Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής εγκαινιάζει το Πρόγραμμα της εξαετούς Συνεργασίας της Επιστημονικής Συμφωνίας, που υπογράφηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Chiba University της Ιαπωνίας, με τη διοργάνωση του Εντατικού Προγράμματος του 1ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου, με τίτλο «Tourism in Local Planning and Development».