Μηχανογραφικό 2021: Γιατί να επιλέξεις το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μηχανογραφικό 2021: Γιατί να επιλέξεις το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μηχανογραφικό 2021: Είσαι υποψήφιος των πανελλαδικών εξετάσεων 2021; Δες γιατί να επιλέξεις στο Μηχανογραφικό σου Δελτίο το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (ΔΕΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Δημόσια Υγεία είναι η επιστήμη και η τέχνη της πρόληψης της ασθένειας, της αύξησης της διάρκειας ζωής και της προαγωγής της υγείας μέσω οργανωμένων ενεργειών της κοινωνίας, ενώ η Ενιαία Υγεία αναφέρεται στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, συμπεριλαμβανομένων του υγιούς περιβάλλοντος και της ασφάλειας των τροφίμων.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


Σκοπός του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας είναι η έρευνα και η εκπαίδευση στην εκτίμηση των αναγκών υγείας, στην εφαρμογή βασισμένων στην τεκμηρίωση μέτρων για την βελτίωση της υγείας και για την προστασία του περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας στο έργο αυτό και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Η διεπιστημονική και ολοκληρωμένη θεώρηση της υγείας ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος αποτελεί καινοτόμο προσέγγιση που κατατάσσει το Τμήμα Δημόσιας και ΕνιαίαςΥγείας στην πρωτοπορία της επιστήμης διεθνώς.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα έχουν δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στις Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην φροντίδα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στους Διεθνείς και Διακρατικούς Οργανισμούς (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλπ.) που ασχολούνται με την υγεία και βεβαίως στην έρευνα και εκπαίδευση στις Σχολές Επιστημών Υγείας και στα αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα.

Στην υπ’ αριθμ. 249η/26-03-2021 τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου εγκρίθηκαν ομόφωνα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως ακολούθως: 

Περίγραμμα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Πτυχιούχων 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας δύνανται να ασχοληθούν με αντικείμενα εργασίας όπως αυτά περιγράφονται στις επόμενες ενότητες, σύμφωνα με τις ακόλουθες κανονιστικές διατάξεις: 

 1. Προσόντα διορισμού στο στενό Δημόσιο Τομέα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (αρμοδιότητας ΑΣΕΠ) στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού σύμφωνα με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/A’/31-12-2003) που τροποποίησε διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/5-3-2001), εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην εκάστοτε προκήρυξη.
 2. Προσόντα διορισμού στον Κλάδο «ΠΕ 87.10 – Δημόσιας Υγιεινής», Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018, Ν. 4521/2018).

Η ιστοσελίδα του Τμήματος

Επιπρόσθετα, αιτούμαστε τη δημιουργία ενός νέου κωδικού προσόντων στο Εθνικό Προσοντολόγιο Δημοσίων Υπαλλήλων, ως εξής:

ΠΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Δεδομένου ότι, οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, δύνανται να καλύψουν εργασιακές ανάγκες όπως αυτές που αναλύονται στις επόμενες ενότητες.

Δυνατότητες Απασχόλησης των Πτυχιούχων Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, μέσα από το διεπιστημονικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών τους, αναφορικά με την ενιαία υγεία (άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον), μπορούν να απασχοληθούν ως επιστημονικά και διοικητικά στελέχη σε ένα εύρος εργασιακών αντικειμένων, όπως:

 1. Εκτίμηση των αναγκών δημόσιας υγείας,  αξιολόγηση παρεμβάσεων, σχεδιασμός και εφαρμογή βασισμένων σε τεκμηρίωση προγραμμάτων παρέμβασης με στόχο την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας και ενιαίας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων.
 2. Επίλυση προβλημάτων δημόσιας και ενιαίας υγείας, σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες. 
 3. Διαμόρφωση εκστρατείας επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης σε θέματα δημόσιας και ενιαίας υγείας.
 4. Επιδημιολογική επιτήρηση, διερεύνηση και ανάλυση σε θέματα δημόσιας και ενιαίας υγείας.
 5. Βιοστατιστική ανάλυση συμπεριλαμβανομένων των μεγαδεδομένων (big data) και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε θέματα δημόσιας και ενιαίας υγείας.
 6. Οργάνωση και εφαρμογή υγειονομικών ελέγχων πάσης φύσεως επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών).
 7. Οργάνωση και εφαρμογή υγειονομικών ελέγχων τροφίμων, ύδατος και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.
 8. Επιστημονική, διοικητική και οικονομική διαχείριση οργανισμών δημόσιας και ενιαίας υγείας (εποπτεία, προγραμματισμός, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, οικονομική και χρηματοδοτική διοίκηση, λήψη αποφάσεων και αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικών επενδύσεων στην υγεία).
 9. Σύμβουλοι και αναλυτές πολιτικής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (τοπικούς, εθνικούς και υπερεθνικούς) σε θέματα πρόληψης, προαγωγής και προστασίας της δημόσιας και ενιαίας υγείας.
 10. Ανώτερα στελέχη οργάνωσης και ελέγχων σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας (στους χώρους εργασίας,  σε σχολικές μονάδες, σε σωφρονιστικά καταστήματα, σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων,  σε δομές αναψυχής κ.λπ.)
 11. Σχεδιασμός πλάνων αντιμετώπισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 12. Διαμεσολαβητές στη διαχείριση και επίλυση διαφορών και νομικών ζητημάτων στη δημόσια και ενιαία υγεία και σε ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης.
 13. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, μπορούν να απασχοληθούν σε ένα πλήθος αντικειμένων σε θέματα ενιαίας υγείας, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

Πεδία Απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας μπορούν να διδάξουν σε συγγενή με τις σπουδές τους αντικείμενα, βάσει του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου. Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας έχουν δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας ως επιστημονικά και διοικητικά στελέχη σε Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, Υπουργεία, Εποπτευόμενους Φορείς, κ.ά., σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, που υπηρετούν το πεδίο της ενιαίας υγείας. Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως ερευνητές και αναλυτές πολιτικής σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στον ευρύτερο τομέα των επιστημών υγείας και διεξάγονται σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, με ενασχόληση σε επιμέρους πεδία που άπτονται των αντικειμένων που θεραπεύει η δημόσια και ενιαία υγεία (όπως  στην εκπόνηση μελετών ανάλυσης δεδομένων,  αναπαράσταση γνώσης, μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) και τεχνητής νοημοσύνης με εφαρμογές στις επιστήμες υγείας, στη στατιστική ανάλυση, στις επιδημιολογικές μελέτες, στην εύρεση παραγόντων επικινδυνότητας για τη διασπορά νοσημάτων, στην εκπόνηση κοινωνικο-οικονομικών αξιολογήσεων και λήψης αποφάσεων, στο σχεδιασμός εφαρμοσμένων μέτρων πολιτικής, κ.λπ.). Ειδικότερα, δύνανται να απασχοληθούν στα εξής αντικείμενα:

 1. Μπορούν να διδάξουν σε συγγενή γνωστικά αντικείμενα σε Τμήματα Επιστημών Υγείας.
 2. Μπορούν να διδάξουν σε συγγενή γνωστικά αντικείμενα στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ.).
 3. Μπορούν να απορροφηθούν ως εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές Αγωγής Υγείας σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ο κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «ΠΕ87.10 Δημόσιας Υγιεινής» (Ν. 4521/2018, ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018). Παράλληλα, η ανωτέρω ειδικότητα μπορεί να διδάξει συγγενή στο αντικείμενο της μαθήματα, στον Τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας» των ΕΠΑΛ.
 4. Δύνανται να διδάξουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων, με στόχο να εξοικειώσουν εργαζόμενους με επαγγελματική ενασχόληση σε σχετικά αντικείμενα ή νέα άτομα τα οποία πρόκειται να απασχοληθούν στο μέλλον στον ευρύτερο επαγγελματικό χώρο που χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνικές.
 5. Μπορούν να απασχοληθούν σε σχολικές μονάδες ως Υπεύθυνοι αγωγής υγείας και σχολικής υγιεινής.
 6. Δύνανται να απασχοληθούν σε Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Γενικό Χημείο του Κράτους, Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας - Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Εθνικά Κέντρα Αναφοράς όπως Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών, κ.λπ.) καθώς και στους εποπτευόμενους φορείς αυτών (π.χ. Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών).
 7. Δύνανται να απασχοληθούν στο Υπουργείο Υγείας (ως εντεταλμένοι επόπτες Δημόσιας Υγείας και Βιοασφάλειας σε Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιδιωτικά Διαγνωστικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια, Ιδιωτικά Γηροκομεία, Κτηνιατρικές Κλινικές, Εκτροφεία Ζώων Συντροφιάς,  κ.ά.).
 8. Δύνανται να απασχοληθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (ενδεικτικά σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Τμήματα Προστασίας Άγριας Πανίδας (Ζωολογικοί Κήποι ή ιδιωτικά πάρκα Ζώων), Τμήματα Διαχείρισης Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων, Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγείας).
 9. Δύνανται να απασχοληθούν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όπως Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Διαχείριση Απορριμμάτων, Δημοτικά Κυνοκομεία, Δημοτικοί Οργανισμοί Ύδρευσης, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Δημοτικές Επιχειρήσεις Θεραπευτικών Λουτρών και Ιαματικών Πηγών, κ.ά.).
 10. Δύνανται να απασχοληθούν στον τομέα της Διασφάλισης Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, σε Πύλες Εισόδου Ανθρώπων ή/και Προϊόντων (αεροδρόμια, λιμένες, τελωνειακοί σταθμοί, κ.ά.).
 11. Δύνανται να απασχοληθούν σε δημόσιες μονάδες υγείας (όπως κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τοπικές μονάδες υγείας – ΤΟΜΥ, μονάδες αποκατάστασης, μονάδες ψυχικής υγείας, νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ.).
 12. Δύνανται να απασχοληθούν σε μονάδες υγειονομικής κάλυψης προσφύγων, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ).
 13. Δύνανται να απασχοληθούν σε Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
 14. Δύνανται να απασχοληθούν σε Υγειονομεία λιμένων - Αεροϋγειονομεία.
 15. Δύνανται να απασχοληθούν σε Υπηρεσίες υγιεινής της εργασίας.
 16. Δύνανται να απασχοληθούν στη Δημοτική Αστυνομία.
 17. Δύνανται να απασχοληθούν σε Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην φροντίδα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και σε κέντρα ψυχικής και σωματικής υγείας και ενσωμάτωσης ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων (όπως ενδεικτικά οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του Κόσμου, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, κ.λπ.).
 18. Δύνανται να απασχοληθούν ως Επιστημονικά και διοικητικά στελέχη σε Διεθνείς και Διακρατικούς Οργανισμούς που υπηρετούν το πεδίο της Δημόσιας ή/και ενιαίας υγείας (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, κ.λπ.). 
 19. Δύνανται να απασχοληθούν ως ερευνητές και αναλυτές πολιτικές σε Ερευνητικά Κέντρα Δημόσιας Υγείας, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στο Δημόκριτος - Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, στην Ακαδημία Αθηνών, στον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στο European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,  στο European Agency for Safety and Health at Work, στην World Bank, στο United Nations Children’s Fund, κ.ά. 
 20. Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες ερευνών και δημοσκοπήσεων, δεδομένης της σφαιρικής και ολοκληρωμένης επιστημονικής κατάρτισης τους στην εκπόνηση στατιστικών μελετών, στο σχεδιασμό και εκπόνηση πολιτικών επικοινωνίας και διαχείρισης ζητημάτων των μέσων επικοινωνίας, κ.ό.κ.).

Πεδία Απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δύνανται να απασχοληθούν ως:

 1. Επιστημονικά, διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε ιδιωτικές μονάδες υγείας (όπως μονάδες αποκατάστασης, μονάδες ψυχικής υγείας, κλινικές, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ.).
 2. Επιστημονικά, διοικητικά και οικονομικά στελέχη καθώς και ως στελέχη ποιοτικού ελέγχου σε φαρμακευτικές εταιρείες (ανθρωπίνων και κτηνιατρικών φαρμακευτικών και ανοσολογικών προϊόντων).
 3. Σύμβουλοι σε ασφαλιστικές εταιρείες.
 4. Στελέχη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φορείς που καλύπτουν θέματα δημόσιας ή/και ενιαίας υγείας.
 5. Στελέχη σε εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, επιδημιολογικών μελετών,  κλινικών μελετών.
 6. Επιστημονικά, διοικητικά και οικονομικά στελέχη καθώς και ως στελέχη ποιοτικού ελέγχου σε χώρους παραγωγής και εμπορίας τροφίμων, όπως κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σφαγεία, επιχειρήσεις επεξεργασίας ζωικών προϊόντων και τροφίμων, επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας τροφίμων (π.χ. super market).
 7. Σύμβουλοι, εκπαιδευτές ή/και επόπτες σε φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας για την  ανάπτυξη, επεξεργασία, συσκευασία ή/και διακίνηση τροφίμων, ποτών ή/και ζωοτροφών, 
 8. Επιστημονικά, διοικητικά και οικονομικά στελέχη καθώς και ως στελέχη ποιοτικού ελέγχου σε εταιρείες παραγωγής ζωοτροφών, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών φαρμάκων.
 9. Στελέχη (με δικαίωμα υπογραφής) σε ιδιωτικές εταιρείες απολυμάνσεων, τρωκτικοκτονίας, διαχείρισης απορριμμάτων και επικίνδυνων για την υγεία υλικών (οικιακές κ βιομηχανικές μπαταρίες, ζωικά υποπροϊόντα, απόβλητα βιομηχανικής επεξεργασίας, κ.ά).
 10. Σύμβουλοι σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και χώρους φιλοξενίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις Θεραπευτικών Λουτρών και Ιαματικών Πηγών, κ.ά.
 11. Σύμβουλοι σε εταιρείες προστασίας περιβάλλοντος.
 12. Ελεύθεροι επαγγελματίες στην κατάρτιση σχεδίων και στην ανάλυση μέτρων σε όλο το φάσμα των αντικειμένων που άπτονται της δημόσιας ή/και ενιαίας υγείας και ως σύμβουλοι υγιεινής, στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω. 

Λίγα λόγια για το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τους Καθηγητές του Τμήματος: 

Με τον «καλύτερο» τρόπο οι φοιτητές του νεοσύστατου Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (ΔΕΥ), που αποτελεί μία σημαντική καινοτομία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατανοούν το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν μετά την αποφοίτησή τους. Όσο καλός, βέβαια, μπορεί να είναι ένας τρόπος που περιλαμβάνει μια πανδημία. Πριν από το ξέσπασμα της COVID-19, είχαμε κληθεί, κατά την τελετή υποδοχής της πρώτης φουρνιάς των φοιτητών, να εξηγήσουμε την χρησιμότητα ενός επιστήμονα που θα αποκτήσει τις ικανότητες ενός επιδημιολόγου και ταυτόχρονα θα γνωρίζει μικροβιολογία, θα αναλύει δεδομένα με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, θα σχεδιάζει επιδημικά μοντέλα, θα γνωρίζει τη διαχείριση της υγείας των μετακινούμενων πληθυσμών, θα αντιλαμβάνεται τις βασικές αρχές διοίκησης και των οικονομικών της υγείας αλλά και θα μπορεί να καταρτίσει ένα στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων. Όλα αυτά είναι μαθήματα του σύγχρονου και πολύ ενδιαφέροντος προγράμματος σπουδών που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.pubhealth.uth.gr/programma-proptyxiakon-spoydon). Λίγο μετά από αυτή την πρώτη υποδοχή πρωτοετών, και πριν ακόμη η ΔΕΥ κλείσει έναν χρόνο λειτουργίας, η τρέχουσα πανδημία κατέδειξε πόσο χρήσιμη και ουσιαστική είναι αυτή η μοντέρνα παγκοσμίως ειδικότητα. Η πανδημία που σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου έντονων προκλήσεων στο χώρο της Δημόσιας Υγείας, σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε οργανωτικό και εκτελεστικό επίπεδο. Όλα τα συστήματα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου και να τεθούν σε καινούργιο πλαίσιο, μια πρόκληση, στην οποία οι μελλοντικοί απόφοιτοι θα έχουν ουσιαστικό ρόλο. Δικαιώθηκαν, λοιπόν, με τον πιο εμφατικό τρόπο, όσοι διείδαν την ανάγκη ενός Πανεπιστημιακού Τμήματος που θα δημιουργεί επιστήμονες Δημόσιας Υγείας. 

Φυσικά, θα πείτε, οι απόφοιτοι της ΔΕΥ είναι χρήσιμοι μόνο σε περιόδους κρίσεων; Ασφαλώς όχι. Οι απόφοιτοι της ΔΕΥ αποκτούν κυρίως εφόδια για τον έλεγχο ενδημικών νόσων και την οργάνωση επιτυχημένων εκστρατειών πρόληψης. Μπορεί η διαχείριση μίας πανδημίας ή επιδημίας, της οποίας ο εκρηκτικός χαρακτήρας εντυπωσιάζει, να είναι σημαντική. Αλλά ελπίζουμε πως, στο μέλλον, θα ασχολούμαστε κυρίως με τη λήψη μέτρων που θα έχουν ως στόχο να αποτρέπουν τέτοιες φωτιές ή να τις σβήνουν πριν γιγαντωθούν. Και βέβαια το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς των αποφοίτων μας θα πρέπει να είναι η διαχείριση της υγείας στο επίπεδο του πληθυσμού, ώστε μέσα από τη βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων πόρων – που είναι μια από τις βασικές ικανότητες που πρέπει να έχει ένας επιστήμονας Δημόσιας Υγείας – να συνδράμουν στη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων προγραμμάτων πρόληψης για τις χρόνιες πληγές που μαστίζουν την κοινωνία όπως, μεταξύ άλλων, η κατάθλιψη, οι νεοπλασίες, τα καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα. 

Επιπλέον, ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης των φοιτητών αφορά στους ζωονοτικούς κινδύνους και στη διασφάλιση της υγείας μέσα από προληπτικές ενέργειες για τον έλεγχο νοσημάτων, που από τα ζώα και τα τρόφιμα μεταδίδονται στον άνθρωπο. Πρόκειται, για την Ενιαία Υγεία (ο αγγλικός όρος είναι One Health), τη διεπιστημονική προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ του Ανθρώπου, των Ζώων και του Περιβάλλοντος. Και πάλι εδώ η πανδημία έδωσε ένα τρανταχτό παράδειγμα της αξίας της Ενιαίας Υγείας.

Εξού και το όνομα του νέου Τμήματος: Δημόσια και Ενιαία Υγεία. Που αν και ακόμα δεν έχει δώσει την πρώτη φουρνιά αποφοίτων (φέτος οι πρώτοι εισαχθέντες μπαίνουν στο τρίτο έτος), χάρη στις ενέργειες των Καθηγητών του είναι ήδη μέλος του Κολλεγίου των Σχολών Δημόσιας Υγείας της Ευρώπης (https://www.aspher.org/users,501.html) και συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας του Κολλεγίου, όπως αυτή για τον κορωνοϊό (COVID-19 TASK FORCE - https://www.aspher.org/covid-19-task-force.html). Που είναι ήδη μέρος ενός δικτύου 29 Ιδρυμάτων (unCoVer - https://uncover-eu.net), σε ολόκληρη την Ευρώπη και διεθνώς, με σκοπό τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τη βελτίωση της παροχής φροντίδας στους ασθενείς COVID -19. Που, όμως, δεν έχει ακόμα αναβαθμισμένα επαγγελματικά δικαιώματα ειδικά του σκοπού του, αλλά που έχουν ήδη ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Που, εντελώς συμπτωματικά, ιδρύθηκε λίγο πριν την έναρξη της πανδημίας! Ίσως θα ήταν καλύτερα να το είχαμε νωρίτερα. Αλλά όπως λέει και μια κινέζικη παροιμία: η καλύτερη χρονική στιγμή να φυτέψεις ένα δέντρο είναι 20 χρόνια πριν. Η επόμενη καλύτερη στιγμή είναι τώρα.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Μηχανογραφικό 2021

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr