Οδηγό επιβίωσης για τους πρωτοετείς φοιτητές 2014 δημοσίευσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οδηγός Επιβίωσης από το ΑΠΘ για τους Πρωτοετείς φοιτητές