Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Δημοσθένη Μηλιαρά στο πεδίο της Ιστολογίας.

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Απαιτούμενα προσόντα

1. Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής

2. Τουλάχιστον 2 πλήρεις δημοσιεύσεις σε περιοδικά

3. Πιστοποιητικά που να αντιστοιχούν στα παραπάνω

4. Άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας (Proficiency) ή εργασία σε αγγλόφωνη χώρα σε έμμισθη θέση για περισσότερο από 2 χρόνια (προαιρετικά)

5. Σύντομο βιογραφικό 2 σελίδων (πίνακας δημοσιεύσεων με H-Factor και citations)

6. Συστατικές επιστολές θα ζητηθούν μόνο σε περίπτωση διαγωνιστικής συνέντευξης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την 26/5/2018 (τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες) στη γραμματεία του Εργαστηρίου ΑΠΘ, τηλέφωνο 2310999066.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr