Εκτίμηση ΕΒΕ 2024 για 407 Τμήματα

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εκτιμήσεις ΕΒΕ για 407 Τμήματα / ΠΙΝΑΚΕΣ

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) είναι διαφορετική για κάθε Τμήμα των ΑΕΙ. Το ελάχιστο όριο αναμένεται και φέτος να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 8,34. Η ΕΒΕ από το 2021 που θεσπίστηκε σκοπό έχει να μην επιτρέψει την εισαγωγή στα ΑΕΙ υποψηφίων με χαμηλές βαθμολογίες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

*Του Στράτου Στρατηγάκη Μαθηματικού - Ερευνητή

Πράγματι το ελάχιστο όριο για να έχει το δικαίωμα να υποβάλει μηχανογραφικό ένας υποψήφιος πέρυσι ήταν ο μέσος όρος του υποψηφίου, χωρίς κανένα συντελεστή βαρύτητας, να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 8,34. Εκτιμούμε ότι το ίδιο θα είναι και φέτος.

Οι δύο παράγοντες που καθορίζουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Η ΕΒΕ είναι διαφορετική για κάθε Τμήμα των ΑΕΙ, διότι είναι ένα γινόμενο που αποτελείται από δύο παράγοντες, ο πρώτος εκ των οποίων ο πρώτος είναι ένας συντελεστής που ορίζει κάθε Τμήμα χωριστά και κυμαίνεται μεταξύ 0,8 και 1,2.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο μέσος όρος όλων των γραπτών όλων των υποψηφίων κάθε Πεδίου (πρόκειται για απλοποιημένη έκφραση προκειμένου να γίνεται κατπανοητό). Για να προσδιοριστεί ο παράγοντας αυτός πρέπει να γνωρίζουμε τους βαθμούς όλων των υποψηφίων. Συνεπώς δεν μπορεί να προσδιοριστεί πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Επειδή συμμετέχουν και τα ειδικά μαθήματα, που έχουν τη δική τους ΕΒΕ, θα πρέπει να γνωρίζουμε και τις βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα, ώστε να προσδιορίσουμε την ΕΒΕ κάθε Τμήματος.

Το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει την ΕΒΕ κάθε Τμήματος μετά την ανακοίνωση των βαθμών των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα. Συνεπώς δεν γνωρίζουμε την ΕΒΕ των Τμημάτων ακόμη. Το καλό είναι ότι η ΕΒΕ προσαρμόζεται στις επιδόσεις των υποψηφίων, ακριβώς διότι ο ένας παράγοντας προσδιορισμού της είναι ο μέσος όρος των επιδόσεων.

Σας παρουσιάζουμε στο έγγραφο που ακολουθεί, την εκτίμησή μας για τη διαμόρφωση των ΕΒΕ 2024, για όλα τα Τμήματα του Μηχανογραφικού, εκτός από τα Τμήματα που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα για την εισαγωγή τους σ’ αυτά. Δεν γνωρίζουμε τους βαθμούς στα ειδικά μαθήματα, συνεπώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την ΕΒΕ σ’ αυτά τα Τμήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενημέρωση σχετικά με το Μηχανογραφικό 2024, και αναλυτικές Εκτιμήσεις των Βάσεων 2024, θα δημοσιευθούν εδώ.

Οι εκτιμήσεις με πολύ μικρή απόκλιση

Τα βαθμολογικά στοιχεία που δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας είναι συγκεντρωτικά ανά μάθημα. Λογικό είναι, αλλά αυτό δημιουργεί μία μικρή απόκλιση στις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση της ΕΒΕ. Εμείς δηλαδή γνωρίζουμε ότι σε κάθε μάθημα από το 18 έως το 19 υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι. Το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει όλους τους βαθμούς ακριβώς, συνεπώς οι υπολογισμοί του Υπουργείου είναι ακριβέστεροι. Συνήθως διαφέρουν από τους δικούς μας στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Αυτό που δεν είναι λογικό είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσιεύει τους μέσους όρους των υποψηφίων. Να γνωρίζουμε, δηλαδή, ότι μέσο όρο και στα 4 μαθήματα μεταξύ 18 και 19 έχουν τόσες χιλιάδες υποψήφιοι. Η μη διάθεση αυτών των πληροφοριών μας δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων που θα ακολουθήσει.

Στον πίνακα βλέπετε την εκτίμησή μας για τη μέγιστη και την ελάχιστη ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο. Αν το Τμήμα που σας ενδιαφέρει περιλαμβάνεται σε δύο ή περισσότερα Πεδία, τότε ως ΕΒΕ λαμβάνεται η χαμηλότερη ΕΒΕ των Πεδίων στα οποία ανήκει το Τμήμα. Αν, για παράδειγμα, ένα Τμήμα ανήκει στο 2ο και στο 4ο Πεδίο τότε η ΕΒΕ γι’ αυτό το Τμήμα θα είναι η ΕΒΕ του 4ου Πεδίου.

Δείτε τις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση της ΕΒΕ για κάθε ένα Τμήμα του  Μηχανογραφικού, εκτός από τις σχολές που απαιτούν την εξέταση σε ειδικό μάθημα στο έγγραφο, που ακολουθεί. Χρησιμοποιείστε το βελάκι στο κάτω μέρος του εγγράφου (αριστερά) για να δείτε όλες τις σελίδες με τα τμήματα.

Την ενημερωτική σελίδα των υποψηφίων των Πανελλαδικών 2024 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Εκτιμήσεις ΕΒΕ 2024 για 407 Τμήματα

*Ο Στράτος Στρατηγάκης είναι Μαθηματικός - Ερευνητής

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2024.