ΑΠΘ: Ψήφισμα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΑΕΙ

Ψήφισμα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΑΕΙ

"Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ στη συνεδρίαση της υπ. αρ. 416/23-1-2020 εκφράζει ομόφωνα τη σοβαρή ανησυχία της για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των δημοσίων πανεπιστημίων και μάλιστα των φιλοσοφικών σχολών, λόγω της κατ’ αρχήν ψήφισης του άρθρου 50 του νέου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βάσει του άρθρου αυτού οι τίτλοι σπουδών των κολεγίων/παραρτημάτων πανεπιστημίων της αλλοδαπής θα θεωρούνται αυτομάτως ισότιμοι με αυτούς των αντιστοίχων τμημάτων των δημοσίων πανεπιστημίων.

Κρίνουμε πως η κοινοτική οδηγία, με βάση την εθνική πρακτική και το ελληνικό δίκαιο, δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουν εκ μέρους της πολιτείας ασφαλιστικές δικλίδες, όπου αυτές χρειάζονται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται αφενός η ακαδημαϊκή ισοτιμία και αντιστοιχία, αφετέρου τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των δημοσίων πανεπιστημίων.

Η Συνέλευση συντάσσεται με το ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, το οποίο επισημαίνει τις προτάσεις της έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Συντάσσεται επίσης με το ψήφισμα της Συγκλήτου του ΑΠΘ, το οποίο μάλιστα εισηγείται σειρά προτάσεων, ώστε, ακόμη κι αν ψηφισθεί σήμερα και ονομαστικά το άρθρο 50, να οριστούν αυστηρές προϋποθέσεις για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των αποφοίτων."

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr