ΑΠΘ: Ίδρυση Κέντρου Έρευνας για την αγροδιατροφή

Στην ίδρυση τριών Κέντρων Έρευνας σε τρία διαφορετικά επιστημονικά πεδία, αγροδιατροφή, ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό και βιοϊατρική έρευνα & εκπαίδευση, προβαίνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, με σκοπό να συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, στη σύνδεση της με την κοινωνία και ταυτοχρόνως στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα το Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής – ΚΕΑΓΡΟ ιδρύθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, με στόχο τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής, την επιστημονική υποστήριξη, την παροχή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση τεχνολογιών, πρακτικών και γνώσεων παραγωγής και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Δεδομένου ότι η Ελλάδα και ειδικότερα η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη κατέχουν κομβική θέση για την αγροτική παραγωγή, το ΚΕΑΓΡΟ στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου του ΑΠΘ και της Ελλάδας στο σύγχρονο και ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον του αγροδιατροφικού τομέα. H ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της πόλης και της χώρας, η διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων σε ειδικά θέματα αιχμής για τον τομέα της αγροδιατροφής, καθώς και η υποβολή προτάσεων σε σχετικά με την αγροδιατροφή ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα αποτελούν τις επόμενες δράσεις του νεοσύστατου Κέντρου.

H ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της πόλης και της χώρας, η διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων σε ειδικά θέματα αιχμής για τον τομέα της αγροδιατροφής, καθώς και η υποβολή προτάσεων σε σχετικά με την αγροδιατροφή ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα αποτελούν τις επόμενες δράσεις του νεοσύστατου Κέντρου.

Παράλληλα, ιδρύθηκαν το Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ καθώς και το Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΕΒΙΕΕ) από το Τμήμα Ιατρικής του πανεπιστημίου. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr