Προβληματισμός για τις Πανελλήνιες 2023 / Υποψήφιοι αντιμέτωποι με χιλιάδες συντελεστές

Προβληματισμός για τις Πανελλήνιες 2023 / Υποψήφιοι αντιμέτωποι με χιλιάδες συντελεστές για τον υπολογισμό μορίων

Πανελλήνιες 2023: Οι υποψήφιοι των κοινών σχολών αναγκάζονται να... κολυμπήσουν μέσα στον ωκεανό των χιλιάδων συντελεστών και να καταστρώσουν στρατηγική επιτυχίας.

*Του Στράτου Στρατηγάκη Μαθηματικού - Ερευνητή


Είναι σωστό να εκφράζεται η προτίμηση των Πανεπιστημίων στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις; Δε νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Τα Τμήματα γνωρίζουν ποιες είναι οι απαραίτητες γνώσεις των φοιτητών τους για να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους. Αν, όμως, σκεφθούμε ότι ο τρόπος που το υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας επιτρέπει στα Τμήματα να καθορίζουν μόνο το 20% των μορίων των υποψηφίων, μέσω της επιλογής των συντελεστών στα μαθήματα και για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ο ορισμός 5.776 συντελεστών, τότε ίσως το ξανασκεφθούμε.

Ας δούμε πως λειτουργεί το σύστημα. Κάθε τμήμα ορίζει για κάθε μάθημα ένα συντελεστή βαρύτητας, που κυμαίνεται από 20% έως 40%. Κάθε τμήμα, δηλαδή ορίζει 4 συντελεστές βαρύτητας για τα 4 μαθήματα του Πεδίου στο οποίο είναι ενταγμένο. Αν το Τμήμα δηλώνεται και από άλλα Πεδία ορίζει ένα συντελεστή βαρύτητας για κάθε μάθημα κάθε Πεδίου. Τα τμήματα Παιδαγωγικών θα ορίσουν, δηλαδή, 16 συντελεστές βαρύτητας αφού δηλώνονται και από τα 4 Πεδία. Έτσι συνολικά χρειαζόμαστε 2.856 συντελεστές βαρύτητας για τα 452 τμήματα του Μηχανογραφικού του Γενικού Λυκείου. Χρειαζόμαστε ακόμη 2.864 συντελεστές βαρύτητας για τα Τμήματα που ορίζονται από τα ΕΠΑΛ και 56 συντελεστές για τα Τμήματα που απαιτείται για την εισαγωγή εξέταση σε ειδικό μάθημα. Συνολικά 5.776 συντελεστές.

Η ελάχιστη τιμή κάθε συντελεστή είναι 20%, συνεπώς για τα 4 μαθήματα κάθε Πεδίου έχουμε το 80% των μορίων (4 μαθήματα x 20% τουλάχιστον το κάθε μάθημα) να είναι προκαθορισμένα. Μένει, δηλαδή, το υπόλοιπο 20%, από το 80% έως το 100%, που μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τα Τμήματα.

Θα μπορούσε αυτός ο τρόπος να καταφέρει να μειώσει, κάπως, το πρόβλημα που υπάρχει με τα κοινά Τμήματα σε περισσότερα από ένα Πεδία. Πρόκειται για την εξέταση των υποψηφίων σε διαφορετικά μαθήματα (από τα διάφορα Πεδία) και τη σύγκριση των μορίων των υποψηφίων που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόβλημα αξιοπιστίας που υπάρχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εδώ και δεκαετίες και κανείς δεν θέλει να λύσει. Σ’ αυτή την περίπτωση η επιλογή του συντελεστή 25% σε όλα τα μαθήματα, όλων των Πεδίων θα καταργεί τους συντελεστές βαρύτητας και θα μετράει μόνο ο μέσος όρος. Πιο δίκαιο όταν οι υποψήφιοι έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα. Τα Τμήματα Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης το κατάλαβαν και το επέλεξαν εκτός από της Φλώρινας. Το Τμήμα Νηπιαγωγών στα Ιωάννινα, για παράδειγμα, δεν το κατάλαβε και έδωσε διαφορετικούς συντελεστές στα μαθήματα κάθε Πεδίου, αυξάνοντας τις διαφορές των μορίων εξαιτίας της διαφορετικής δυσκολίας των μαθημάτων κάθε Πεδίου. Το τμήμα Νηπιαγωγών της Κρήτης το κατάλαβε και έδωσε το μέγιστο 40% στη Γλώσσα που είναι το μοναδικό μάθημα που εξετάζονται όλοι οι υποψήφιοι, όλων των πεδίων στα ίδια θέματα. Έτσι μειώνεται στο ελάχιστο η επιρροή των διαφορετικών μαθημάτων κάθε Πεδίου.

Στη σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας, για παράδειγμα, δίνεται ο συντελεστής 30 στη Γλώσσα (σωστό και απαραίτητο) και συντελεστής 30 στην Ιστορία στο 1 ο Πεδίο και στα Μαθηματικά στο 2 ο και το 4 ο Πεδίο. Οι επιδόσεις των υποψηφίων στην Ιστορία είναι καλύτερες από τις επιδόσεις στα Μαθηματικά. Πάνω από 18 έγραψε στην Ιστορία το 15,56% των υποψηφίων του 1 ου Πεδίου και στα Μαθηματικά μόλις το 1,51% των υποψηφίων του 4 ου Πεδίου. Με δεδομένη την υψηλή βάση του τμήματος (17.760 μόρια το 2022) είναι σχεδόν αδύνατο να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας από το 4 ο Πεδίο. Πόσο μεγάλη αδικία για τα παιδιά να τους υπόσχεσαι ότι μπορούν να εισαχθούν και από το 4o Πεδίο και στην πράξη να αποκλείονται.

Στον πίνακα 2 βλέπουμε τους μέσους όρους που έγραψαν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές του 2022 και τα μόρια που θα συγκέντρωνε ένας υποψήφιος που θα έγραφε το μέσο όρο. Βλέπουμε ότι μεταξύ του 4 ου Πεδίου και του 1 ου Πεδίου υπάρχει διαφορά 1.200 μορίων, πράγμα που μας δείχνει ότι είναι πιο εύκολο να εισαχθεί κάποιος από το 1 ο Πεδίο στην Αστυνομία, παρά από το 4 ο Πεδίο. Σ’ αυτά τα δύο Πεδία πηγαίνουν εκτός από τους αριστούχους και οι αδύνατοι μαθητές. Αντίθετα το 2 ο και στο 3 ο Πεδίο επιλέγουν μαθητές υψηλότερων επιδόσεων και αυτό φαίνεται από τους μέσους όρους των γραπτών.

Πίνακας 2: Μέσοι όροι υποψηφίων και τα μόρια για τη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας

Αναγκάζονται, λοιπόν, οι υποψήφιοι των κοινών σχολών να… κολυμπήσουν μέσα στον ωκεανό των χιλιάδων συντελεστών και να καταστρώσουν στρατηγική επιτυχίας.

Κάθε Τμήμα ορίζει, λοιπόν, τους συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα, με συνέπεια να έχουμε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα υπολογισμού μορίων, που δεν μειώνει, σε πολλές περιπτώσεις, τις αδικίες που δημιουργούνται. Μία λύση θα ήταν τα τμήματα που είναι αντίστοιχα, οι φοιτητές, δηλαδή, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής να έχουν τους ίδιους συντελεστές σε όλα τα μαθήματα, ώστε να υπάρχει ισότητα σε όσους ζητούν μετεγγραφή από το ένα τμήμα στο άλλο και συγκρίνονται, σε περίπτωση ισοβαθμίας στα μόρια μετεγγραφής, ως προς τα μόρια των Πανελλαδικών, που έχουν υπολογιστεί με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, αφού τα αντίστοιχα τμήματα δεν έχουν υποχρέωση να έχουν τους ίδιους συντελεστές.

Είναι γενικά καλό να υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα, αφού τα τμήματα Μαθηματικών, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται η Χημεία, ενώ στα Τμήματα Χημείας είναι λογικό η Χημεία να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αλλά όχι τόσο πολλοί.

Το δεύτερο καλό είναι ότι οι υποψήφιοι έχουν διαφορετικά μόρια για τα διάφορα Τμήματα, οπότε θα στηρίζονται λιγότερο στη σύγκριση των μορίων που συγκεντρώνουν με τις περσινές βάσεις όταν συμπληρώνουν το Μηχανογραφικό τους και αυτό είναι μεγάλο καλό.

*Του Στράτου Στρατηγάκη Μαθηματικού - Ερευνητή στην Ναυτεμπορική

Την ενημερωτική σελίδα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Συντελεστές βαρύτητας, Ειδικά μαθήματα και προκαταρκτικές εξετάσεις

Καθώς πλησιάζει ο καιρός για τη διενέργεια των Πανελληνίων εξετάσεων του 2023, οι υποψήφιοι θα πρέπει εκτός από το εντατικό διάβασμα να γνωρίζουν και όλες τις σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικό να έχουν γνώση όλων των θεμάτων, που τους αφορούν όπως επίσης να αφιερώνουν ακόμη και καθημερινά λίγο χρόνο για τη μελέτη του μηχανογραφικού δελτίου. Τα τμήματα είναι πάρα πολλά και αναμεσά τους υπάρχουν κάποια τα οποία φαντάζουν εντελώς «άγνωστα» για τους μαθητές της Γ΄ λυκείου. Γι΄ αυτό το λόγο απαιτείται χρόνος για να τα ψάξει κάποιος μέσω των ιστοσελίδων των πανεπιστημίων ώστε να γνωρίζει ακριβώς το περιεχόμενο σπουδών, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα μεταπτυχιακά που διαθέτουν. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν πρέπει να γίνει την τελευταία στιγμή, δηλαδή όταν θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες για την κατάθεση του μηχανογραφικού δελτίου γιατί ο χρόνος δεν είναι αρκετός. Ακολουθούν μερικές επισημάνσεις για τις φετινές εξετάσεις:

Συντελεστές βαρύτητας

Για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση οι συντελεστές βαρύτητας για καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα καθώς και για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ) έχουν καθοριστεί με αποφάσεις και καλό θα ήταν οι μαθητές να τις γνωρίζουν. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή Γενικής Παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που είχε δηλώσει. Η υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης , που έχει κάνει κάθε υποψήφιος είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψηφίους, που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Μετά την υποβολή της δεν τροποποιείται ούτε διορθώνεται. Αν ο υποψήφιος παρότι υπέβαλε Αίτηση-Δήλωση, μετανιώσει και δεν συμμετάσχει τελικά στις εξετάσεις, δεν θα μπει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το ίδιο έτος. Ωστόσο, αυτός ο υποψήφιος θα μπορεί οποιοδήποτε επόμενο έτος να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ποιες αλλαγές έχουν ανακοινωθεί

Α. Η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, και των υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα γίνουν κατά πάσα πιθανότητα την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2023.

Β. Αλλαγές ένταξης τμημάτων σε επιστημονικά πεδία:

Τα παρακάτω Τμήματα εντάσσονται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο «ΕΠΊΣΤΉΜΩΝ ΟΊΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΊ ΠΛΉΡΟΦΟΡΊΚΉΣ», επιπλέον των πεδίων που ήταν ήδη ενταγμένα. Τα εν λόγω Τμήματα θα έχουν τη δυνατότητα να τα επιλέξουν από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, μόνο όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 (δεν αφορά τους υποψηφίους για το 10%, χωρίς νέα εξέταση):

1. Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

2. Περιβάλλοντος (Λάρισα) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

3. Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) του Ιόνιου Πανεπιστημίου,

4. Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) του Παντείου Πανεπιστημίου

5. Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

6. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

7. Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και

8. Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ειδικά μαθήματα και προκαταρκτικές εξετάσεις

Για ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούνται επιπλέον προϋποθέσεις εισαγωγής των υποψηφίων, ως ακολούθως:

1) Σχολές ή Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση των υποψηφίων σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) που αναφέρονται και στο έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης:

α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ / Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ / Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ./ Τουριστικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Παν/μίου Αιγαίου / Τουρισμού του Ιονίου Παν/μίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά».

β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γαλλικά».

γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Γερμανικά».

δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ιταλικά».

ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ εξετάζονται στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Ισπανικά».

στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ. / Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου / Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Παν/μίου / Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ / Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ / Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας / Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α. / Διοίκησης Τουρισμού του Παν/μίου Πατρών / Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης εξετάζονται σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».

ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».

η) Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ / Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΑΠΘ και των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων / Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εξετάζονται στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

ι) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑ.Δ.Α. εξετάζονται ΜΟΝΟ στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».

Δήλωση εξάτασης σε ειδικό μάθημα

Η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του υποψηφίου στο ειδικό μάθημα και την εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν ειδικό μάθημα. Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή σε Σχολές/Τμήματα με ειδικά μαθήματα απαιτείται αρχικά η επίτευξη της ΕΒΕ ειδικού μαθήματος σε καθένα από αυτά και εν συνεχεία η επίτευξη της ΕΒΕ του αντίστοιχου Τμήματος.

2) Σχολές, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού):

Η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές του Λιμενικού Σώματος, Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού απαιτείται να υποβάλει και αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2023. Επισημαίνεται ότι για να είναι υποψήφιος για τις Σχολές αυτές θα πρέπει να τις δηλώσει και στο Μηχανογραφικό του Δελτίο.

3) Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, πρέπει στην Αίτηση-Δήλωση να το δηλώσουν υποχρεωτικά, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στα αγωνίσματα. Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποβάλει και σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχει στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) και να πετύχει την ΕΒΕ πρακτικών δοκιμασιών. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι υποψήφιος που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολές του Λιμενικού Σώματος και Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος για αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων. Υποψήφιος που με την Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν εξεταστεί, απλώς θα αποκλειστεί από τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό. Αντίθετα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να έχει δηλώσει υποχρεωτικά το στοιχείο 19.γ)6) που εμφανίζεται στο έντυπο της Αίτησης Δήλωσης για να μπορέσει να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων και να συμμετάσχει στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.

4) Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες θα λειτουργήσουν ΜΟΝΟ τα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας και Κρήτης. Οι υποψήφιοι για αυτά τα Προγράμματα πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr