Το Συμβούλιο Ιδρύματος του ΑΠΘ σε συμμόρφωση προς την απόφαση του ΣτΕ 4474/2014 αποφάσισε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Πρύτανη να διεξαχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και, εάν απαιτηθεί επαναληπτική ψηφοφορία, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015. Επίσης, αποφάσισε η παρουσίαση των υποψηφίων Πρυτάνεων να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 και να μεταδοθεί διαδικτυακά, μέσω live streaming.

Το ΣΙ προχώρησε επίσης στη διαδικασία επιλογής μεταξύ των 5 καθηγητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του Πρύτανη, ήτοι των καθηγητών Ανδρέα Γιαννακουδάκη, Στέργιου Λογοθετίδη, Περικλή Μήτκα, Ιωάννη Παντή και Ιωάννη Παπαδογιάννη, δεδομένου ότι ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Δάτσκος είχε επιβεβαιώσει την απόσυρση της υποψηφιότητάς του, πριν τη συνεδρίαση.

Κατά τη συνεδρίαση το αρμόδιο τριμελές όργανο διενέργειας των πρυτανικών εκλογών εξέθεσε στο ΣΙ, όπως προβλέπει ο νόμος, τα ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.

Στη συνέχεια, εκλήθησαν οι 5 υποψήφιοι, με αλφαβητική σειρά. Εξ αυτών, οι καθηγητές Στέργιος Λογοθετίδης και Ιωάννης Παντής παραιτήθηκαν από τη διαδικασία, εκθέτοντας ο καθείς τους λόγους του προφορικά, καθώς και με σχετικό έγγραφο.

Το ΣΙ άκουσε τις τοποθετήσεις των υπολοίπων τριών υποψηφίων. Στη συνέχεια, προχώρησε σε συζήτηση και, τέλος, σε ψηφοφορία, της οποίας το αποτέλεσμα έχει ως εξής:

Ανδρέας Γιαννακουδάκης: 10 ψήφοι

Περικλής Μήτκας: 12 ψήφοι

Ιωάννης Παπαδογιάννης: 12 ψήφοι

Ως εκ τούτου, οι τρεις ανωτέρω καθηγητές θα συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξή Πρύτανη του Α.Π.Θ.