Επιστολή Φοιτητών του ΑΠΘ για την παιδαγωγική-διδακτική επάρκεια για τους εισαχθέντες Χημικού 2015-2016

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης: Φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηίου Θεσσαλονίκης μαζεύουν υπογραφές σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ως προς την χορήγηση παιδαγωγικής επάρκειας των εισαχθέντων 2015-2016.

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι όπως αναφέρουν στα «Φοιτητικά Νέα» "αιτούμαστε να μας χορηγηθεί πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας χωρίς την υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικού προγράμματος σπουδών".

Η Επιστολή των Φοιτητών:

Είμαστε οι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι φοιτητές του τμήματος Χημείας που εισαχθήκαμε στη σχολή το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Πήραμε την πρωτοβουλία να σας αποστείλουμε αυτή την επιστολή για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόβλημα που υπάρχει με το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας και να αιτηθούμε να μας χορηγηθεί χωρίς την υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικού προγράμματος σπουδών.

Σύμφωνα με την τροπολογία(2018) στο ν.3848/2010, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται (εκτός από πτυχίο στην Παιδαγωγική και μεταπτυχιακό σε αυτό το αντικείμενο) "με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσοτέρων ΑΕΙ σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου ΑΕΙ, καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ που έχουν τα ειδικά και τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ' έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ακολούθησαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων."

Παρά το γεγονός ότι η τροπολογία αυτή δημοσιεύτηκε το 2018(όταν οι εισαχθέντες του 2015-2016 ήταν στο τρίτο έτος σπουδών), το τμήμα Χημείας Α.Π.Θ. δεν ενημέρωσε τους εν ενεργεία φοιτητές με κανένα τρόπο και επίσης δεν ενέκρινε τα απαιτούμενα μαθήματα(5 μαθήματα και πρακτική άσκηση) για την επάρκεια μέχρι περίπου ένα χρόνο αργότερα(δημοσιεύτηκε στη σελίδα της σχολής 22/7/2019) λίγες ημέρες πριν την ορκωμοσία των εισαχθέντων του 2015-2016. Μάλιστα, στην αρχική εκδοχή της δημοσίευσης δεν συμπεριλαμβάνονταν οι απόφοιτοι του 2015-2016 αλλά μόνο προπτυχιακοί φοιτητές. Στην αρχή του νέου ακαδημαϊκού έτους δημοσιεύτηκε έγγραφο το όποιο συμπεριελάμβανε τους εισαχθέντες του 2015:

"Οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας, οι οποίοι εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τα σχετικά με την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μαθήματα σε κάθε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο μετά τη λήψη του πτυχίου τους"

Η γραμματεία της σχολής ανέφερε ότι θα βγει ειδική δήλωση για αυτά τα μαθήματα για τους εισαχθέντες 2015-2016 κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα(9/10/19) ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι παραδόσεις των μαθημάτων που αφορούν την διδακτική επάρκεια.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι η χρονιά μας ακολούθησε το πρόγραμμα σπουδών 2014-2015, δηλαδή παρακολουθήσαμε ακριβώς τα ίδια μαθήματα με τους εισαχθέντες του 2014 που έχουν επάρκεια ενώ εμείς δεν έχουμε χωρίς το ειδικό αυτό πρόγραμμα σπουδών!

Αιτούμαστε λοιπόν τη χορήγηση της διδακτικής επάρκειας σε όλους του εισαχθέντες του Χημικού Α.Π.Θ. που εισήχθησαν στη σχολή το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και σας καλούμε να ενεργήσετε άμεσα και να εξετάσετε την υπόθεση και για τα υπόλοιπα τμήματα του πανεπιστημίου μας.

Την επιστολή αυτή υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και απόφοιτοι.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr