Οι καθηγητές του ΑΠΘ για την νέα διάταξη για τα Κολλέγια

Οι καθηγητές του ΑΠΘ για την νέα διάταξη για τα Κολλέγια

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης: Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, σε συνέχεια της απόφασής του (16.12.2019), συζήτησε για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), ΕΛΚΕ κ.λπ.» και αποφάσισε τα εξής:

Η διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εισηγείται το άρθρο 50 του νομοσχεδίου είναι ασαφής, δεν συνάδει με τις αρχές της αριστείας, την οποία η κυβέρνηση διαρκώς επικαλείται, και αν εφαρμοστεί θα προξενήσει προβλήματα και θα υποβαθμίσει τη δημόσια εκπαίδευση. Με το άρθρο 50, κατοχυρώνει επαγγελματικό δικαίωμα εργασίας στην εκπαίδευση σε οποιονδήποτε κάτοχο πτυχίου ή σχετικών επαγγελματικών προσόντων, ανεξαρτήτως τρόπου και χώρας απόκτησής τους, παρακάμπτοντας τον ΔΟΑΤΑΠ και χωρίς καν να επιβάλει την κατοχή παιδαγωγικής επάρκειας! Παρακάμπτει ομοίως κάθε έννοια αξιολόγησης και πιστοποίησης των εκπαιδευτικών μονάδων που χορηγούν πτυχία και με τρόπο αντιεπιστημονικό εξισώνει διαφορετικού επιπέδου σπουδές και ιδρύματα.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, προς την οποία είναι εύλογο να εναρμονίζεται η ελληνική, δεν επιβάλλει την χωρίς ποιοτικά στοιχεία αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, η σχετική κοινοτική Οδηγία (2005/36) ρητά αναφέρει ότι «τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν το ελάχιστο επίπεδο απαραίτητων προσόντων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στην επικράτειά τους». Ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης η Πολιτεία οφείλει να εξαντλήσει όλες τις θεσμικές της δυνατότητες για τη διασφάλιση και την πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών.

Το Υπουργείο είναι αναγκαίο να διασφαλίσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, εντός του εθνικού πλαισίου, να επεξεργαστεί και να προτείνει ένα σοβαρό και αναλυτικό πλαίσιο ελέγχου των εκπαιδευτικών και λοιπών διαδικασιών αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στον χώρο της εκπαίδευσης, διευρύνοντας τη δικαιοδοσία του ΔΟΑΤΑΠ και θεσπίζοντας κριτήρια που θα προφυλάσσουν και θα ελέγχουν τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών αλλά και των φορέων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Αντίθετα προς τα παραπάνω, με τη ρύθμιση αυτή η κυβέρνηση επικαλείται αορίστως ευρωπαϊκές οδηγίες και καλύπτεται πίσω από διατάξεις για ασαφώς οριζόμενα επαγγελματικά δικαιώματα. Η αιφνιδιαστική εισαγωγή της, που δεν υπήρχε στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο, γίνεται τη στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει τον διαγωνισμό για την πρόσληψη, μετά από πολλά χρόνια, εκπαιδευτικών, δίνοντας το μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία δεν ενδιαφέρεται παρά για την αύξηση του αριθμού όσων ελπίζουν σε μια θέση στο δημόσιο, ανεξαρτήτως προσόντων και κριτηρίων (απόφοιτοι κολλεγίων, μη αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού κ.ά.), και ενδυναμώνοντας πελατειακές σχέσεις, που κάθε άλλο παρά εξυπηρετούν στόχους αναβάθμισης της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Για τους παραπάνω λόγους το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, αφενός με τρόπο κατηγορηματικό δηλώνει την αντίθεσή του και καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει τη διάταξη και αφετέρου καλεί τους συναδέλφους σε τρίωρη στάση εργασίας και συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Συλλαλητήριο που οργανώνουν η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ και η ΟΙΕΛΕ αύριο, Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, στις 12:30 μ.μ. στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Π.Θ.

Ο Πρόεδρος Γιώργος Ζωγραφίδης

Η Γραμματέας Αγγελική Ζιάκα

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr