύθυνση: http://www.data.gov.gr/organization/aristotle-university-of-thessaloniki.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεσμεύεται να συνεχίσει την εφαρμογή της "ανοικτής διάθεσης" της δημόσιας πληροφορίας δημοσιεύοντας περισσότερα σύνολα δεδομένων στο εγγύς μέλλον, καθώς έτσι επιτυγχάνεται η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος, η δημιουργία νέων και η βελτιστοποίηση υπαρχουσών υπηρεσιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr