Πανελλήνιες 2024: Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της ύλης / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πανελλήνιες 2024: Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της ύλης / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πανελλήνιες 2024: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Αυτό τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας σε εγκύκλιο που απέστειλε προς όλα τα Λύκεια της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι από το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων.

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Λυκείου Ε.Α.Ε. που εξετάζονται και πανελλαδικά.


Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 131846/ΓΔ4/16-11-2023 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και μετά τη Γ΄ φάση της καταχώρισης της διδακτέας - εξεταστέας ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στη διδασκαλία της ύλης. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε., σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων /-ουσών, να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωση της ύλης.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να είναι σε άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες/-ουσες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων και να ελέγχουν την πορεία της εξεταστέας ύλης.

Οι Διευθυντές/-ντριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να είναι σε άμεση επικοινωνία με τους Διευθυντές/-ντριες των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διδακτέα – εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Συντονιστείτε στην ενημερωτική σελίδα των Πανελλαδικών 2024 στο viber εδώ για να λαμβάνετε όλα τα νέα σε ζωντανή ροή.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr