Νέος Κανονισμός Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας (2021)

Κανονισμός Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας – Κατασκηνωτική περίοδος 2021

Έκδοση 1/6/2021

Η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας αποτελεί περιουσία του ΑΠΘ. Η φροντίδα της Κατασκήνωσης αποτελεί ευθύνη όλων των μελών της κοινότητας του ΑΠΘ. Ο κάθε κατασκηνωτής θα πρέπει να επιδεικνύει σεβασμό προς τους υπόλοιπους κατασκηνωτές και να φροντίζει για τη σωστή διαχείριση των πόρων της Κατασκήνωσης (ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, φυσικό περιβάλλον), απαραίτητων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της. Οι κατασκηνωτές οφείλουν να ενημερώνουν το προσωπικό για προβλήματα τα οποία παρατηρούν και να είναι επιεικείς προς τις ιδιαιτερότητες της Κατασκήνωσης που πηγάζουν από τη συμβίωση διαφορετικών ομάδων κατασκηνωτών (φοιτητές, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι), αλλά και από τον μη «επιχειρηματικό – ιδιωτικό» χαρακτήρα της κατασκήνωσης. Στα πλαίσια χρηστής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των διαμενόντων κατασκηνωτών, ο κανονισμός λειτουργίας της κατασκήνωσης τροποποιήθηκε για την κατασκηνωτική περίοδο 2021 με κυριότερα σημεία τα παρακάτω:

 • Χωροθέτηση των χώρων εγκατάστασης τροχοσπίτων
 • Τοποθέτηση μετρητών ρεύματος σε κάθε τροχόσπιτο
 • Τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων για διαμονή στην κατασκήνωση
 • Έγιναν αλλαγές στις κατηγορίες χρεώσεων

Τέλος οποιαδήποτε περίπτωση ΔΕΝ περιλαμβάνεται στις γενικές κατηγορίες δικαιούχων διαμονής και χρεώσεων αλλά και ιδιαίτερες περιπτώσεις θα εξετάζονται από την Επιτροπή της Κατασκήνωσης και τον Πρόεδρό της μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του ενδιαφερομένου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του κανονισμού λειτουργίας και χρεώσεων της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας του Α.Π.Θ.

Ι. Διοικητική Ευθύνη

Η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση της Καλάνδρας αποτελεί ιδιοκτησία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και την ευθύνη για τη λειτουργία της έχει η Διοίκηση του Α.Π.Θ., συνεπικουρούμενη από την Επιτροπή Κατασκήνωσης Καλάνδρας, η οποία έχει εισηγητικό, επικουρικό και οργανωτικό ρόλο, ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Κατασκήνωσης, ώστε να διασφαλίζεται η αρτιότητα και λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων αυτής.

Η οικονομική διαχείριση της κατασκήνωσης έχει παραχωρηθεί, από το έτος 2015, στην ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ, η οποία έχει την ευθύνη της λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης της λειτουργίας της και την υποστήριξη στη διασφάλιση της οικονομικής της αυτοδυναμίας.

ΙΙ. Δικαιούχοι διαμονής & κανόνες διαμονής

Οι εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας φιλοξενούν, κατά τη θερινή περίοδο, τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δικαίωμα διαμονής στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση έχουν οι παρακάτω κατηγορίες:

Α. Φοιτητές του ΑΠΘ (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες)

Β. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι του Α.Π.Θ. καθώς και ενεργοί συμβασιούχοι σε εργολαβίες του ΑΠΘ

Γ. Φιλοξενούμενοι Κατασκηνωτές

Όλοι οι κατασκηνωτές κατά την διαμονή τους χρεώνονται με ημερήσια κοινόχρηστα. Οφείλουν δε να διαμένουν σε κατάλυμα το οποίο χρεώνεται με ημερήσιο ενοίκιο. Τα καθυστερημένα ενοίκια και κοινόχρηστα, καθώς αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΠΘ, θεωρούνται δημόσια έσοδα και ακολουθείται η είσπραξή τους με τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού. Οι χρεώσεις ανά κατηγορία κατασκηνωτή και καταλύματος περιγράφονται αναλυτικά στον Τιμοκατάλογο της κατασκήνωσης που αναρτάται στην ιστοσελίδα πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου.

Για την είσοδο και διαμονή στην κατασκήνωση εκδίδεται ειδική Κάρτα Εισόδου. Η Κάρτα Εισόδου είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει για όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου και εκδίδεται άπαξ.

Αναλυτικά οι κανόνες διαμονής για κάθε κατηγορία περιγράφονται παρακάτω:

Α. Δικαιούχοι Φοιτητές

Στον παρόντα κανονισμό ως δικαιούχοι φοιτητές ορίζονται οι φοιτητές του ΑΠΘ που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 • Υποψήφιοι διδάκτορες.

Για την έκδοση της Κάρτας Εισόδου, απαιτείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο) καθώς και η αστυνομική ταυτότητα. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η ακαδημαϊκή ταυτότητα απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα και επιπλέον βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που πιστοποιεί μία εκ των άνω αναφερομένων ιδιοτήτων.

Άπαντες οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα να φιλοξενήσουν στο κατάλυμά τους, κατά τη διάρκεια που παραμένουν και οι ίδιοι σε αυτό, μέχρι και ένα (1) άτομο επιπλέον (φιλοξενούμενοι) που χρεώνονται ανάλογα με τον ισχύοντα κατάλογο χρεώσεων.

Β. Δικαιούχοι Εργαζόμενοι & Συνταξιούχοι

Δικαιούχοι Εργαζόμενοι είναι οι κάτωθι εργαζόμενοι του Α.Π.Θ. :

 • Μέλη ΔΕΠ
 • ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, EEΠ 
 • Διοικητικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι, συμβασιούχοι αορίστου και ορισμένου χρόνου)
 • Υπάλληλοι της Επιτροπής Ερευνών, της ΠΦΛ και της ΕΑΔΠ ΑΠΘ 
 1. Για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, Διοικητικούς υπαλλήλους, για την έκδοση Κάρτας Εισόδου απαιτείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα ή το τελευταίο φύλλο μισθοδοσίας του ΑΠΘ μαζί με αστυνομική ταυτότητα.
 2. Ως συνταξιούχοι του ΑΠΘ, ορίζονται οι συνταξιούχοι των παραπάνω κατηγοριών εργαζομένων που συνταξιοδοτήθηκαν από το ΑΠΘ. Για την έκδοση Κάρτας Εισόδου απαιτείται πρυτανική πράξη συνταξιοδότησης του Α.Π.Θ. και αστυνομική ταυτότητα.
 3. Εργαζόμενοι στους χώρους του ΑΠΘ (συμβασιούχοι στις εργολαβίες φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης του ΑΠΘ) με ενεργή σύμβαση.

Για την έκδοση Κάρτας Εισόδου απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα και θα γίνεται διασταύρωση με τα στοιχεία του καταλόγου εργαζομένων που καταθέτει η κάθε επιχείρηση στη Γραμματεία Υποδοχής.

Όλοι οι δικαιούχοι (κατηγορίες Α & Β) μπορούν να συνοδεύονται από τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι και τέκνα) και οι οποίοι ονομάζονται συνοδοί και υποχρεούνται στην έκδοση κάρτας εισόδου.

Για την έκδοση κάρτας εισόδου συνοδού η γραμματεία της κατασκήνωσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση επίσημου εγγράφου (πχ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) που να πιστοποιεί την ιδιότητα του κατασκηνωτή ως συνοδού.

Οι σύζυγοι τέκνων δικαιούχων ακολουθούν τη χρέωση φιλοξενούμενου κατασκηνωτή

Σε περίπτωση οικογένειας με μέλος που έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με εργαζόμενο Δικαιούχο ακολουθείται η χρέωση φιλοξενούμενου κατασκηνωτή.

Οι συνοδοί μένουν αποκλειστικά στο κατάλυμα του δικαιούχου.

Γ1. Φιλοξενούμενοι Κατασκηνωτές

Άπαντες οι δικαιούχοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι έχουν δικαίωμα φιλοξενίας στο κατάλυμά τους, μέχρι και δύο (2) ατόμων επιπλέον (φιλοξενούμενοι). Φιλοξενία επιπλέον των 2 ατόμων επιτρέπεται μόνο με την άδεια της Επιτροπής της Κατασκήνωσης ή του Προέδρου της και εφόσον αυτό επιτρέπεται από την χωρητικότητα του καταλύματος του δικαιούχου. Η διαμονή των φιλοξενούμενων στο χώρο της Κατασκήνωσης, δεν επιτρέπεται χωρίς τη φυσική παρουσία του δικαιούχου από τον οποίο φιλοξενούνται.

Οι δικαιούχοι διαμονής στην Κατασκήνωση, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τους φιλοξενούμενούς τους και ως προς την συμμόρφωσή τους στους κανόνες της κατασκήνωσης και ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την κατασκήνωση.

Η κατασκήνωση μπορεί να δεχτεί ως φιλοξενούμενους κατασκηνωτές και άλλους ενδιαφερόμενους, βάσει της πρόσκλησης η οποία ανακοινώνεται από την Επιτροπή

ΚατασκήνωσηςΚαλάνδραςκαιαπότηνΕταιρίαΑξιοποίησηςκαιΔιαχείρισηςΠεριουσίαςτουΑΠΘ.Τα άτομα αυτά οφείλουν να υποβάλουν αίτημα προς το γραφείο της κατασκήνωσης και η επιτροπή της κατασκήνωσης θα αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της φιλοξενίας. Πιο συγκεκριμένα, ειδικές κατηγορίες καθώς και περιπτώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαμονή στην κατασκήνωση (εκτός των προαναφερθέντων κατηγοριών Α & Β), θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την επιτροπή της Κατασκήνωσης μετά από αίτημά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε χρονικό διάστημα έως 15 ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξή τους στην Κατασκήνωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σε κάθε περίπτωση η φιλοξενία αυτή μπορεί να γίνει δεκτή μόνο μετά την

20η Ιουλίου και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος κατασκηνωτικός χώρος.

Οι φιλοξενούμενοι, κατόπιν άδειας του γραφείου της κατασκήνωσης και όχι πριν από την 20η Ιουλίου ή από την εκάστοτε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή της κατασκήνωσης μπορούν να εγκαταστήσουν δικό τους κατάλυμα με την ανάλογη χρέωση, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου κατασκηνωτικού χώρου. Αν το κατάλυμα είναι τροχόσπιτο, τροχοσκηνή ή μεγάλη σκηνή, θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με το γραφείο της κατασκήνωσης και να πάρουν την έγκριση της Κατασκήνωσης.

Οι φιλοξενούμενοι κατασκηνωτές μπορούν να συνοδεύονται μόνο από τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγοι και προστατευόμενα τέκνα) και δεν μπορούν να φιλοξενήσουν επιπλέον άτομα.

Οι φιλοξενούμενοι οφείλουν να εξοφλήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την κατασκήνωση κατά την αποχώρησή τους.

Γ2. Φοιτητές εκτός ΑΠΘ

Στον χώρο της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας ΑΠΘ μπορεί να φιλοξενούνται και φοιτητές άλλων ΑΕΙ της χώρας, μετά την 20η Ιουλίου.

Οι παραπάνω φοιτητές πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα ακαδημαϊκή ταυτότητα και θα χρεώνονται ως φιλοξενούμενοι κατασκηνωτές (Κατηγορία Γ).

Για την έκδοση της Κάρτας Εισόδου, απαιτείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η αστυνομική ταυτότητα.

Δ. Επισκέπτες

Για αυτούς που επιθυμούν να επισκεφθούν κάποιον κατασκηνωτή ή να κάνουν χρήση της κατασκήνωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα απαιτείται η έκδοση

«Κάρτας Εισόδου Επισκέπτη» για την έκδοση της οποίας είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα η οποία παρακρατείται στη γραμματεία και επιστρέφεται με την έξοδο τουεπισκέπτη.

Κατά την είσοδο και έκδοση «Κάρτας Εισόδου Επισκέπτη», καθώς και κατά την έξοδο των επισκεπτών, πρέπει να είναι παρόντα όλα τα άτομα τα οποία δηλώνονται στην κάρτα.

 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος ανήλικων στην κατασκήνωση χωρίς την παρουσία κηδεμόνα.

-Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση καταλύματος από επισκέπτη.

 • Δεν επιτρέπεται η διαμονή επισκέπτη διάρκειας μεγαλύτερης των 12 ωρών.
 • Δεν επιτρέπεται η έκδοση «Κάρτας Εισόδου Επισκέπτη» για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο. 

Οι επισκέπτες χρεώνονται με βάση την αντίστοιχη κατηγορία και μετά το πρώτο 3ωρο παραμονής στην κατασκήνωση.

Εάν επισκέπτης επισκεφτεί την κατασκήνωση για 2η φορά εντός του ίδιου 24ωρου θα ακολουθηθεί η χρέωση κατασκηνωτή που θα συνοδεύεται και από έκδοση κάρτας κατασκηνωτή.

Σε περίπτωση που επισκέπτης παραμείνει πάνω από 12 ώρες εντός της κατασκήνωσης τότε υποχρεωτικά θα εκδίδεται κάρτα κατασκηνωτή και θα ακολουθείται η πολιτική χρεώσεων της κατασκήνωσης.

Οι κατασκηνωτές1 οφείλουν να διαμένουν σε κατάλυμα το οποίο εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες

ΙΙΙ. Καταλύματα

Α. Σκηνή

 1. Μικρή, έως 4 m2 η οποία επιτρέπεται να φιλοξενήσει έως 2 άτομα.
 2. Μεγάλη, πάνω από 4 m2, η οποία επιτρέπεται να φιλοξενήσει έως 4 ή 6 άτομα

Β. Τροχόσπιτο - Τροχοσκηνή2

 1. Μικρό, έως 4μ μήκος, το οποίο φιλοξενεί έως 4 άτομα. Οι τροχοσκηνές εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία.
 2. Μεσαίο, με μήκος από 4μ έως 7μ, το οποίο φιλοξενεί έως 6 άτομα
 3. Μεγάλο, με μήκος άνω των 7 μέτρων το οποίο φιλοξενεί έως 8 άτομα.

Δικαίωμα εγκατάστασης τροχοσπίτου ή τροχοσκηνής στο χώρο της κατασκήνωσης Καλάνδρας έχει κάθε δικαιούχος της κατηγορίας Β (εργαζόμενος ΑΠΘ ή συνταξιούχος) αλλά και της κατηγορίας Γ1 μετά τις 20 Ιουλίου και με έγκριση της Επιτροπής Κατασκήνωσης.

Ο δικαιούχος του καταλύματος δηλώνει με ευθύνη του τον τύπο του καταλύματος στη γραμματεία κατά την είσοδό του στην κατασκήνωση. Εάν η Κατασκήνωση διαπιστώσει ότι δεν έχει δηλωθεί η σωστή διάσταση του καταλύματος ή διαμένει άτομο το οποίο δεν προβλέπεται βάσει του κανονισμού, τότε κάνει διόρθωση των στοιχείων του καταλύματος και ενδεχομένως επιβάλει πρόστιμο ίσο με το 3πλάσιο της διαφοράς οφειλής.

Η εγκατάσταση του καταλύματος γίνεται με τους παρακάτω όρους:

1 Οι φοιτητές (του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ) επιτρέπεται να διαμείνουν μόνο σε σκηνές.

2 Στο μήκος του τροχόσπιτου υπολογίζεται η μέγιστη απόσταση μεταξύ του πίσω και του μπροστινού μέρους της καμπίνας. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός ολκής (κοτσαδόρος)

1.Κάθε κατάλυμα τοποθετείται εντός του χώρου που του υποδεικνύεται για λόγους ασφάλειας και αποφυγής φαινομένων συνωστισμού. Σε περίπτωση άρνησης του κατασκηνωτή στις υποδείξεις θα γίνεται παρατήρηση και εφόσον εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται θα αποχωρεί από το χώρο της Κατασκήνωσης.

 

 • Κάθε κατάλυμα επιβαρύνεται με ημερήσια χρέωση ενοικίου καθώς και την αντίστοιχη χρέωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της κατασκήνωσης, από την ημέρα τοποθέτησής του σε κατασκηνωτικό χώρο. Στα τροχόσπιτα θα τοποθετηθεί μετρητής ρεύματος με έξοδα της ΕΑΔΠ Α.Π.Θ., ενώ στα υπόλοιπα καταλύματα θα χρεώνεται ημερήσιο τέλος κατανάλωσης ρεύματος. Ο μετρητής ρεύματος αποτελεί περιουσία της ΕΑΔΠ ΑΠΘ και θα παραδίδεται στον Κατασκηνωτή με την τοποθέτηση του τροχόσπιτου. Παρουσία μέλους της Επιτροπής της Κατασκήνωσης και του Κατασκηνωτή θα γίνεται τοποθέτηση του μετρητή στο τροχόσπιτο, καταγραφή της ένδειξης αυτού και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο. Πριν την αποχώρηση του κατασκηνωτή από την κατασκήνωση θα γίνεται καταγραφή της κατανάλωσης ρεύματος που έγινε κατά τη διάρκεια παραμονής του τροχόσπιτου στην κατασκήνωση και θα προκύπτει η σχετική χρέωση. Στη χρέωση, εκτός της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος θα συμπεριλαμβάνονται αναλογικά και όλες οι δαπάνες που έχει ένας λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (Δαπάνες κοινής ωφέλειας, Δημοτικά τέλη, Φόροι, κ.ά.).
 • Η χρέωση του καταλύματος συνοδεύεται και από χρέωση κοινοχρήστων του δικαιούχου, ανεξάρτητα της παρουσίας του ή όχι στην κατασκήνωση.
 • Η εγκατάσταση διαμονής σε σκηνή ή τροχοσκηνή δεν μπορεί να καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια (με τέντα και τραπεζο-καθίσματα) μεγαλύτερη της διπλάσιας της ωφέλιμης (κλειστής) επιφάνειας της σκηνής ή τροχοσκηνής.
 • Ένα τροχόσπιτο μπορεί να συμπεριλαμβάνει τροχοσκηνή και έναν επιπλέον ανοιχτό χώρο για τραπεζο-καθίσματα. Η εγκατάσταση διαμονής δεν μπορεί να καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από την τριπλάσια της επιφάνειας της καμπίνας του τροχόσπιτου3. Επιπλέον χώρος, ο οποίος μπορεί να καταλαμβάνεται από «συνεπικουρούμενη» σκηνή, τέντα κ.α., χρεώνεται ως ξεχωριστό κατάλυμα ή θα απομακρύνεται κατόπιν οδηγίας από το γραφείο της κατασκήνωσης.
  1. Η υπενοικίαση του καταλύματος από τον δικαιούχο σε τρίτους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.
  2. Για τους δικαιούχους φοιτητές η απαλλαγή χρέωσης καταλύματος αφορά μόνο τη σκηνή εμβαδού μέχρι 4μ² (μικρή). Οι φοιτητές που επιθυμούν να διαμένουν σε μεγάλη σκηνή υπόκεινται σε επιβαρύνσεις σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της κατασκήνωσης.
  3. Ο κύριος του καταλύματος φέρει την ευθύνη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό λειτουργίας της κατασκήνωσης, για όλους του διαμένοντες σε αυτό, τους οποίους και οφείλει να ενημερώσει.
  4. Οι κάτοχοι σκηνών και τροχοσκηνών οφείλουν κατά την αποχώρησή τους από την κατασκήνωση (και την διακοπή χρέωσης κοινοχρήστων και ενοικίου) να απομακρύνουν το κατάλυμά τους.

3 Η επιφάνεια της καμπίνας του τροχόσπιτου υπολογίζεται με πλάτος όχι μεγαλύτερο των 2.3 μέτρων.

10.Όλα τα τροχόσπιτα, κατά την αποχώρηση των δικαιούχων, τοποθετούνται σε χώροπάρκινγκ της κατασκήνωσης, και η στάθμευσή τους κατά την περίοδο μη λειτουργίαςτης κατασκήνωσης επιβαρύνεται με πρόσθετη εφάπαξ χρέωση. Η κατασκήνωση δενυποχρεούταινααποδεχτεί καιτηστάθμευσητωντροχόσπιτωντωνφιλοξενούμενων. 

 • Όλα τα καταλύματα (σκηνές, τροχοσκηνές, τροχόσπιτα) πρέπει να έχουν υποχρεωτικά και με ευθύνη των κατασκηνωτών επικολλημένο σε εμφανές σημείο το ειδικό barcode που θα τους δοθεί κατά την είσοδο στην κατασκήνωση, όπου θα αναφέρεται το είδος του καταλύματος και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
 • Αν κατά την θερινή περίοδο λειτουργίας της κατασκήνωσης ένα τροχόσπιτο παραμείνει σταθμευμένο στο χώρο της κατασκήνωσης (χωρίς χρήση ή με χρήση λιγότερη των 10 ημερών) θα επιβαρύνεται με κόστος χρήσης 10 ημερών.

Δ. Οικίσκος της κατασκήνωσης φιλοξενίας έως 6 ατόμων. Ακολουθεί τον κανονισμό Διάθεσης οικίσκων.

IV. Κανονισμός Διάθεσης Οικίσκων

Οι προς διάθεση οικίσκοι της Κατασκήνωσης είναι συνολικά 16 (14 κτιστοί και 2 ξύλινοι). Ο κάθε οικίσκος διαθέτει 4 κλίνες. Οι οικίσκοι διατίθενται κατά την κατασκηνωτική περίοδο στους ενδιαφερόμενους, εν ενεργεία υπαλλήλους του ΑΠΘ, έπειτα από αίτησή τους προς την Επιτροπή της Κατασκήνωσης, στην οποία δηλώνουν τις επιθυμητές ημερομηνίες, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί από την Επιτροπή. Η έναρξη αιτήσεων γίνεται κατόπιν ανακοίνωσης κατά την περίοδο Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος και η αίτηση κατατίθεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας της κατασκήνωσης. Στην ανακοίνωση ορίζονται οι περίοδοι/ημερομηνίες διάθεσης και, ενδεχομένως, οι ειδικοί όροι πέρα αυτών που περιγράφονται παρακάτω.

 1. Λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων, γίνονται δεκτές μόνον οι αιτήσεις συμμετοχής εκείνων που δεν φιλοξενήθηκαν κατά την τελευταία τριετία, ενώ για την επιλογή των δικαιούχων, η Επιτροπή διενεργεί ηλεκτρονική κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.
 2. Κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση μόνο για μία περίοδο, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Για τον μήνα Ιούνιο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας σε οικίσκους, θα υπάρχει ειδική ανακοίνωση από το γραφείο της κατασκήνωσης. Η υπενοικίαση του καταλύματος σε τρίτους δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.
 3. Ο δικαιούχος μπορεί να φιλοξενεί τα μέλη της άμεσης οικογένειάς του (σύζυγοι και προστατευόμενα τέκνα) καθώς και φιλοξενούμενους οι οποίοι θα είναι μέχρι δύο (2) άτομα.
 4. Κάθε οικίσκος διατίθεται, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, για συγκεκριμένη διάρκεια. Η χρέωση γίνεται στο σύνολο των ημερών, ανεξάρτητα από τη χρήση του δικαιώματος διαμονής. Ο κατασκηνωτής, δηλαδή, υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρο το κόστος, όπως αυτό προκύπτει από την ημερήσια χρέωση επί τον αριθμό των ημερών της κληρωθείσας περιόδου, ακόμη και στην περίπτωση πρόωρης αποχώρησης, καθώς δεν υφίσταται δυνατότητα άμεσης πλήρωσης του οικίσκου για τις κενές ημέρες.
 5. Οι κληρωθέντες κατασκηνωτές, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οφείλουν να καταθέσουν ποσό προκαταβολής για τη δέσμευση του οικίσκου σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου της κατασκήνωσης. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται κατά την άφιξη στην κατασκήνωση και πριν την παράδοση του οικίσκου στονδικαιούχο.
 6. Η ανωτέρω προκαταβολή επιστρέφεται στους δικαιούχους, μόνο και εφόσον αυτοί ειδοποιήσουν τη γραμματεία της κατασκήνωσης δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου διαμονής τους. Εάν η κράτηση ακυρωθεί σε διάστημα μικρότερο των 15 ημερών θα παρακρατείται η προκαταβολή.
 7. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, γίνεται επικοινωνία από το γραφείο της Κατασκήνωσης με τους επιλαχόντες κατά σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή προέκυψε από τη δημόσια κλήρωση των οικίσκων. Ο επιλαχών, εφόσον αποδεχτεί την ενοικίαση του οικίσκου, θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αποδοχή με e-mail προς την κατασκήνωση (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) το αργότερο εντός μιας ημέρας και στη συνέχεια να προκαταβάλλει όλο το ποσό σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου της κατασκήνωσης. Σε περίπτωση εξάντλησης του καταλόγου των επιλαχόντων ο Αρχηγός, σε συνεργασία με την Επιτροπή, διαθέτει τον οικίσκο σε τρίτο ενδιαφερόμενο.
 8. Ο οικίσκος παραδίδεται καθαρός. Οι εκάστοτε ένοικοι φέρνουν τα δικά τους κλινοσκεπάσματα και φροντίζουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους την καθαριότητα των οικίσκων, με εξοπλισμό που υπάρχει μέσα στον οικίσκο (σκούπα και φαράσι, σφουγγαρίστρα και κάδος),.
 9. Κάθε οικίσκος διαθέτει WC, κλιματισμό, ψυγείο, 2 εστίες, τραπέζι με καρέκλες και 4 κρεβάτια, με δυνατότητα να προστεθούν περισσότερα σε περίπτωση πολυμελούς οικογένειας και έπειτα από συνεννόηση με τον Αρχηγό της κατασκήνωσης.
 10. Οι οικίσκοι παραδίδονται αποκλειστικά στους δικαιούχους μετά τις 1:30 μ.μ. την ημέρα εισόδου στην κατασκήνωση και παραλαμβάνονται από τους ίδιους πριν από τις 10.30 π.μ. της ημέρας αποχώρησης.
 11. Κατά την επίδοση των κλειδιών υπογράφεται απόδειξη Παραλαβής/ Παράδοσης του οικίσκου και του εντός αυτού ευρισκόμενου εξοπλισμού μεταξύ του δικαιούχου και της κατασκήνωσης. Σε περίπτωση ζημίας, ο δικαιούχος υποχρεούται στην αποκατάστασή της.
 12. Η χρέωση του οικίσκου αφορά όλο το διάστημα διαμονής. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος θελήσει να αποχωρήσει νωρίτερα του προβλεπόμενου διαστήματος (6 ή 7 διανυκτερεύσεις) θα χρεωθεί το συνολικό μίσθωμα.

Οποιαδήποτε περίπτωση ΔΕΝ περιλαμβάνεται στις παραπάνω ενότητες (II, III και IV) θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή της Κατασκήνωσης και τον Πρόεδρό της μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του ενδιαφερομένου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

V. Κανόνες Λειτουργίας & Διαβίωσης

Η φροντίδα της κατασκήνωσης αποτελεί ευθύνη όλων των κατασκηνωτών. Όλοι οι κατασκηνωτές οφείλουν να γνωρίζουν, να σέβονται και να τηρούν τους Κανόνες της κατασκήνωσης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα κατά την είσοδό τους σε αυτήν.

α) Κανόνες Λειτουργίας

1α. Η μη τήρηση των κανόνων μπορεί να έχει ως συνέπεια ακόμη και την αποπομπή από το χώρο της κατασκήνωσης για την τρέχουσα περίοδο ή και για επόμενες περιόδους. Ειδικότερα:

  1. Κατασκηνωτής, ο οποίος ενοχλεί τους υπόλοιπους και αγνοεί τις επανειλημμένες συστάσεις των υπευθύνων της κατασκήνωσης, απομακρύνεται από αυτήν.
  2. Η σκόπιμη εξαπάτηση της κατασκήνωσης, επισύρει ποινή προστίμου 10πλάσιου χρηματικού ποσού από την απώλεια των εσόδων που προκαλεί.
  3. Η πρόκληση φθορών στην περιουσία της κατασκήνωσης από αμέλεια θα πρέπει να αποκαθίσταται με χρέωση ίση προς το κόστος αποκατάστασης της φθοράς.
  4. Η σκόπιμη πρόκληση φθορών στην περιουσία της Κατασκήνωσης, από κακόβουλη ενέργεια, τιμωρείται με χρέωση ίση προς το κόστος αποκατάστασης της φθοράς και, ανάλογα με το μέγεθός της, με ποινή επίπληξης ή και αποβολής από το χώρο κατόπιν απόφασης της διοίκησης ή της Επιτροπής της Κατασκήνωσης.
  5. Η παράνομη παραμονή των αυτοκινήτων (πέραν της προβλεπόμενης μισής ώρας για την φορτοεκφόρτωση), χρεώνεται με 10€ πρόστιμο κάθε φορά που επισημαίνεται η παράβαση. Παραμονή άνω των τριών ωρών θα χρεώνεται με 30€ ανά ημέρα. Αγνόηση των συστάσεων της κατασκήνωσης, για απομάκρυνση του οχήματος, μπορεί να επιφέρει αποπομπή από το χώρο της κατασκήνωσης.
  6. Η Κατασκήνωση δεν διαθέτει για τους κατασκηνωτές δικό της εξωτερικό χώρο παρκινγκ. Οι κατασκηνωτές φέρουν την ευθύνη για το παρκάρισμα και την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους.

2α. Δεν επιτρέπεται στους κατασκηνωτές ή σε τρίτους η κάθε είδους εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, στους χώρους της κατασκήνωσης χωρίς την άδεια της διοίκησης και της επιτροπής της κατασκήνωσης.

3α. Σκηνή που εγκαταλείπεται (κενή) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 2 ημερών, μεταφέρεται στην αποθήκη υλικού και ο χώρος διατίθεται για χρήση σε άλλους κατασκηνωτές. Με το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου, εάν δεν αναζητηθεί η σκηνή από τον κάτοχό της, η κατασκήνωση δεν υποχρεούται στην επιστροφή της.

4α. Τα τροχόσπιτα μετακινούνται υποχρεωτικά σε θέση πάρκινγκ στο χώρο της κατασκήνωσης κατά την λήξη της διαμονής του δικαιούχου. Η μεταφορά τους μπορεί να γίνει με ευθύνη του δικαιούχου σε θέση που ορίζεται από τη κατασκήνωση ή από τον φύλακα της κατασκήνωσης, αλλά χωρίς ευθύνη για τυχόν πρόκληση ζημιών στο τροχόσπιτο. Τροχόσπιτα που αντιμετωπίζουν λειτουργικά προβλήματα, τοποθετούνται υποχρεωτικά στην περιοχή του πάρκινγκ τροχόσπιτων με αποκλειστική ευθύνη των δικαιούχων – σε διαφορετική περίπτωση ξεκινάει χρέωση διαμονής, από την πρώτη μέρα έναρξης της κατασκήνωσης

σύμφωνα με τον όρο 1 της ενότητας ΙΙΙ.

5α. Για τροχόσπιτα, τα οποία δεν μετακινήθηκαν από το πάρκινγκ προς τις θέσεις διαμονής και το αντίστροφο, επί δύο συνεχείς κατασκηνωτικές περιόδους (δηλαδή δεν έγινε χρήση τους σε αυτό το διάστημα), ακολουθείται η διαδικασία απομάκρυνσης από τους χώρους της κατασκήνωσης. Ειδοποιούνται εγγράφως οι ιδιοκτήτες τους και εάν δεν προχωρήσουν στην απομάκρυνσή τους, αναλαμβάνει το έργο η κατασκήνωση. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η χρέωση που περιγράφεται στον όρο 9 της παραγράφου ΙΙΙ.

6α. Οι διαμένοντες σε οικίσκους ευθύνονται για την αρτιότητα των χώρων και του εξοπλισμού που παραλαμβάνουν από τους υπευθύνους της κατασκήνωσης. Είναι υποχρεωμένοι δε στη τήρηση των κανόνων διάθεσης οικίσκων.

7α. Κατασκήνωση δεν ευθύνεται για ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από φυσικές καταστροφές ή ατυχήματα που προκαλούνται από κατασκηνωτές.

8α. Οι κατασκηνωτές είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων. Η κατασκήνωση δεν φέρει καμία ευθύνη για φθορές, καταστροφές ή κλοπές από τρίτους.

9α. Η κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή της κατασκήνωσης, μετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας των ναυαγοσωστών, γίνεται με ευθύνη των κατασκηνωτών.

10α. Άτομα με ειδικές ανάγκες και με δικαίωμα διαμονής στην κατασκήνωση, εφόσον επιθυμούν συνοδεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, την εξασφαλίζουν με δική τους ευθύνη. Για πληροφορίες σχετικά με τις υποδομές και τις παροχές της κατασκήνωσης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο κατασκήνωσης πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου.

β) Κανόνες χρήσης χώρου και διαβίωσης

1β. Οι κατασκηνωτές οφείλουν να τοποθετούν τα καταλύματά τους με τον τρόπο που τους υποδεικνύεται από τους υπευθύνους της κατασκήνωσης και υποχρεούνται να αναρτούν, σε εμφανή θέση επ’ αυτών, την αυτοκόλλητη καρτέλα με τα στοιχεία τους. Η διοίκηση και η Επιτροπή της κατασκήνωσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον κατασκηνωτή την αλλαγή της θέσης του καταλύματός του (τέντα, σκηνή ή τροχόσπιτο) σε άλλη υποδεικνυόμενη θέση ή να προβεί η ίδια στην μεταφορά του, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση τροχόσπιτου ή σκηνής εργαζόμενου πριν την 1η Αυγούστου σε χώρο που έχει οριοθετήσει η κατασκήνωση για την αποκλειστική εγκατάσταση φοιτητών.

2β.   Σε κανένα χώρο της κατασκήνωσης δεν επιτρέπεται το άναμμα κάθε είδους φωτιάς (ψησταριά, αντικουνουπικά, κεριά, ρεσώ, κλπ.), καθώς και η χρήση φιαλών υγραερίου, ούτε και στην παραλία.

3β. Κάθε τροχόσπιτο υποχρεούται να φέρει σε εμφανή θέση πυροσβεστήρα τριών κιλών.

4β. Η είσοδος των αυτοκινήτων στην κατασκήνωση επιτρέπεται για μισή ώρα (30΄), όχι στις ώρες κοινής ησυχίας και μόνο για φορτοεκφόρτωση. Η ταχύτητα των οχημάτων εντός του χώρου της κατασκήνωσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 Κm/h. Ο φύλακας

της εισόδου μπορεί να μην επιτρέψει την είσοδο αυτοκινήτου, αν διαπιστώσει ότι ο οδηγός είναι υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατά την είσοδο του αυτοκινήτου παρακρατείται από τον φύλακα της εισόδου η κάρτα εισόδου του οδηγού, η οποία επιστρέφεται με την έξοδο του αυτοκινήτου και μετά από έλεγχο ότι δεν υπερέβη τον επιτρεπόμενο χρόνο παραμονής.

5β. Η τοποθέτηση σκαφών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στον προκαθορισμένο χώρο τηςπαραλίας.

6β. Δεν επιτρέπονται κατοικίδια ζώα στο χώρο της κατασκήνωσης.

7β. Η κίνηση των ποδηλάτων πρέπει να γίνεται με χαμηλές ταχύτητες, για να αποφεύγονται ατυχήματα. Επίσης, τα ποδήλατα δεν πρέπει να αφήνονται άναρχα πάνω στους δρόμους και τους διαδρόμους της κατασκήνωσης.

8β. Δεν επιτρέπεται η, χωρίς λόγο και αιτία, χρήση των πυροσβεστικών κρουνών, του νερού των δεξαμενών και των δοχείων πυρόσβεσης.

9β. Πρέπει να αποφεύγεται η αλόγιστη κατανάλωση νερού και συνιστάται η συνετή χρήση του ζεστού νερού, κατά τις ώρες που διατίθεται.

10β. Οι χημικές τουαλέτες και κάθε παρόμοιο δοχείο πρέπει να αδειάζονται μόνο στους χώρους και στις ώρες που υποδεικνύονται από την Κατασκήνωση.

11β. Δεν επιτρέπεται η χρήση καλλυντικών προϊόντων στις υπαίθριες ντουζιέρες. 12β. Λόγω της περιορισμένης ηλεκτρικής ισχύος που διαθέτει η κατασκήνωση

ι) Δεν επιτρέπεται η χρήση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών για μαγείρεμα.

ιι) Για τον φωτισμό των καταλυμάτων πρέπει να γίνεται χρήση μόνο λαμπτήρων οικονομίας.

ιιι) Δεν επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών σε τροχόσπιτα ή σκηνές.

13β. Δεν επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του αρχηγού της Κατασκήνωσης, η μετακίνηση εξοπλισμού της κατασκήνωσης (καρέκλες, τραπέζια κλπ) από το χώρο στον οποίο είναι τοποθετημένα.

14β. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά στο χώρο της κατασκήνωσης ηχητικών συστημάτων μεγάλης ισχύος.

15β. Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 15.00 - 17.00 και 00.30 - 07.00.

Α. Χρέωση καταλυμάτων ανά ημέρα

Είδος καταλύματος

Φοιτητής ΑΠΘ1

Προσωπικό ΑΠΘ/Συνταξιούχος

ΑΠΘ

Φιλοξενούμενος κατασκηνωτής/Φοιτητής

άλλων ΑΕΙ1

Μικρή σκηνή (<4τμ)2

0€

3€

4€

Μεγάλη σκηνή (>4τμ)2

6€

6€

8€

Μικρό τροχόσπιτο (<4μ)3,4

 

6€

8,5 €

Μεσαίο τροχόσπιτο

(<7μ)4

7€

9,5 €

Μεγάλο τροχόσπιτο (>7μ)4

8€

10,5 €

Οικίσκος5

27 €

-

 1. Οι φοιτητές ΑΠΘ και άλλων ΑΕΙ μπορούν να τοποθετήσουν ΜΟΝΟ Σκηνές στον χώρο της κατασκήνωσης
 2. Η σκηνή επιβαρύνεται με τέλος κατανάλωσης ρεύματος 1 € /ημέρα
 3. Στην κατηγορία Μικρό τροχόσπιτο εντάσσονται και οι τροχοσκηνές
 4. Στα τροχόσπιτα θα τοποθετείται μετρητής κατανάλωσης ρεύματος
 5. Οι οικίσκοι επιβαρύνονται με χρέωση κοινοχρήστων ανά άτομο με βάση τη γενική χρέωση της κατασκήνωσης

Β. Χρέωση κοινοχρήστων

Φοιτητής ΑΠΘ (με ακαδημαϊκή ταυτότητα σε ισχύ)

 

Κάρτα εισόδου

 

Ημερήσια κοινόχρηστα

 

Προέκδοση (ΑΠΘ)

Έκδοση (Καλάνδρα)

Φοιτητής/τρια

7 €

8€

0€

Συνοδός/τεκνο >12 ετών

12 €

13 €

2,5 €

Τέκνο 3-12 ετών

5 €

6€

1,5 €

Προσωπικό ΑΠΘ/Συνταξιούχος ΑΠΘ

 

Κάρτα εισόδου

 

Ημερήσια κοινόχρηστα

 

Προέκδοση (ΑΠΘ)

Έκδοση (Καλάνδρα)

Δικαιούχος

12 €

13€

2,5 €

Συνοδός/τέκνο >12 ετών

12 €

13 €

2,5 €

Τέκνο έως 3-12 ετών

5 €

6€

1,5 €

 

Φιλοξενούμενος κατασκηνωτής/Φοιτητής άλλων ΑΕΙ

 

Κάρτα εισόδου

 

Ημερήσια κοινόχρηστα

 

Προέκδοση (ΑΠΘ)

Έκδοση (Καλάνδρα)

Χρέωση ενήλικα/τέκνο >12 ετών

15 €

16 €

4 €

Τέκνο φιλοξενούμενου 3-12

ετών

7 €

8€

2,5 €

 

Γ. Ημερήσιοι επισκέπτες

Παραμονή έως 3 ώρες

Δωρεάν

Παραμονή άνω των 3 ωρών (έως 12 ώρες)

2 €

Παραμονή ανηλίκων 6-18 ετών άνω των 3 ωρών (έως 12 ώρες)

1,5 €

Παραμονή ανηλίκων 0-6 ετών

Δωρεάν

 

-Παραμονή άνω των 12 ετών συνοδεύεται με έκδοση κάρτας κατασκηνωτή και αντίστοιχη χρέωση διαμονής. Δεν επιτρέπεται η είσοδος του ίδιου επισκέπτη για 2η φορά εντός του ίδιου 24ωρου

Κανόνες Λειτουργίας (2021) Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας

Κανόνες Χρήσης Χώρου Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης (2021)

Καθήκοντα Αρχηγού και Υπαρχηγού Κατασκήνωσης Καλάνδρας

Μόνο με Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 η είσοδος στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ