Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οργανώνει στους χώρους του τα παρακάτω Σεμινάρια Επιμόρφωσης Πτυχιούχων ΑΕΙ στους επιστημονικούς τομείς των Τμημάτων του:

1. «Θέματα της Βυζαντινής Θεολογίας κατά την Παλαιολόγεια Περίοδο», Τμήμα Βυζαντινής Θεολογίας

2. «Βυζάντιο. Φιλοσοφία και Πολιτική Ιδεολογία», Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας.

3. «Όψεις της καθημερινής ζωής στο Βυζάντιο», Τμήμα Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.

4. «Ιστορία και Θεσμοί του Μεταβυζαντινού Δικαίου», Τμήμα Βυζαντινού Δικαίου.

Θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για τους προαναφερθέντες κλάδους.

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν αναλόγως των προσόντων τους έως την συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού ακροατών σε κάθε τμήμα.

Ο κύκλος των μαθημάτων επιμόρφωσης εκτείνεται στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.

Το ΚΒΕ θα χορηγήσει με το πέρας των μαθημάτων σχετική πιστοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΚΒΕ (Βασ. Όλγας 36, κτήριο «Μέλισσα»), αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΚΒΕ), αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ και βιογραφικό σημείωμα, δικαιολογητικά απαραίτητα για την εγγραφή τους, από 6 έως 24 Οκτωβρίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310992002 και 2310992008 ή να συμβουλευτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΒΕ: www.kbe.auth.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr