Καλούνται οι φοιτητές του ΑΠΘ που επιθυμούν να σιτίζονται στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (ΠΦΛ) να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και στη συνέχεια να παραδώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο 63 της ΠΦΛ, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση, φαίνονται στην ιστοσελίδα της ΠΦΛ (http://www.auth.gr/units/596/documents).

Όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr