Στρατιωτικές Σχολές 2022: Συμπληρωματική προκήρυξη (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Στρατιωτικές Σχολές 2022: Συμπληρωματική προκήρυξη (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Στρατιωτικές Σχολές 2022: Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ), Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)], της Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23.

Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ), Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)], της Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)] ακαδημαϊκού έτους 2022 -23».

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Την ενημερωτική σελίδα των Στρατιωτικών Σχολών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Η Συμπληρωματική Προκήρυξη ορίζει:

Αποφασίζουμε:

1. Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ και ΑΣΣΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, σε ποσοστό 10% των θέσεων [Ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α'188), Ν.2909/2001 (ΦΕΚ Α'90), Ν.3687/2008 (ΦΕΚ Α'159), Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α'193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν] και σε ποσοστό 90% αυτών, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες που παρατίθενται στο νέο έγγραφο (δείτε παρακάτω).

2. Διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με υποψηφίους που ανήκουν στην κατηγορία του 10% του 2020 και διαγωνίστηκαν με το «ΝΕΟ» και «ΠΑΛΑΙΟ» σύστημα διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενδέχεται να απαιτηθεί έκδοση τροποποιητικής εγκυκλίου κατόπιν σχετικού αιτήματος από ΥΠΑΙΘ, μετά την κατάθεση μηχανογραφικών δελτίων και εφόσον προκύψουν θέσεις στην ανωτέρω κατηγορία.

3. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού θα ισχύσει ακριβώς αυτό που έχει καθορισθεί στο Παράρτημα «Α» της Εγκυκλίου 3/2022(ΟΕ), δηλαδή:

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών στο εξεταστικό κέντρο της ΔΑΕ από την Τετάρτη 06 Ιουλίου και ώρα 00:00 έως την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 03 Αυγούστου 2022.

ε. Έναρξη ΠΚΕ: Δευτέρα 22 Αυγ 22.

στ. Πέρας ΠΚΕ: Δευτέρα 29 Αυγ 22.

4. Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού των Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στις ΠΚΕ της οριζόμενης περιόδου, από Δευτέρα 22 Αυγ 22έως Δευτέρα 29 Αυγ 22, αλλά δε θα συμμετάσχουν  λόγω προβλημάτων, πουτεκμηριωμένα-βεβαιωμένα δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας, επιπροσθέτως και εκείνων που τυχόν θα νοσήσουν μεCOVID-19, δύναται να επαναπρογραμματισθούν, από το εξεταστικό κέντρο γιατο χρονικό  διάστημα από Τρίτη 30 Αυγ έως Παρασκευή 02 Σεπ 22 στη ΔΑΕ.

5. Σε ενδεχόμενο ύπαρξης μεταγραφής μαθητών/τριών από/προς τις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ΥΑ 23601/Η2 ΦΕΚ Β΄1069/10 Μαρ 2022 /ΥΠΑΙΘ, θα δημιουργηθεί επιτροπή για εκτέλεση ΠΚΕ στη ΣΣΕ, εάν απαιτηθεί, κατόπιν σχετικής διαταγής που θα εκδοθεί από ΓΕΕΘΑ, με καθοριζόμενο αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

6. Λεπτομέρειες επί των ΠΚΕ φαίνονται στην Εγκύκλιο 3/2022 (ΟΕ).

7. Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες για τα θέματα της παρούσας εγκυκλίου, μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και το εξεταστικό κέντρο της ΔΑΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενημερώσεως Κοινού, καθώς και των αρμοδίων Υπηρεσιών του εξεταστικού κέντρου είναι τα αναγραφόμενα στις σελίδες 7 και 8 της Εγκυκλίου 3/2022 (ΟΕ).

Η Συμπληρωματική Προκήρυξη  

Την ενημερωτική σελίδα των Στρατιωτικών Σχολών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία για τις Στρατιωτικές Σχολές.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr