Ιατρική, Σχολή, Μάλτας, ΑΠΘ, εικόνες,καταγγελία

Η Ιατρική Σχολή της Μάλτας και η Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ (εικόνες)

Πώς έχουν καταντήσει μια από τις πολλές Σχολές των Πανεπιστημίων μας...

Στο Πανεπιστήμιο Μάλτας, επικρατεί μια αδειωσύνη, ένα κρύο, μια νέκρα...

Ενώ στη δική μας Ιατρική (ΑΠΘ) βλέπουμε μια ελεύθερη διακίνηση ιδεών, μια ζωντάνια, ένα κλίμα που ωθεί την μάθηση και την επιστήμη προς τα εμπρός...

Τα σχόλια δικά σας...

ΑΠΘ-ΙΑΤΡΙΚΗ-ΜΑΛΤΑ

Καταγγελία αναγνώστη στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr