Αναστολή λειτουργίας της ΑΣΚΤ

Αναστολή λειτουργίας της ΑΣΚΤ

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: Αναστέλλεται από σήμερα, 11 Μαρτίου 2020 και έως και τις 24 Μαρτίου 2020 η λειτουργία της ΑΣΚΤ στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, σύμφωνα με τη χθεσινή ΚΥΑ (αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020, ΦΕΚ 783, τ.Β’), που αναφέρεται σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές, φορείς και ιδρύματα της χώρας.

Σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ η αναστολή αφορά στα εξής:


α) τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία,

β) τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων Η/Υ, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει, κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις εκπαιδευτικές δομές και

γ) τις τελετές, ημερίδες, συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Από την ως άνω αναστολή λειτουργίας εξαιρούνται:

α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και κατά περίπτωση,

β) οι ερευνητικές δραστηριότητες,

γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και

δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης.

Ακολουθούν αναλυτικά μέτρα και συστάσεις:

Α. Μέτρα κατά της διασποράς μετάδοσης

1. Τα εργαστήρια της ΑΣΚΤ θα παραμείνουν κλειστά κατά το χρονικό διάστημα από 11 Μαρτίου 2020 έως και 24 Μαρτίου 2020. Κατ’ εξαίρεση, σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, οι προπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να προσέλθουν στους χώρους των εργαστηρίων, προκειμένου να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

2. Οι διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ θα λειτουργούν κανονικά και η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που χρειάζεται φυσική παρουσία για την εξυπηρέτηση κοινού, αυτή θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

3. Το ερευνητικό έργο των διδασκόντων και η συνεργασία τους με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι εφικτή, μετά από μεταξύ τους συνεννόηση.

4. Αναστέλλονται όλες οι εισερχόμενες κινητικότητες προσωπικού και φοιτητών.

5. Αναστέλλονται οι προγραμματισμένες μετακινήσεις στο εξωτερικό όλων των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος.

6. Αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές εκδρομές των φοιτητών.

7. Αναστέλλονται όλες οι μετακινήσεις, δραστηριότητες και διαμονές στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς της ΑΣΚΤ.

8. Αναστέλλονται οι επισκέψεις σχολικών μονάδων στην ΑΣΚΤ.

9. Αναστέλλεται προσωρινά για λόγους δημοσίας υγείας η λειτουργία του εστιατορίου στις εγκαταστάσεις της οδού Πειραιώς και η συνάθροιση κοινού σε αυτό. Οι φοιτητές/τριες θα παραλαμβάνουν το γεύμα ή δείπνο σε ατομική συσκευασία μίας χρήσης, το οποίο θα καταναλώνουν εκτός των χώρων του εστιατορίου. Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν μέσω της σχετικής ανακοίνωσης που θα εκδοθεί από το Τμήμα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας.

10. Αναστέλλονται όλες οι δραστηριότητες (ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια, εκδηλώσεις) του Ιδρύματος.

11. Αναστέλλονται οι τελετές απονομής πτυχίων/μεταπτυχιακών διπλωμάτων στους αποφοίτους όλων των Τμημάτων και ΠΜΣ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να παραλάβουν τα πτυχία τους, τα οποία θα εκδοθούν κανονικά από τις Γραμματείες των Τμημάτων, σε ημερομηνίες που θα ορίσουν η Κοσμητεία ή τα Τμήματα. Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε επόμενη ορκωμοσία παρακαλούνται να έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματός τους. Οι αναγορεύσεις των Διδακτόρων μπορούν να γίνονται στις προγραμματισμένες Συνελεύσεις των Τμημάτων, παρουσία εκπροσώπων των Πρυτανικών Αρχών. Β. Συστάσεις για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας

1. Συνιστάται στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό κ.λπ.), που έχουν πραγματοποιήσει την μετακίνησή τους, μετά την επιστροφή τους να παραμείνουν για 14 ημέρες στην οικία τους. 2. Συνιστάται στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό κ.λπ.), οι οποίοι δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη μετακίνησή τους ή βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα και επιθυμούν να τη διακόψουν, να κάνουν χρήση της ρήτρας ανωτέρας βίας για την αποζημίωσή τους από το ΙΚΥ, εφόσον καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον υπάρχει η έγκριση του ΙΚΥ.

3. Για κάθε οικονομική συναλλαγή που αφορά σε έσοδα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, παρακαλούνται οι υπόχρεοι να καταθέτουν το προβλεπόμενο ποσό στην Τράπεζα της Ελλάδος στον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης της ΑΣΚΤ, με ΙΒΑΝ GR 4201 0002 4000 0000 000 266049.

4. Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, να αποφεύγεται ο συνωστισμός και οι συνεργασίες να πραγματοποιούνται με άλλο τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, skype, e-mail, κ.λ.π.). 5. Συνιστάται η χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων.

6. Όσον αφορά το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης συνιστάται στους συμμετέχοντες να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες του φορέα υποδοχής.

7. Όσον αφορά τους φοιτητές που στεγάζονται στις φοιτητικές εστίες συνιστάται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα εκδοθούν από τις αντίστοιχες εστίες.

Γ. Σε περίπτωση επαφής με πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα

1. Σε περίπτωση ασυμπτωματικών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού ή ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, συστήνεται να παραμείνουν στην οικία τους, μέχρις ότου παρέλθουν 14 ημέρες  από την ημερομηνία επιστροφής τους από το ταξίδι ή την ημερομηνία τελευταίας στενής επαφής τους με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης.

2. Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που εμφανίζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης αναπνευστικού (π.χ. πυρετό, βήχα, δύσπνοια κλπ.), με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού ή ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, θα πρέπει άμεσανα απομονωθούν και να υποβληθούν σε ιατρική εκτίμηση. Πριν την ιατρική εκτίμηση, συστήνεται τηλεφωνική ενημέρωση του ιατρού και του ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) σχετικά με το περιστατικό. Σε περίπτωση που εμφανίζουν σοβαρή νόσο, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΔΥ, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης της λοίμωξης.

3. Στην περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό κρίνεται αναγκαία και η ενημέρωση του Πανεπιστημίου για τη λήψη επιπλέον μέτρων (π.χ. απολύμανση χώρων). Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στην τηλεφωνική γραμμή 2103897121 και 2103897145, ώρες 08:30-17:00.

4. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να παρακολουθούν όλοι τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίες επικαιροποιούνται συστηματικά (https://eody.gov.gr/neos- koronaios-covid19). Από την Πρυτανεία

Για ότι νεότερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσα από τα «Φοιτητικά Νέα» μείνετε συντονισμένοι!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr