Διεθνές βραβείο «η πιο αποτελεσματική πρόταση στην εκπαίδευση» σε ερευνητές του Τμήματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

Διεθνές βραβείο στην κατηγορία «Most Effective Teaching Application» (η πιο αποτελεσματική πρόταση στην εκπαίδευση) απέσπασαν ερευνητές του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της απονομής των «Simcyp Academic Awards 2019» του Ερευνητικού Κέντρου «Simcyp» που πραγματοποιήθηκε στο Σέφιλντ της Βόρειας Αγγλίας.

Οι βραβευθέντες είναι ο Γεώργιος Μυστρίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Φαρμακευτικής και ο Ιωάννης Βιζιριανάκης, αναπληρωτής καθηγητής Μοριακής Φαρμακολογίας και Φαρμακογονιδιωματικής του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Διακρίθηκαν για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, μέσω της πλατφόρμας Simcyp, την επιτυχή ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την ενίσχυση των επιστημονικών γνώσεων, αλλά και των πρακτικών δεξιοτήτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στον χώρο των φαρμάκων που εφαρμόστηκε στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Οι ερευνητές του ΑΠΘ υπέβαλαν, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Simcyp Consortium Academic Awards» (Ακαδημαϊκά Βραβεία της Κοινοπραξίας Simcyp), την πρότασή τους στον τομέα ανάδειξης-επέκτασης-αξιοποίησης των γνώσεων για τα φάρμακα σε τομείς, όπως: 1) των εργαστηριακών μελετών σε αξιοποιήσιμα δεδομένα των ζώντων οργανισμών, 2) των μηχανισμών απορρόφησης-κατανομής, μεταβολισμού και αποβολής των φαρμάκων από τον οργανισμό, 3) τη βασισμένη στη φυσιολογία μοντελοποίηση της φαρμακοκινητικής των φαρμάκων και βιολογικών παραγόντων, 4) της φαρμακολογίας ασφάλειας, 5) της φαρμακολογίας συστημάτων, και 6) μοντελοποίησης και προσομοίωσης.

Το διεθνές consortium «Simcyp»

Η διεθνής κοινοπραξία «Simcyp» απαρτίζεται από 36 βιοφαρμακευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των 10 κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών παγκοσμίως, και από περισσότερα από 100 ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα που αξιολογούνται από την κοινοπραξία Simcyp, ως κέντρα αριστείας στον χώρο της ανάπτυξης φαρμάκων.

Το διεθνές consortium «Simcyp» στοχεύει στη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των φαρμάκων στον οργανισμό, μέσω της ανάπτυξης της πλατφόρμας πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής «Simcyp» που βασίζεται στη φυσιολογία. Ήδη, η συγκεκριμένη πλατφόρμα «Simcyp» βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για εφαρμογή στην κλινική φάση αξιολόγησης νέων φαρμάκων με την υποβολή σχετικών δεδομένων από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Εκτός από τις φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, περισσότερα από 100 ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα που δρουν στο πεδίο της ανάπτυξης φαρμάκων κατέχουν, ύστερα από ετήσια αξιολόγηση από το consortium, άδειες ακαδημαϊκής και ερευνητικής χρήσης.

Το περιεχόμενο της πρότασης

Η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ υπέβαλε, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Simcyp Consortium Academic Awards (Ακαδημαϊκά Βραβεία της Κοινοπραξίας Simcyp)», την πρότασή της στον τομέα ανάδειξης-επέκτασης-αξιοποίησης των γνώσεων για τα φάρμακα σε τομείς, όπως: 1) των εργαστηριακών μελετών σε αξιοποιήσιμα δεδομένα των ζώντων οργανισμών, 2) των μηχανισμών απορρόφησης-κατανομής, μεταβολισμού και αποβολής των φαρμάκων από τον οργανισμό, 3) της βασισμένης στη φυσιολογία μοντελοποίηση της φαρμακοκινητικής των φαρμάκων και βιολογικών παραγόντων, 4) της φαρμακολογίας ασφάλειας, 5) της φαρμακολογίας συστημάτων, και 6) μοντελοποίησης και προσομοίωσης.

Προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις, το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί, κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος, με συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων φοιτητών και τουλάχιστον 8 ώρες παρουσιάσεων/πρακτικών ασκήσεων, με τη βοήθεια του προσομοιωτή Simcyp.Περισσότερα από 100 ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο που έχουν αξιολογηθεί ως κέντρα αριστείας στο πεδίο της ανάπτυξης φαρμάκων και κατέχουν άδειες έρευνας για την αξιοποίηση της πλατφόρμας μοντελοποίησης «Simcyp», ήταν επιλέξιμα για την υποβολή υποψηφιότητας στα ακαδημαϊκά βραβεία της σύμπραξης «Simcyp», για το έτος 2019.

Η βάση της πρότασης βρίσκεται στο πρώτο, σε διεθνές επίπεδο, εγχειρίδιο Εξατομικευμένης Ιατρικής (ή Ιατρικής Ακριβείας), με τίτλο «Handbook of Personalized Medicine: Advances in Νanotechnology, Drug Delivery and Therapy», του Αν. Καθηγητή Ιωάννη Βιζιριανάκη, που εκδόθηκε το 2014.Αποτελεί μια μακροχρόνια ερευνητική πορεία που ξεκίνησε ως σύλληψη το 1997 και ως αρχική εφαρμογή το 2001, ενισχύθηκε ως ιδέα με την απόκτηση της πρώτης άδειας ακαδημαϊκής ερευνητικής χρήσης της πλατφόρμας «Simcyp» το 2009 και την ένταξη, παράλληλα, από την αξιολόγηση της κοινοπραξίας «Simcyp» της ερευνητικής ομάδας του Αν. Καθηγητή Ιωάννη Βιζιριανάκη σε κέντρο αριστείας για τον χώρο ανάπτυξης των φαρμάκων. Στη συνέχεια μορφοποιήθηκε μέσα από την εφαρμογή ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος στη διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος «Κλινική Φαρμακοκινητική» για τους 4ετείς φοιτητές Φαρμακευτικής του ΑΠΘ και του μεταπτυχιακού μαθήματος «Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων» του μεταπτυχιακού προγράμματος «Φαρμακολογία και Θεραπευτική».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr