Από το ΔΣ της ΠΦΛ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας, σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης για σίτιση στην ΠΦΛ από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του ΑΠΘ, λήγει την 30η Νοεμβρίου. Η ΠΦΛ χρηματοδοτείται από την πολιτεία με βάση τον αριθμό των αιτήσεων ενδιαφερόμενων για σίτιση φοιτητών και η ύπαρξη μικρότερου αριθμού αιτήσεων από αυτούς που πραγματικά σιτίζονται οδηγεί σε αδυναμία λειτουργίας της.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχων με σκοπό να διαπιστωθεί ποιοι από τους σιτιζόμενους φοιτητές κατέθεσαν αίτηση και δικαιολογητικά ώστε να σταλούν υπενθυμίσεις πιθανών εκκρεμοτήτων.

Η μη κατάθεση της αίτησης σίτισης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών θα οδηγήσει τελικά σε μείωση της χρηματοδότησης της ΠΦΛ με πιθανές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία της. Για τους λόγους αυτούς, επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά την ανάγκη άμεσης κατάθεσης αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και για τον λόγο αυτό δίνεται μία μικρή παράταση μέχρι την 9η Δεκεμβρίου.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr