Μηχανογραφικό 2024: Γιατί να επιλέξεις το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μηχανογραφικό 2024: Γιατί να επιλέξεις το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Παρουσίαση του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ λίγο διάστημα πριν την έναρξη της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου 2024.

Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (http://www.turkmas.uoa.gr/) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, είναι ένα δυναμικό και ανερχόμενο Τμήμα στον επιστημονικό τομέα των Περιοχικών Σπουδών (Area Studies), με σύγχρονο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών και στόχο να εκπαιδεύσει επιστήμονες στην Τουρκική γλώσσα και Γραμματεία, την Ιστορία, την Κοινωνία, τον Πολιτισμό, τη Γεωπολιτική και τις Στρατηγικές Σπουδές του γεωπολιτισμικού συστήματος της Τουρκίας στο πλαίσιο του Μεσανατολικού και του Ασιατικού γεωγραφικού και γεωπολιτικού του υπερσυστήματος.

Αντικείμενο και Στόχος

Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα σπουδών. Το Τμήμα μας, μοναδικό μεταξύ των Τμημάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι. χαράσσει νέους δρόμους στοχεύοντας να φέρει στη χώρα την επιστημονική σπουδή της γλώσσας, της ιστορίας και του εν γένει πολιτιστικού και σύγχρονου γεωπολιτικού γίγνεσθαι της γείτονος χώρας, με την οποία ο Ελληνισμός, με την ευρύτατη έννοια του όρου, έχει "συναντηθεί" από πολύ παλαιά.

Σκοπός του Τμήματος είναι η ευρεία και σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα συμβάλουν τόσο στον διεθνή επιστημονικό διάλογο όσο και την επικοινωνία μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, όπως και εντός του συμπλέγματος της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα επίπεδα: επιστημονικό, πολιτιστικό, κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό και γεωπολιτικό.

Το τετραετές πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (https://shorturl.at/3jJ6q) είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την αρχή των θεματικών ενοτήτων (modules) και διακρίνεται σε μαθήματα κορμού και ειδίκευσης: Α´ ειδίκευση «Τουρκικής γλώσσας και Φιλολογίας» και Β´ ειδίκευση «Ιστορικών, Κοινωνικών, Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής», και αντιστοιχεί σε 240 μονάδες του Ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Ακόμη, στο Τμήμα λειτουργούν τρία Επιστημονικά Εργαστήρια καθώς και ειδικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο οδηγεί στην Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της Τουρκικής, διασφαλίζοντας τη σύνδεση των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας. Επιπλέον, το Τμήμα υλοποιεί πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus+ και CIVIS τόσο για σπουδές με 12 πανεπιστήμια (της Τουρκίας και άλλων χωρών) όσο και για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ με φορείς του εξωτερικού, καθώς επίσης και Πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ (εντός Ελλάδας). Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος “Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας” (https://shorturl.at/zI5NR ).

Το Τμήμα, δραστηριοποιείται, επίσης, σε E-learning Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΒΙ.ΔΙ.Μ.): “Συγκρούσεις Γεωπολιτικής Ισχύος και Ενεργειακοί Ανταγωνισμοί στη Ν/Α Μεσόγειο” (https://shorturl.at/qYwt9 ) “Ζητήματα Γεωπολιτικής και Ασφάλειας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή” (https://shorturl.at/48H4E), και “The Stability Quadrangle in the South-Eastern Mediterranean and the Middle East, Greece, Cyprus, Israel, Egypt” (https://rb.gy/u5smn9)

Οι φοιτητές μας προετοιμάζονται σε θεωρητικό, τεχνικό, γλωσσικό και επαγγελματικό επίπεδο ώστε να ενταχθούν στον παραγωγικό στίβο, με εστίαση στις τουρκικές σπουδές καθώς επίσης και σε συναφή πεδία, ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέψουν όχι μόνον να συνεχίσουν επιτυχώς τις σπουδές τους σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος αλλά και να επιδιώξουν μια επιτυχή επαγγελματική καριέρα. Η διεπιστημονικότητα του Τμήματος και των σπουδών του οδηγεί σε εξαιρετικά ευρύ φάσμα ευκαιριών, οι οποίες μάλιστα διευρύνονται διαρκώς τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος εντάσσονται στον «Τομέα Εκπαίδευσης» Κλάδος Π.Ε. Ξένων Γλωσσών, και, με την απόκτηση του Πτυχίου τους, η γνώση της Τουρκικής διαπιστώνεται σε “Άριστο επίπεδο”.

Η Πρόεδρος του Τμήματος,
Καθ. Ε. Σελλά

Εάν σε ενδιαφέρει το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ μην ξεχάσεις να το δηλώσεις στο Μηχανογραφικό Δελτίο 2024. Περισσότερα για το Τμήμα ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2024.