Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Σύγκλητος του ΑΠΘ για την ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος έχει ως εξής: 

Η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης αναλογιζόμενη την ευθύνη και τον καθοριστικό ρόλο της απέναντι στην ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του πανεπιστημίου εκφράζει την ανάγκη για άμεση και οριστική, δημοκρατική επίλυση του ζητήματος της εκλογής πρύτανη και καλεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να συμμετέχουν ενεργά για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος που ανέκυψε, ώστε να ξεπερασθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε, θέτοντας προ των ευθυνών τους όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία της κατάστασης που τελικά υποβαθμίζει το κύρος του ΑΠΘ.