Μεταπτυχιακά 2015/2016

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) του ΑΠΘ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την υπουργική απόφαση 206575/Ζ1 (Φ.Ε.Κ. 3519/29-12-2014 τ. β΄) , ανακοινώνει ότι δέχεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, αιτήσεις υποψηφίων για το "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής" που περιλαμβάνει τις εξής κατευθύνσεις:

- 1η Κατεύθυνση: Κοινωνία, εκπαίδευση και παιδαγωγική.

- 2η Κατεύθυνση: Διδακτική της γλώσσας και της λογοτεχνίας.

- 3η Κατεύθυνση: Θετικές Επιστήμες και διδακτικές τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστοσελίδα: http://www.eled.auth.gr/education/master.html

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr