Υποτροφίες για Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές Κληροδοτημάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες για Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές Κληροδοτημάτων ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει από τα έσοδα των κληροδοτημάτων του κάθε χρόνο Υποτροφίες για Προπτυχιακές & Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως επίσης και οικονομικές ενισχύσεις σε φοιτητές και πτυχιούχους του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα: 

Χορήγηση Υποτροφιών Σε Πρωτοετείς Φοιτητές Του Α.Π.Θ.

Χορήγηση με επιλογή

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την παρακολούθηση Σχολής Θετικών Επιστημών (Σχολή Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνική, Ιατρική, Οδοντιατρική, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρική και Τμήμα Φαρμακευτικής)

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατοι, αριστούχοι ως απόφοιτοι Λυκείου, να έχουν εισαχθεί στο Α.Π.Θ. με εισαγωγικές εξετάσεις και να κατάγονται από τη Μακεδονία, να διακρίνονται για το ήθος τους και την επίδοσή τους στη Σχολή φοίτησης

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για σπουδές σε όλες τις Σχολές του ή τα Τμήματά του

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 36 ετών, να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να έχουν εισαχθεί στο Α.Π.Θ. κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων, να κατάγονται από την Έδεσσα ή τη Θεσσαλονίκη, να είναι απόφοιτοι Λυκείου Έδεσσας ή Θεσσαλονίκης να προέρχονται από οικογένειες που προστατεύουν ένα τουλάχιστον μέλος και έχουν ετήσια οικογενειακά εισοδήματα το ανώτατο μέχρι του διπλάσιου αφορολόγητου ποσού εισοδήματος μισθωτού ή συνταξιούχου όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών προσαυξανόμενο ανάλογα του αριθμού των προστατευόμενων τέκνων και καλές και πατριωτικές αρχές

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο βαθμό κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα φοίτησης κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων, να κατάγονται από την πόλη των Σερρών ή από το Νομό Σερρών ή από τη Μακεδονία κατά σειρά προτεραιότητας

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

Χορήγηση Υποτροφιών Σε Φοιτητές Του Α.Π.Θ. Όλων Των Ετών

ΣΤΟ Α.Π.Θ.

Χορήγηση με διαγωνισμό

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν γραπτού διαγωνισμού , ύψους 300,00 ευρώ επί 12 μήνες για όλα τα βασικά έτη σπουδών. 

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να κατάγονται από το Γέρμα, το Βογατσικό ή το Κωσταράζιο του Νομού Καστοριάς, κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη με προτεραιότητα όσων αποφοίτησαν από το Λύκειο Τσοτυλίου Νομού Κοζάνης να έχουν επιτύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους σπουδών με βαθμό λίαν καλώς (6.50 και πάνω)

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΛΕΙΝΙΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές των Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να κατάγονται κατά προτίμηση από τη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα από τη Σιάτιστα ή την Κοζάνη (δεν αποκλείονται φοιτητές από άλλες περιοχές της Ελλάδος)

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή στη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΘΩΜΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι αριστούχοι (μέσος όρος βαθμολογίας στο προηγούμενο ή στα προηγούμενα έτη σπουδών 8,50 και πάνω), ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

Χορήγηση με επιλογή

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗ

Χορήγηση υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να είναι οικονομικά αδύνατοι σε βαθμό που να δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις σπουδές τους, να έχουν επιτύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους σπουδών ή των προηγούμενων ετών των σπουδών τους με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7)

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή στη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας στο προηγούμενο ή στα προηγούμενα έτη σπουδών 7,50 και πάνω, να είναι οικονομικά αδύνατοι σε βαθμό που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών τους

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή στη Σχολή φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΙΜΒΡΙΩΤΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακό φοιτητή του τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, να φοιτούν στο 3ο ή 4ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να έχουν επιτύχει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών σε τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας επτά (7) και πάνω

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα φοίτησης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

ΔΩΡΕΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ

Χορήγηση υποτροφίας σε φοιτητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή σε περίπτωση μη ύπαρξης από το Τμήμα οποιουδήποτε Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής με καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης ή από τη Θεσσαλονίκη κατά σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση πολλών υποψηφίων με προτίμηση στον οικονομικά ασθενέστερο

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα φοίτησης

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι οικονομικά αδύνατοι (τα ατομικά και οικογενειακά τους εισοδήματα να μην επαρκούν για την αντιμετώπιση των σπουδών τους), να έχουν ηλικία μέχρι 36 ετών, να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής με καταγωγή κατά σειρά προτεραιότητας από το Μελένικο της σημερινής Βουλγαρίας ή από οποιαδήποτε περιοχή της Βόρειας Θράκης (Ανατολική Ρωμυλία) ή από τη Θράκη ή από την Ανατολική Μακεδονία

Διάρκεια Μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στο Τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών για σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, ηλικίας μέχρι 36 ετών, οικονομικά αδύνατοι, να διακρίνονται για τις σπουδές τους στην Ιατρική Επιστήμη και να διαθέτουν για το ήθος τους και τον εθνωφελή προσανατολισμό τους

Διάρκεια Δώδεκα (12) μήνες το χρόνο μέχρι τέλους των βασικών σπουδών στην Ιατρική Σχολή

Παρατηρήσεις Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ξεπερνά τον αριθμό των χορηγουμένων υποτροφιών για την ανάδειξη των υποτρόφων διεξάγεται γραπτός διαγωνισμός

Οικονομικές Ενισχύσεις Σε Προπτυχιακούς Φοιτητές Του Α.Π.Θ.

ΔΩΡΕΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΓΝΑΤΑΚΗ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε έναν (1) πτυχιούχο του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να έχει γίνει δεκτός ή να έχει εγγραφεί σε Ιταλικό Πανεπιστήμιο και κατά προτίμηση στο Πανεπιστήμιο του Ρήγιου της Καλαβρίας ή του Παλέρμο της Σικελίας κατά σειρά προτεραιότητας

ΔΩΡΕΑ ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε έναν (1) φοιτητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, να έχουν περατώσει το Γ΄ έτος των σπουδών τους τον Ιούνιο με επιτυχία στα περισσότερα μαθήματα του Γ΄ έτους με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας να μην οφείλουν μαθήματα από το Α΄ και το Β΄ έτος σπουδών, να κατάγονται από την Ελλάδα ή από την Κύπρο ή από τη Β. Ήπειρο και να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα

ΔΩΡΕΑ STEVE STEVENS

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακό φοιτητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής οικονομικά αδύνατοι (να διαθέτουν χαμηλά ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα που δεν τους επιτρέπουν να υποστηρίξουν τις σπουδές τους), να έχουν επιτύχει στα μαθήματα των προηγούμενων ετών από αυτό στο οποίο βρίσκονται και να έχουν τύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον λίαν καλώς (6,50 και πάνω)

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές οποιουδήποτε Τμήματος ή Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατοι με καταγωγή των γονέων από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να φοιτούν κατά προτίμηση στη Γεωπονική ή την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ., να έχουν αποφοιτήσει κατά προτίμηση από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας, να είναι οικονομικά αδύνατοι για την αντιμετώπιση των αναγκών τους που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές τους, να διακρίνονται για το χαρακτήρα τους (καλός και ηθικός χαρακτήρας) και τα πνευματικά τους χαρίσματα όσον αφορά την παρακολούθηση των σπουδών τους

ΔΩΡΕΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΗΝΗΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ»

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, με χαμηλά οικογενειακά και ατομικά εισοδήματα που δεν τους επιτρέπουν να υποστηρίξουν τις σπουδές τους, να έχουν βαθμό άριστα στο προηγούμενο ή στα προηγούμενα έτη σπουδών τους (8.50 και πάνω με άριστα το 10) και να κατάγονται από τη Δυτική Μακεδονία από τον έναν τουλάχιστον γονέα

ΔΩΡΕΑ «ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ Στη Μνήμη Του Ομότιμου Καθηγητή ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΡΜΙΣΗ»

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακού φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια: Ο υποψήφιος πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να έχει ηλικία μέχρι 36 ετών, να έχει χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (οικονομικά αδύνατος για την υποστήριξη των σπουδών του), να κατάγεται από την περιοχή Τρικάλων Θεσσαλίας ή από τη Θεσσαλία κατά σειρά προτεραιότητας εκ μέρους του ενός τουλάχιστον γονέα, να έχει επιτύχει σε δέκα (10) τουλάχιστον μαθήματα κάθε έτος σπουδών μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, με μέσο όρο βαθμολογίας 6,5 και πάνω.

Οικονομικές Ενισχύσεις Σε Πτυχιούχους Του Α.Π.Θ.

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ ΜΕΡΟΠΗΣ ΕΝΥΑΛΗ

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με σκοπό την εκτύπωση της εγκεκριμένης διδακτορικής τους διατριβής εφόσον στερούνται των μέσων για τη δημοσίευσή τους

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να στερούνται ολικώς ή μερικώς των μέσων εκτύπωσης της διατριβής τους (οικονομικά αδύνατοι δηλ. να έχουν οικογενειακά εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το διπλάσιο αφορολόγητου εισοδήματος ή ατομικά εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ολόκληρο πλέον του ημίσεως του αφορολόγητου εισοδήματος)

ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΜΝΗΜΗ «ΓΙΑΝΝΗ Α. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ»

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης (σε 2 δόσεις) σε υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλου Ελληνικού Πανεπιστημίου

Κριτήρια Ο υποψήφιος πρέπει να εκπονεί διδακτορική διατριβή ή να έχει γίνει δεκτός για την εκπόνηση διατριβής σχετική με τη Νεότερη Ελληνική Μουσική από τα χρόνια της Εθνικής Σχολής και ύστερα με προτίμηση σε όποιον εκπονεί διατριβή που ασχολείται με εξελίξεις της ελληνικής μουσικής μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα με τάσεις που σχετίζονται με πρωτοποριακά ρεύματα μουσικής του 20ού αιώνα. Προτεραιότητα στην προτίμηση έχει όποιος ασχολείται με το έργο του συνθέτη Γ. Α. Παπαϊωάννου)

Χορήγηση Υποτροφιών Σε Πτυχιούχους Του Α.Π.Θ. Για Σπουδές Στο Εξωτερικό

Χορήγηση με διαγωνισμό

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΣΙΡΛΟΓΛΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους των Σχολών Ιατρικής, Πολυτεχνικής και Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική (ειδίκευση ή συμπλήρωση των σπουδών σε ορισμένο κλάδο της επιστήμης του υποψηφίου)

Κριτήρια Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, ηλικίας μέχρι 36 ετών, να γνωρίζουν επαρκώς την ξένη γλώσσα της χώρας μεταπτυχιακών σπουδών και να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς

Διάρκεια Δύο ( 2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) χρόνια το ανώτερο

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΙΒΗΡΙΤΗ ΣΑΒΡΑΝΗ

Χορήγηση υποτροφίας σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για ειδίκευση ή συμπλήρωση των σπουδών του στην Ευρώπη ή την Αμερική

Κριτήρια Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, ηλικίας μέχρι 36 ετών και να διακρίνονται για την επιμέλειά τους

Διάρκεια Δύο ( 2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) χρόνια το ανώτερο

Χορήγηση με επιλογή

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Κριτήρια Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν λάβει το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου και να κατάγονται κατά προτίμηση από την Ήπειρο

Διάρκεια Δύο ( 2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) χρόνια το ανώτερο

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας μετεκπαίδευσης (Ευρώπης ή Αμερικής) να έχουν έλλειψη των οικονομικών μέσων για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, να έχουν ήθος και πρόθεση αφοσίωσης στις σπουδές τους, να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής με καταγωγή (από πλευράς τουλάχιστον του ενός γονέα) από την Ανατολική ή Δυτική ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία), κατά σειρά προτεραιότητας με προτίμηση των καταγόμενων από το Σκοπό και τις Σαράντα Εκκλησίες Ανατολικής Θράκης

Διάρκεια Ένα (1) χρόνο αρχικά με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο ( 2) χρόνια το ανώτερο

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, και του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για σπουδές Θετικών Επιστημών στην Ευρώπη ή την Αμερική

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής με καταγωγή από τη Μακεδονία, ηλικίας μέχρι 36 ετών, οικονομικά αδύνατοι (να στερούνται των οικονομικών πόρων για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό), αριστούχοι ως απόφοιτοι του Α.Π.Θ. (βαθμός πτυχίου 8.50 και πάνω) και να έχουν διαπρέψει σε επιστημονική επίδοση και ήθος

Διάρκεια Δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα(1) ή δύο (2) χρόνια επιπλέον

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Χορήγηση υποτροφίας σε οικονομικά αδύνατη, άριστη πτυχιούχο απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Κριτήρια Οι υποψήφιες πρέπει να είναι αριστούχες, άπορες φοιτήτριες

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

Χορήγηση υποτροφίας:

α) σε πτυχιούχο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για συνέχιση των σπουδών του (μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση), στην Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άρρενες, ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατοι όσον αφορά την αντιμετώπιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, με καταγωγή από τη Βόρεια Ελλάδα και κατά προτίμηση από το Δ.Δ. Ανδριανής Δράμας, να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας μετεκπαίδευσης να έχουν άψογο χαρακτήρα και ηθικά και πνευματικά προσόντα, να είναι υγιείς και να μη πάσχουν από χρόνια νόσο

Διάρκεια Ένας (1) χρόνος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δυο (2) χρόνια επιπλέον

β) σε πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για συνέχιση των σπουδών του στο εξωτερικό, είτε για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, είτε για περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και εκπαίδευση

Κριτήρια Άρρεν, ηλικίας μέχρι τριάντα έξι (36) ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατος όσον αφορά την αντιμετώπιση των σπουδών του στο εξωτερικό, άψογο χαρακτήρα, ηθικά και πνευματικά προσόντα, καταγωγή από τη Β. Ελλάδα κατά προτίμηση δε από το Δ. Δ. Αδριανής Ν. Δράμας, απόκτηση ειδικότητας της Ιατρικής επιστήμης, επιθυμία να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό (απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και εκπαίδευση) κατά προτεραιότητα σε θεωρητικούς κλάδους της Ιατρικής (όπως Φυσιολογία, Πειραματική Παθολογία, Ιστορία Ιατρικής κ.λ.π), να προτίθενται να υπηρετήσουν τον κλάδο της Επιστήμης τους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (εφόσον τους ζητηθεί) μετά τη λήξη της υποτροφίας του για δέκα χρόνια τουλάχιστον, υγιής και να μη πάσχει από χρόνια νόσο

Διάρκεια Ένας (1) χρόνος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δυο (2) χρόνια επιπλέον

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους της Γεωπονικής Σχολής ή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για σπουδές σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη μετεκπαίδευση ή τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε κλάδο της Γεωπονοδασολογικής Επιστήμης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, ηλικίας μέχρι 36 ετών, αριστούχοι ως απόφοιτοι του Α.Π.Θ., οικονομικά αδύνατοι για την αντιμετώπιση των σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά προτίμηση ποντιακής καταγωγής ή με καταγωγή από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδος

Διάρκεια Δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ή δύο (2) χρόνια επιπλέον

ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΗ

Χορήγηση μιας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να γνωρίζουν άριστα τη γαλλική γλώσσα, με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς (6,5 και πάνω) και να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου μεταξύ των συνυποψηφίων τους

Διάρκεια Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον

Χορήγηση Υποτροφιών Σε Πτυχιούχους Του Α.Π.Θ. Για Σπουδές Στο Εσωτερικό

Χορήγηση με επιλογή

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, με καταγωγή από την Ανατολική ή τη Δυτική ή τη Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία) κατά προτίμηση δε από τις Σαράντα Εκκλησιές και το Σκοπό Ανατολικής Θράκης, να μη διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για τη συνέχιση των μεταπτυχιακών τους σπουδών, να έχουν ήθος άμεμπτο και αφοσίωση στις σπουδές τους

Διάρκεια Ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης επί δώδεκα (12) μήνες το χρόνο

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ

Χορήγηση υποτροφίας σε πτυχιούχο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, με καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης ή τη Θεσσαλονίκη και να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. με προτεραιότητα στο εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού

Διάρκεια Ένα (1) χρόνο με δυνατότητα παράτασης

Παρατηρήσεις Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας θα προτιμάται ο οικονομικά ασθενέστερος

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Χορήγηση υποτροφιών σε πτυχιούχους των Σχολών Γεωπονίας ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για σπουδές στη Σχολή αποφοίτησης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατοι, να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους με καταγωγή κατά προτίμηση Ποντιακή ή από ακριτικές περιοχές και νησιά της Ελλάδας

Διάρκεια Ένας (1) χρόνος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) χρόνο ακόμη

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Θεωρητικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεολογική, Φιλοσοφική Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Μουσικών Σπουδών) με προτεραιότητα των πτυχιούχων της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής να διενεργούν έρευνα ή να εκπονούν διδακτορική διατριβή στη Λαογραφία (η μεταπτυχιακή έρευνα ή η διατριβή τους να ασχολείται με θέμα που εμπίπτει στο πεδίο της Λαογραφίας) να έλκουν την καταγωγή τους από την Ανατολική, Δυτική ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία) κατά σειρά προτεραιότητας, να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον επτά (7) και ήθος άμεμπτο

Διάρκεια Ένας (1) χρόνος με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) χρόνο ακόμη

ΔΩΡΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ

Χορήγηση μίας υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας

Κριτήρια Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, οικονομικά αδύνατοι, να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον λίαν καλώς (6,5 και πάνω με άριστα το 10) και να ειδικεύονται στη Γλωσσολογία με κατεύθυνση την Ιστορική ή Θεωρητική Γλωσσολογία

Διάρκεια Δύο (2) χρόνια επί δώσεκα (12) μήνες το χρόνο

Χορήγηση με διαγωνισμό

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΣΑΒΡΑΝΗ

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μεταπτυχιακές σπουδές

Κριτήρια Ο υποψήφιος πρέπει να είναι μέχρι 36 ετών, ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής, να διακρίνεται για την επιμέλειά του και να μην απασχολείται σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό φορέα

Διάρκεια: Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης

  • Τις τρέχουσες προκηρύξεις υποτροφιών και πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών παρέχονται ΕΔΩ.

Περισσότερες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr