ΑΠΘ: Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2018-2019

Erasmus+: Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για το ακαδ. έτος 2019-2020 με επιλέξιμη περίοδο υλοποίησης των μετακινήσεων από 1/9/2019 έως 31/08/2020.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 6 έως 31 Μαΐου 2019 (15:00 ώρα Ελλάδας).

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν μέσα από το παρόν άρθρο όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση, την αναζήτηση Φορέα Υποδοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, και τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής.

Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ).

Επισημαίνεται ότι η τελική διάρκεια επιχορήγησης κάθε φοιτητή θα εξαρτηθεί από το ποσό που θα διατεθεί στο ΑΠΘ από την Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+.

Οι φοιτητές θα πρέπει να προβούν στην έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων για να αποφευχθεί πιθανή υπερφόρτωση του συστήματος και, κατά συνέπεια, η όποια ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων κατά τις τελευταίες ημέρες υποβολής των αιτήσεων.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Γενικές Πληροφορίες

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές (από το 1ο έτος σπουδών τους), μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΑΠΘ, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση.

Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος. Με βάση την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 33 του Ν.4009/2011 (Α' 195/06.09.2011) «ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων». Κατά συνέπεια, δυνατότητα μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτοι θα έχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το ΑΠΘ θα έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα:

α) Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)

β) Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου - EΟX: Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν

γ) Οι συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ: Τουρκία, ΠΓΔΜ

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του Α.Π.Θ και του φορέα Υποδοχής.

Διαδικασία αναζήτησης φορέα υποδοχής:

Καθώς η διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΑΠΘ προβλέπει τη δήλωση ενός και μόνο φορεά υποδοχής και την κατάθεση της αντίστοιχης Επιστολής Αποδοχής (Letter of Acceptance - σχετικό πρότυπο υπάρχει αναρτημένο στα χρήσιμα αρχεία της υποενότητας "Διαδικασία υποβολής αίτησης"), η αναζήτηση του συγκεκριμένου φορέα είναι προτιμότερο να ξεκινήσει πολύ πριν από την ανακοίνωση των ημερομηνιών υποβολής των αιτήσεων.

Για την παραπάνω διαδικασία, έχετε τη δυνατότητα να συμβουλευτείτε αρχικά την υποενότητα "Αναζήτηση φορέα υποδοχής" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες/προϋποθέσεις" (όπου υπάρχουν προτάσεις αναζήτησης) και στη συνέχεια το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ, όσον αφορά σε συμβουλές σχετικά με τις τεχνικές σύνταξης του cover letter και του βιογραφικού σας σημειώματος που θα αποστείλετε στους φορείς που σας ενδιαφέρουν.

Μη επιλέξιμοι φορείς για πρακτική άσκηση:

Σχετικά με τους φορείς υποδοχής, να επισημάνουμε ότι μη επιλέξιμοι φορείς είναι:

• Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων μονάδων (ο πλήρης κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

• Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης)

Περίοδος μετακίνησης

Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) μηνών*.

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών.

 • Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση)
 • Όσον αφορά στους πρόσφατους απόφοιτους, η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μήνων ανά κύκλο σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται για πρακτική άσκηση.

Παραδείγματα:

1. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μία φορά για σπουδές διάρκειας 3 μηνών, μία φορά για πρακτική άσκηση 3 μηνών και μια δεύτερη φορά για σπουδές διάρκειας 6 μηνών. (Συνολική διάρκεια μετακίνησης maximum 12 μήνες) 

2. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για σπουδές διάρκειας 12 μηνών.

3. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί μόνο μία φορά για πρακτική άσκηση διάρκειας 12 μηνών.

4. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου σπουδών, ένας φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση διάρκειας 6 μηνών και να μετακινηθεί επίσης για πρακτική άσκηση άλλους 6 μήνες ως απόφοιτος.

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus LLP/Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν με το Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές. Π.χ. ένας φοιτητής ο οποίος είχε μετακινηθεί για σπουδές διάρκειας 6 μηνών στον πρώτο κύκλο σπουδών με το LLP, μπορεί να μετακινηθεί για άλλους 6 μήνες στον πρώτο κύκλο σπουδών με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση.

*Οι φοιτητές που ανήκουν σε Τμήματα 5ετούς και 6ετούς φοίτησης έχουν δικαίωμα μετακίνησης έως και 24 μήνες για τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών (πάντα σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση)

Αντικείμενο πρακτικής άσκησης

Το αντικείμενο της Πρακτικής σας Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σας στο ΑΠΘ.

Επίσης, από το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει την πρωτοβουλία Digital Opportunities Traineeships με σκοπό να παρέχει στους φοιτητές όλων των γνωστικων αντικειμένων την ευκαιρία να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες σε αντικείμενα για τα οποία υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Πρακτική άσκηση πάνω σε digital skills, ορίζεται κάθε πρακτική άσκηση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν κατάρτιση ή κάνουν πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Digital marketing (e.g. social media management, web analytics)
 • Digital graphical, mechanical or architectural design
 • Development of apps, software, scripts, or websites
 • Installation, maintenance and management of IT systems and networks
 • Cybersecurity
 • Data analytics, mining and visualisation
 • Programming and training of robots and artificial intelligence applications

Δεν εντάσσονται στις ψηφιακές δεξιότητες η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση παραγγελιών, η εισαγωγή δεδομένων ή καθήκοντα υπαλλήλου γραφείου.

Σε κάθε περίπτωση, να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και όχι την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, ο φοιτητής μπορεί να εργαστεί σε Φορέα που ασχολείται με την έρευνα, μόνο με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζεται από τις δεδομένες ανάγκες και δραστηριότητες του Φορέα Υποδοχής και δεν διαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής. Φυσικά, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκομίσει ο φοιτητής, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας τεχνικής, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από τον ασκούμενο στο πλαίσιο των προσωπικών ερευνητικών του δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η Πρακτική Άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής (μπορεί, όμως, να είναι η εκμάθηση μιας τεχνικής). 

Αναγνώριση πρακτικής άσκησης

Η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση, η περίοδος πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) του φοιτητή.

Στις περιπτώσεις μετακίνησης αποφοίτων, η περίοδος πρακτικής άσκησης θα καταγράφεται στο Πιστοποιητικό Πρακτικής Άσκησης (Traineeship Certificate) και προαιρετικά στο Europass Mobility Document, κατόπιν αίτησης του αποφοίτου.

Γλώσσα εργασίας

Ο δικαιούχος πρέπει να έχει αποκτήσει επαρκή γνώση της γλώσσας εργασίας και κατά προτίμηση και της γλώσσας της χώρας στην οποία θα μετακινηθεί για πρακτική άσκηση.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για τη μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση προβλέπει την εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική πρόσκληση (συνήθως το Μάιο κάθε έτους για μετακινήσεις κατά το επόμενο ακαδ. έτος).

Πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην εφαρμογή υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η ύπαρξη προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Α.Π.Θ. ο οποίος παρέχεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης).

Συμπλήρωση της αίτησης

Προκειμένου να ξεκινήσετε τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, στο μενού δεξιά επιλέξτε την Ηλεκτρονική Αίτηση και στη συνέχεια «Νέα αίτηση Erasmus+ για πρακτική άσκηση».

Εφόσον έχετε εισέλθει στην εφαρμογή, η πλήρης διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης διαρκεί περίπου 10 λεπτά, με την προϋπόθεση ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια καθώς τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσετε θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για την επικοινωνία μαζί σας όσο και για τη χρηματοδότησή σας. Στην αίτηση έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε μόνο μία επιλογή φορέα υποδοχής.

Επίσης, για την επιτυχή υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η μεταφόρτωση (upload) των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 • Φωτογραφία (δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές)
 • Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας
 • Επιστολή αποδοχής (Letter of Acceptance) οργανισμού/φορέα/ιδρύματος υποδοχής  (σκαναρισμένο αντίγραφο) που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον οργανισμό/φορέα/ίδρυμα υποδοχής ( *ΠΡΟΣΟΧΗ - Θα πρέπει να υπάρχει σαφής αναφορά στο ωράριο απασχόλησής σας, το οποίο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του προγράμματος, δηλ. 40 ώρες/εβδομάδα)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV (κατά προτίμηση στα ελληνικά)
 • Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα (κατά προτίμηση στα ελληνικά)
 • Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας, που να αφορούν στη γλώσσα εργασίας του Φορέα Υποδοχής.
 • Συστατική Επιστολή (μη εμπιστευτική) του υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματός σας (εκτός του Συντονιστή ECTS για πρακτική άσκηση / κατά προτίμηση στα ελληνικά).
 • (Μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
 • (Μόνο για υποψήφιους διδάκτορες) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος
 • (Μόνο για τα άτομα με αναπηρία/ειδικές ανάγκες) Πιστοποιητικό αναπηρίας (σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ). Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με το το άρθρο 39 παρ. 24 του νόμου υπ. Αριθ. 4186/ Τεύχος Α’, 17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο στην ενότητα "Χρήσιμα αρχεία". Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να υπαχθούν στην κατηγορία αυτή είναι, επίσης, όσοι παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό.

Προσοχή! Δεν απαιτείται η μεταφόρτωση (upload) άλλων δικαιολογητικών εκτός των παραπάνω. Τα στοιχεία της αναλυτικής βαθμολογίας κάθε φοιτητή θα διατεθούν στο ΤΕΕΠ αυτόματα μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Αποθήκευση της αίτησης

Η αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων και των μεταφορτωμένων αρχείων μπορεί να γίνει σε κάθε βήμα επιλέγοντας το πλήκτρο "Αποθήκευση" το οποίο είναι δυνατό να επιλεγεί μόλις συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας. Έτσι η κατάσταση της αίτησης θα μεταβληθεί σε «Αποθηκευμένη». Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία σε κάποια αίτηση που έχετε προηγουμένως αποθηκεύσει, ή ακόμα και να τη διαγράψετε πλήρως, μέχρι να την υποβάλλετε οριστικά.

Υποβολή της αίτησης

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας θα ολοκληρωθεί και η αίτησή σας θα αποσταλεί οριστικά στο ΤΕΕΠ εφόσον επιλέξετε το πλήκτρο «Υποβολή». Μετά την επιτυχημένη ηλεκτρονική υποβολή, αποστέλεται σχετικό αυτοματοποιημένο επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αίτηση «κλειδώνει» ως αρχείο PDF και η κατάσταση της αίτησης μεταβάλλεται σε «Καταχωρημένη». Πλέον δεν μπορούν να τροποποιηθούν τα στοιχεία της αίτησης και υπάρχει μόνο η δυνατότητα διαγραφής της.

Επίσης, προκειμένου να υποβληθεί νέα αίτηση για την ίδια πρόσκληση, θα πρέπει πρώτα να διαγραφεί η ήδη υποβληθείσα αίτηση (εφόσον υπάρχει).

Ολοκλήρωση ελέγχου της αίτησης

Μετά από έλεγχο τόσο της αίτησης όσο και των συνημμένων δικαιολογητικών, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προχωράει στην αποδοχή της αίτησης με αποτέλεσμα η κατάσταση της αίτησης να μεταβάλλεται σε «Έγκυρη». Η διαδικασία αποδοχής της αίτησης ολοκληρώνεται εντός περίπου 5-7 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενώ θα σας σταλεί σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής, υπάρχει μόνο η δυνατότητα προβολής της αίτησης σε μορφή PDF και δεν είναι δυνατή τόσο η επεξεργασία όσο και η διαγραφή της αίτησης. Σε περίπτωση που απαιτείται η διαγραφή έγκυρης αίτησης, θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Επίσης, η αποδοχή της αίτησης δεν σημαίνει και την έγκρισή της, καθώς αυτή θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον αρμόδιο Συντονισή ECTS κάθε Τμήματος. 

Αξιολόγηση αιτήσεων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα προωθήσει τις αιτήσεις στους Συντονιστές ECTS προς αξιολόγηση και θα αναρτήσει τα τελικά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του, αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα. Ένσταση επί των αποτελεσμάτων μπορεί να υποβληθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με σχετικό έγγραφο που θα κατατεθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης. Οποιαδήποτε εκπρόθεσμη ένσταση δεν θα απαντάται.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η on-line εφαρμογή λειτουργεί με Microsoft Internet Explorer έκδοση 7 ή νεότερο και Firefox 3 ή νεότερο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα λειτουργήσει σωστά με άλλους browsers. Επίσης, θα χρειαστείτε Adobe Acrobat Reader για να εκτυπώσετε το έντυπο της αίτησης (εφόσον το επιθυμείτε). Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ο browser σας πρέπει να έχει ενεργοποιημένα τα cookies και JavaScript. 

Προστασία δεδομένων

Η αποθήκευση και η επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλονται θα γίνει από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ.

Αναζήτηση Φορέα Υποδοχής

Το πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση παρέχει στους φοιτητές του ΑΠΘ τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας περιόδου πρακτικής άσκησης σε έναν επιλέξιμο Φορέα Υποδοχής, ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα επιλέξιμα κράτη μετακίνησης (για τα επιλέξιμα κράτη μετακίνησης και τους μη επιλέξιμους φορείς υποδοχής δείτε εδώ) για διάστημα 2 έως 12 μηνών.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ενδιαφέρομενοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν Φορέα Υποδοχής μέσα από μία τεράστια δεξαμενή ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Ωστόσο, το πλεονέκτημα αυτό ενδέχεται να απoτελέσει πρόβλημα, καθώς αυτή η σχεδόν ανεξάντλητη ποικιλία επιλογών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να εμποδίσει την τελική επιλογή Φορέα.

Στην προσπάθειά μας να παρέχουμε στους φοιτητές του ΑΠΘ όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υποστήριξη στο δύσκολο αυτό έργο της αναζήτησης ενός Φορέα Υποδοχής, παραθέτουμε ενδεικτικά τις παρακάτω επιλογές αναζήτησης:

Περισσότερα εδώ για την αναζήτηση φορέα υποδοχής.

Για την υποβολή αίτησης εδώ.

Περισσότερα για την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων και επιλογής εδώ.

Ωρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα – Πέμπτη, 11:00-13:30) κατόπιν ραντεβού (https://eurep.auth.gr/el/students/traineeship/contact_information).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr