Πυροσβεστικές Σχολές 2020: Οι (2770) μη ικανοί υποψήφιοι - ΟΝΟΜΑΤΑ

Από τους 4493 υποψηφίους που κλήθηκαν να υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 2770 κρίθηκαν μη ικανοί.

Κυρώθηκαν οι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.

Για τους πίνακες ικανών υποψηφίων πατήστε εδώ, και για τους πίνακες μη ικανών υποψηφίων μέσα από το παρόν άρθρο.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τους πίνακες "Μη ικανών υποψηφίων" ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την εισαγωγή στις Πυροσβεστικές Σχολές 2020-2021:

Πίνακας

ΠΙΝΑΚΑΣ(1) ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α/Α

ΔΙ.ΠΥ.Ν.

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1459

-

2

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

33

-

3

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

138

-

4

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1984

-

5

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1044

-

6

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2545

-

7

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

899

-

8

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2255

-

9

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

665

-

10

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

869

-

11

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2761

-

12

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1377

-

13

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1324

-

14

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2583

-

15

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2272

-

16

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

438

-

17

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1046

-

18

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1553

-

19

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2284

-

20

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

980

-

21

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2290

-

22

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2373

-

23

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1218

-

24

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

591

-

25

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1414

-

26

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1122

-

27

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

612

-

28

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2524

-

29

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

597

-

30

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2575

-

31

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

726

-

32

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

273

Β΄ε

33

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1993

-

34

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2267

-

35

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2894

-

36

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1541

-

37

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2329

-

38

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3094

-

39

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3036

-

40

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

907

-

41

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1536

-

42

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1608

-

43

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

321

-

44

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2428

-

45

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3128

-

46

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1260

-

47

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1397

-

48

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2589

-

49

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2443

-

50

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

679

-

51

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2065

-

52

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2515

-

53

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1501

-

54

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3169

-

55

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1127

-

56

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2485

-

57

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

754

-

58

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2667

-

59

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1190

-

60

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

64

-

61

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1733

-

62

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1545

-

63

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1363

-

64

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

554

-

65

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2765

-

66

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2893

-

67

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1336

-

68

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1802

-

69

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

250

-

70

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2618

-

71

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

923

-

72

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2081

-

73

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2578

-

74

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2103

-

75

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1826

-

76

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1031

-

77

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1495

-

78

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2896

-

79

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

721

-

80

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3461

-

81

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3423

-

82

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2262

-

83

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3377

-

84

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1428

-

85

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3355

-

86

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2932

-

87

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1028

-

88

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

228

-

89

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1539

-

90

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1081

-

91

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3270

-

92

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1828

-

93

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

701

-

94

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

643

-

95

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3593

-

96

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2527

-

97

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3796

-

98

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1355

-

99

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3540

-

100

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3140

-

101

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3518

-

102

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

836

-

103

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2078

-

104

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2077

-

105

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3284

-

106

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3221

-

107

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3963

-

108

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3897

-

109

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3408

-

110

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3779

-

111

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1274

-

112

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3353

-

113

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3562

-

114

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3717

-

115

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4120

-

116

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3567

-

117

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1408

Β΄ε

118

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1265

Β΄ε

119

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2950

-

120

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3802

-

121

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3457

-

122

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4279

-

123

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

15

-

124

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4339

-

125

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2982

-

126

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4239

-

127

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3231

-

128

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3319

-

129

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4136

-

130

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3329

-

131

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3165

-

132

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4115

-

133

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4241

-

134

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4213

-

135

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3510

-

136

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1529

-

137

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2923

-

138

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4529

-

139

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3296

-

140

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3150

-

141

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4397

-

142

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4245

-

143

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4035

-

144

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2986

-

145

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3759

-

146

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

787

-

147

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4725

-

148

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1445

-

149

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2452

-

150

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3297

-

151

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4921

-

152

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4227

-

153

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

809

-

154

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

749

-

155

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3407

-

156

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4153

-

157

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3185

-

158

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4331

-

159

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4935

-

160

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3755

-

161

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3292

-

162

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2514

-

163

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4218

-

164

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1206

-

165

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4812

-

166

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3014

-

167

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4739

-

168

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3820

-

169

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1900

-

170

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1270

-

171

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4088

-

172

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

827

-

173

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1367

-

174

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3670

-

175

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4031

-

176

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1419

-

177

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2823

-

178

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4585

-

179

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4883

-

180

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

47

-

181

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

477

-

182

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3880

-

183

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3350

-

184

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3546

-

185

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4274

-

186

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

689

-

187

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1617

-

188

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3508

-

189

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4048

-

190

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3865

-

191

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4822

-

192

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4237

-

193

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3405

-

194

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3394

-

195

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4696

-

196

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4689

-

197

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4320

-

198

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4729

-

199

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4715

-

200

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4834

-

201

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3990

-

202

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3624

-

203

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3251

-

204

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3249

-

205

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4185

-

206

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4000

-

207

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

462

-

208

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4957

-

209

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5179

-

210

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4562

-

211

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3278

-

212

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4545

-

213

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5290

-

214

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5116

-

215

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5302

-

216

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4659

-

217

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5095

-

218

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3775

-

219

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5009

-

220

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4914

-

221

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2980

-

222

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2505

-

223

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5072

-

224

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3088

-

225

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5296

-

226

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4754

-

227

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5309

-

228

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4196

-

229

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3528

-

230

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4083

-

231

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1482

-

232

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5188

-

233

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4217

-

234

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1015

-

235

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4264

-

236

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3044

-

237

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3456

-

238

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5459

-

239

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5465

-

240

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

465

-

241

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5521

-

242

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4866

-

243

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

520

-

244

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3489

-

245

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

286

-

246

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5524

-

247

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5491

-

248

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5003

-

249

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5263

-

250

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5413

-

251

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1994

-

252

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5507

-

253

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

9

-

254

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5475

-

255

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3217

-

256

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3503

-

257

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4864

-

258

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5385

-

259

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5401

-

260

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5069

-

261

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5549

-

262

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5496

-

263

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

3315

-

264

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5252

-

265

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5026

-

266

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

5371

-

267

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

4824

-

268

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1251

-

269

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

291

-

270

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

744

-

271

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1078

-

272

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

768

-

273

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1916

-

274

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1958

-

275

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2237

-

276

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1404

-

277

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

27

-

278

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2125

-

279

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1945

-

280

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

340

-

281

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

12

-

282

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

46

-

283

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2088

-

284

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

184

-

285

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1050

-

286

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1143

-

287

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

421

-

288

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

781

-

289

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1089

-

290

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

604

-

291

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1168

-

292

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2502

-

293

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

988

-

294

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

1179

-

295

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αθηνών

2662

-

296

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4581

-

297

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4876

-

298

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

5376

-

299

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4849

-

300

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

5412

-

301

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

5329

-

302

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

5533

-

303

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

806

-

304

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

5473

-

305

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

3846

-

306

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

1455

-

307

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

5410

-

308

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

5283

-

309

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

5486

-

310

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

1475

-

311

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

420

-

312

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

301

-

313

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

1909

-

314

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

1522

-

315

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

1088

-

316

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2475

-

317

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

3018

-

318

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2723

-

319

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

1295

-

320

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2544

-

321

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

577

-

322

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

3093

-

323

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2250

-

324

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

800

-

325

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

757

-

326

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

431

-

327

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2389

-

328

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2096

-

329

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

1065

-

330

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

1756

-

331

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2522

-

332

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

114

-

333

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

360

-

334

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4280

-

335

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

1353

-

336

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4413

-

337

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

788

-

338

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4179

-

339

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

876

-

340

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4902

-

341

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

3606

-

342

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4759

-

343

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2533

-

344

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2277

-

345

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2072

-

346

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

523

-

347

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4676

-

348

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2901

-

349

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

3636

-

350

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

2845

-

351

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

3614

-

352

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

3557

-

353

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4172

-

354

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4698

-

355

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

5216

-

356

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πειραιώς

4567

-

357

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

1269

-

358

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

1051

-

359

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

2924

-

360

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

2490

-

361

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

2992

-

362

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

3883

-

363

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

2948

-

364

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

3545

-

365

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

2307

-

366

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

2777

-

367

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

4538

-

368

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

4867

-

369

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

4150

-

370

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

3657

-

371

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

1792

-

372

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

2499

-

373

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

4642

-

374

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

5028

-

375

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

4510

-

376

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

5218

-

377

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

4848

-

378

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

2105

-

379

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

3369

-

380

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

5536

-

381

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

4566

-

382

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

5470

-

383

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

406

-

384

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

353

-

385

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

343

-

386

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

1566

-

387

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δυτ. Αττικής

2649

-

388

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

2437

-

389

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

139

-

390

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

2328

-

391

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

2774

-

392

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

1279

-

393

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

3013

-

394

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

1796

-

395

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

2715

-

396

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

1778

-

397

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

1713

-

398

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

2540

-

399

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

1774

-

400

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

2830

-

401

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

3096

-

402

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

3961

-

403

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

3870

-

404

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

4302

-

405

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

4209

-

406

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

2840

-

407

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

2689

-

408

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

4990

-

409

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

3709

-

410

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

3198

-

411

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

4796

-

412

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

1480

-

413

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

735

-

414

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

3983

-

415

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

1803

-

416

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

4948

-

417

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

4918

-

418

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

3956

-

419

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

958

-

420

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

5090

-

421

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

2294

-

422

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

5208

-

423

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

2876

-

424

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

5381

-

425

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

4789

-

426

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

1165

-

427

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

3338

-

428

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

5540

-

429

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

5495

-

430

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

5426

-

431

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ανατ. Αττικής

2680

-

432

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

1514

-

433

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

3109

-

434

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

2346

-

435

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

2070

-

436

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

3053

-

437

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

386

-

438

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

2872

-

439

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

2817

-

440

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

2795

-

441

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

3194

-

442

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

3914

-

443

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

3527

-

444

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

3069

-

445

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

1424

-

446

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

3332

-

447

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

3951

-

448

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

2419

-

449

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

3250

-

450

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

2946

-

451

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

4052

Γ΄στ

452

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

4247

-

453

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

3276

-

454

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

1056

Γ΄στ

455

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

4301

Γ΄στ

456

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

5123

-

457

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

5062

-

458

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

5120

Γ΄στ

459

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

5348

Γ΄στ

460

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

435

-

461

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

987

-

462

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

1582

-

463

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ροδόπης

275

-

464

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

117

-

465

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

2532

-

466

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

2879

-

467

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

1611

-

468

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

3324

-

469

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

1347

-

470

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

3794

-

471

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

3859

-

472

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

3773

-

473

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

605

-

474

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

3694

-

475

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

1655

-

476

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

3942

-

477

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

4616

-

478

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

4831

-

479

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

1

-

480

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

3868

-

481

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

2503

-

482

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

931

-

483

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

1666

-

484

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

4997

-

485

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

4477

-

486

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

5357

-

487

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

4932

-

488

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

4436

-

489

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

4635

-

490

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

5478

-

491

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καβάλας

1022

-

492

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

2364

-

493

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

2828

-

494

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

2864

-

495

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

2400

-

496

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

2454

-

497

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

3579

-

498

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

3506

-

499

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

3245

-

500

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

422

-

501

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

2361

-

502

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

2375

-

503

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

4173

-

504

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

3665

-

505

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

1898

-

506

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

3901

-

507

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

579

-

508

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

4353

-

509

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

3063

-

510

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

2905

-

511

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

4090

-

512

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

4814

-

513

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

3029

-

514

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

3041

-

515

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

4159

-

516

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

2342

-

517

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

3464

-

518

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

4680

-

519

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

5060

-

520

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

5509

-

521

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

5306

-

522

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

1690

-

523

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

3167

-

524

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

4993

-

525

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

41

-

526

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δράμας

2325

-

527

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

709

-

528

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

575

-

529

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

389

-

530

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

549

-

531

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

3695

-

532

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

2407

-

533

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

2875

-

534

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

2609

-

535

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

410

-

536

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

1966

-

537

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

828

-

538

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

3769

-

539

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

1442

-

540

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

4459

Γ΄στ

541

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

1502

-

542

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

2874

-

543

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

4514

-

544

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

1018

-

545

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

5008

-

546

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

4061

Γ΄στ

547

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

3308

-

548

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

4732

-

549

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

4134

-

550

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

4749

-

551

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

5109

-

552

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

4157

-

553

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

5169

Γ΄στ

554

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

4629

-

555

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

4708

-

556

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

5157

-

557

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

5463

-

558

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

5421

-

559

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

5416

-

560

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

892

-

561

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ξάνθης

2253

-

562

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

159

-

563

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4570

-

564

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4881

-

565

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4811

-

566

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4878

-

567

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

529

-

568

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1437

-

569

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

2998

-

570

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4626

-

571

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4758

-

572

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4989

-

573

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

2201

-

574

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3912

Γ΄στ

575

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

5361

-

576

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

5196

-

577

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

5241

-

578

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3309

-

579

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1219

-

580

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4884

-

581

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

5327

-

582

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4465

-

583

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

635

-

584

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1775

-

585

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1126

-

586

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

384

-

587

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

2526

-

588

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

870

-

589

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

628

-

590

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

993

-

591

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1315

-

592

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

2402

-

593

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

2970

-

594

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

2782

-

595

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

814

-

596

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

971

-

597

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1506

-

598

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

2608

-

599

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3577

-

600

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

2510

-

601

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3233

-

602

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

68

-

603

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3581

-

604

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1779

-

605

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3267

-

606

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1730

-

607

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

2778

-

608

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1137

-

609

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

245

-

610

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3154

-

611

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

558

-

612

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3848

-

613

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

2310

-

614

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1365

-

615

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1343

-

616

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4033

-

617

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4352

-

618

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

1956

-

619

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4182

-

620

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

752

-

621

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3958

-

622

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3449

-

623

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4658

-

624

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3542

-

625

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4452

-

626

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3772

-

627

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3853

-

628

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

3856

-

629

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4121

-

630

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4870

-

631

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4780

-

632

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

4701

-

633

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εβρου

5058

-

634

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

230

-

635

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

357

-

636

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1058

-

637

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2732

-

638

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1372

-

639

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2067

-

640

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

484

-

641

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1389

-

642

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

614

-

643

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

215

-

644

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

123

-

645

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

63

-

646

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

106

-

647

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

366

-

648

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

810

-

649

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

630

-

650

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

71

-

651

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1217

-

652

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1064

-

653

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

865

-

654

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2326

-

655

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1430

-

656

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

76

-

657

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2044

-

658

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

439

-

659

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2206

-

660

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3068

-

661

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

118

-

662

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

109

-

663

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1340

-

664

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2439

-

665

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2269

-

666

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2724

-

667

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3171

-

668

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1851

-

669

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

847

-

670

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2807

-

671

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2387

-

672

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

879

-

673

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2678

-

674

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1847

-

675

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

51

-

676

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2224

-

677

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2477

-

678

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

166

-

679

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

318

-

680

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3019

-

681

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1230

-

682

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2296

-

683

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2631

-

684

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

616

-

685

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2870

-

686

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2745

-

687

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1463

-

688

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1008

-

689

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

345

-

690

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1540

-

691

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2904

-

692

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1888

-

693

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1423

-

694

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

571

-

695

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2333

-

696

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1783

-

697

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1586

-

698

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1573

-

699

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3166

-

700

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2104

-

701

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1280

-

702

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3410

-

703

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1235

-

704

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3429

-

705

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

625

-

706

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2747

-

707

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1082

-

708

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3364

-

709

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2190

-

710

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3123

-

711

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2944

-

712

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3627

-

713

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2098

-

714

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3424

-

715

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3271

-

716

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4419

-

717

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

171

-

718

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4043

-

719

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3554

-

720

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3028

-

721

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3800

-

722

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

312

-

723

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2243

-

724

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2645

-

725

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3555

-

726

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3967

-

727

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

568

-

728

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4107

-

729

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

505

-

730

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3195

-

731

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4230

-

732

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3441

-

733

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3242

-

734

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2892

-

735

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3205

-

736

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

417

-

737

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3970

-

738

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4393

-

739

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

964

-

740

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1645

-

741

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3472

-

742

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

394

-

743

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2942

-

744

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3330

-

745

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3060

-

746

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1170

-

747

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3511

-

748

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4258

-

749

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

436

-

750

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4742

-

751

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4650

-

752

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3570

-

753

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4293

-

754

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

433

-

755

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4345

-

756

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1214

-

757

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4303

-

758

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

816

-

759

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4311

-

760

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4728

-

761

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3991

-

762

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

472

-

763

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4664

-

764

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4151

-

765

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4767

-

766

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3756

-

767

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3360

-

768

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5014

-

769

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4310

-

770

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

908

-

771

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2395

-

772

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5113

-

773

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1835

-

774

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1004

-

775

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4461

-

776

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3915

-

777

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3110

-

778

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4697

-

779

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

606

-

780

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3858

-

781

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3473

-

782

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4827

-

783

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2213

-

784

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2731

-

785

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5055

-

786

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4722

-

787

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

676

-

788

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4829

-

789

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5282

-

790

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2347

-

791

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2558

-

792

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3393

-

793

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5070

-

794

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5059

-

795

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4146

-

796

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5190

-

797

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5331

-

798

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4790

-

799

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4998

-

800

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5156

-

801

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5339

-

802

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

875

-

803

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4920

-

804

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4915

-

805

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5053

-

806

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5397

-

807

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5288

-

808

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5106

-

809

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5214

-

810

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4747

-

811

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5273

-

812

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3860

-

813

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5501

-

814

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5433

-

815

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5323

-

816

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3105

-

817

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5423

-

818

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5117

-

819

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3229

-

820

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4679

Β΄ε

821

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

164

-

822

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

3603

-

823

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4723

-

824

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

5403

-

825

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1297

-

826

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4633

-

827

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

703

-

828

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

4894

-

829

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

734

-

830

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

938

-

831

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

450

-

832

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

427

-

833

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

224

-

834

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

821

-

835

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1136

-

836

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1062

-

837

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

913

-

838

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

882

-

839

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1339

-

840

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

167

-

841

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

149

-

842

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1579

-

843

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

89

-

844

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1740

-

845

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

2092

-

846

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

939

-

847

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1394

-

848

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1393

-

849

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

546

-

850

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

1388

-

851

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσ/νίκης

102

-

852

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

4228

-

853

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

4291

-

854

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3161

-

855

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

592

-

856

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

5153

-

857

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

5022

-

858

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

4446

-

859

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

370

-

860

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

5240

-

861

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

5305

-

862

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2528

-

863

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

5213

-

864

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

5212

-

865

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

4549

-

866

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

644

-

867

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

5539

-

868

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

4530

-

869

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

928

-

870

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

526

-

871

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

1238

-

872

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2453

-

873

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

1439

-

874

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2600

-

875

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2256

-

876

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2666

-

877

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

894

-

878

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

1674

-

879

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3100

-

880

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

1727

-

881

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

573

-

882

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

1221

-

883

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2433

-

884

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

1360

-

885

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

1965

-

886

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

561

-

887

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3582

-

888

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2825

-

889

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2701

-

890

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

470

-

891

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

4126

-

892

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2990

-

893

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2852

-

894

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3659

-

895

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3881

-

896

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

598

-

897

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

666

-

898

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3989

-

899

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3988

-

900

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2071

-

901

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

1185

-

902

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2035

-

903

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

986

-

904

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3558

-

905

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

4786

-

906

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

4108

-

907

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

2177

-

908

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3022

-

909

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3367

-

910

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

5001

-

911

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

1517

-

912

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3127

-

913

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

5082

-

914

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

3730

-

915

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σερρών

4686

-

916

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

951

-

917

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

1814

-

918

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

2794

-

919

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

2744

-

920

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

2029

-

921

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

3549

-

922

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

2756

Β΄ε

923

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

3348

-

924

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

2312

-

925

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

3655

-

926

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

4076

-

927

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

3047

-

928

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

4272

-

929

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

3373

-

930

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

4889

-

931

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

3016

-

932

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

4806

-

933

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

5027

-

934

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

4639

-

935

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

5012

-

936

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

5231

-

937

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

5351

-

938

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χαλκιδικής

2410

-

939

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

841

-

940

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

371

-

941

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

1202

-

942

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

1741

-

943

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

84

-

944

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

1881

-

945

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

3754

-

946

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

2979

-

947

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

3653

-

948

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

3882

-

949

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

4119

-

950

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

4018

-

951

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

3382

-

952

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

4931

-

953

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

4934

-

954

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

3186

-

955

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

175

-

956

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

3333

-

957

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

5192

-

958

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

3357

Β΄ε

959

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

4324

-

960

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

4400

-

961

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

3273

-

962

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

20

-

963

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

1857

-

964

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

609

-

965

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κιλκίς

1196

-

966

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

4010

-

967

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3960

-

968

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3420

-

969

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1379

-

970

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1384

-

971

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

474

-

972

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

229

-

973

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1572

-

974

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

2282

-

975

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

872

-

976

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

2494

-

977

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

2640

-

978

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1298

-

979

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1094

-

980

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

831

-

981

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

415

-

982

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

798

-

983

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

300

-

984

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3283

-

985

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3145

-

986

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3697

-

987

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

201

-

988

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

2856

-

989

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1025

-

990

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1011

-

991

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1621

-

992

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1606

-

993

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3978

-

994

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3962

-

995

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

4473

-

996

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

4451

-

997

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

4362

-

998

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3126

-

999

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1786

-

1000

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

77

-

1001

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

4034

-

1002

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

4008

-

1003

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

4709

-

1004

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3035

-

1005

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

2785

-

1006

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

4464

-

1007

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3188

-

1008

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3725

-

1009

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1649

-

1010

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

430

-

1011

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

4457

-

1012

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

2122

-

1013

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

4125

-

1014

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1777

-

1015

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

1415

-

1016

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

5353

-

1017

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

5370

-

1018

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3398

-

1019

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

4091

-

1020

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

5101

-

1021

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πέλλας

3630

-

1022

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1689

-

1023

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

5151

-

1024

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1841

-

1025

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

475

-

1026

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

3564

-

1027

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

5332

-

1028

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

5429

-

1029

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1781

-

1030

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

4969

-

1031

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

5202

-

1032

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

5464

-

1033

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1134

-

1034

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

818

-

1035

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

901

-

1036

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1322

-

1037

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

588

-

1038

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

583

-

1039

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

65

-

1040

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1181

-

1041

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

278

-

1042

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

655

-

1043

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

844

-

1044

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

927

-

1045

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

2907

-

1046

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

2710

-

1047

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1612

-

1048

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

2989

-

1049

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

3141

-

1050

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

2467

-

1051

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

3055

-

1052

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

2049

-

1053

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

145

-

1054

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

2047

-

1055

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

2699

-

1056

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

534

-

1057

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1650

-

1058

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

442

-

1059

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

3828

-

1060

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

3824

-

1061

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

423

-

1062

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

3934

-

1063

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1020

-

1064

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

2827

-

1065

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

4111

-

1066

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

3619

-

1067

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

3766

-

1068

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

3797

-

1069

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

214

-

1070

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

2574

-

1071

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

874

-

1072

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

4299

-

1073

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

4467

-

1074

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1000

-

1075

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

4165

-

1076

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

4599

-

1077

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

4710

-

1078

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

3841

-

1079

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

4555

-

1080

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

3042

-

1081

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1194

-

1082

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

1747

-

1083

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

4478

-

1084

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

4095

-

1085

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

4939

-

1086

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

5173

-

1087

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ημαθίας

5363

-

1088

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

313

-

1089

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

1904

-

1090

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

355

-

1091

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

1884

-

1092

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

1588

-

1093

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

918

-

1094

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

1899

-

1095

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

2060

-

1096

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

1001

-

1097

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

308

-

1098

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

100

-

1099

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

1625

-

1100

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

2334

-

1101

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

2447

-

1102

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

3051

-

1103

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

3762

-

1104

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

207

-

1105

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

4163

-

1106

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

2858

-

1107

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

4073

-

1108

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

4132

-

1109

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

3168

-

1110

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

3183

-

1111

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

1873

-

1112

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

4575

-

1113

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

3741

-

1114

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

1332

-

1115

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

4875

-

1116

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

1673

-

1117

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

2120

-

1118

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

4714

-

1119

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

3049

-

1120

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

2730

-

1121

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

5254

-

1122

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

2813

-

1123

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

5270

-

1124

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

5011

-

1125

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

5177

-

1126

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

5176

-

1127

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

4856

-

1128

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας

4738

-

1129

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

392

-

1130

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

163

-

1131

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

2837

-

1132

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

449

-

1133

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

361

-

1134

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

1240

-

1135

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

3174

-

1136

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

2291

-

1137

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

1366

-

1138

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

3499

-

1139

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

881

-

1140

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

3732

-

1141

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

2396

-

1142

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4069

-

1143

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

594

-

1144

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

3764

-

1145

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

2899

-

1146

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

2582

-

1147

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

1861

-

1148

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

1223

-

1149

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

61

-

1150

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

3618

-

1151

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4122

-

1152

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

794

-

1153

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

3435

-

1154

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4668

-

1155

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4386

-

1156

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4905

-

1157

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4743

-

1158

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4244

-

1159

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4113

-

1160

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

244

-

1161

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4763

-

1162

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

5300

-

1163

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

5341

-

1164

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

5220

-

1165

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4057

-

1166

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4232

-

1167

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

326

-

1168

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4537

-

1169

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

5242

-

1170

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4645

-

1171

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

5407

-

1172

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

4201

-

1173

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

708

-

1174

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

3789

-

1175

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κοζάνης

5127

-

1176

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

682

-

1177

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

1715

-

1178

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

687

-

1179

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

2353

-

1180

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

1162

-

1181

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

2622

-

1182

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

3436

-

1183

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

3691

-

1184

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

1846

-

1185

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

3857

-

1186

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

3919

-

1187

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

2119

-

1188

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

2725

-

1189

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

654

-

1190

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

3007

-

1191

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

3972

-

1192

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

1932

-

1193

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

805

-

1194

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

2910

-

1195

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

3107

-

1196

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4016

-

1197

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4583

-

1198

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4622

-

1199

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

1760

-

1200

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4654

-

1201

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

1267

-

1202

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

3898

-

1203

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4504

-

1204

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

3770

-

1205

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4065

-

1206

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

5100

-

1207

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4489

-

1208

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

2169

-

1209

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

1660

-

1210

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4170

-

1211

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

2034

-

1212

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

1434

-

1213

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4663

-

1214

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

5292

-

1215

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

1976

-

1216

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

5203

-

1217

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

5165

-

1218

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4554

-

1219

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4798

-

1220

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

1098

-

1221

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4248

-

1222

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

4610

-

1223

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

5163

-

1224

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

5086

-

1225

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

5237

-

1226

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φλώρινας

1166

-

1227

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

945

-

1228

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

1743

-

1229

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

2114

-

1230

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

1923

-

1231

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

2581

-

1232

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

3211

-

1233

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

464

-

1234

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

4046

-

1235

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

4409

-

1236

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

2847

-

1237

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

692

-

1238

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

4757

-

1239

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

3531

-

1240

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

4912

-

1241

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

3714

-

1242

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

3087

-

1243

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

2313

-

1244

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

4085

-

1245

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

5104

-

1246

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

4666

-

1247

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

5024

-

1248

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

5225

-

1249

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

5135

-

1250

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

5204

-

1251

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

2420

-

1252

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

4857

-

1253

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

4392

-

1254

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

5530

-

1255

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

5349

-

1256

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

5547

-

1257

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

82

-

1258

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

1163

-

1259

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καστοριάς

675

-

1260

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

2087

-

1261

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

3376

-

1262

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

3631

-

1263

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

4788

-

1264

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

1034

-

1265

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

4785

-

1266

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

4326

-

1267

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

4925

-

1268

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

1757

-

1269

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

3906

-

1270

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

5255

-

1271

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

4711

-

1272

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

5480

-

1273

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

4540

-

1274

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

2378

-

1275

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Γρεβενών

3778

-

1276

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

5244

-

1277

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4634

-

1278

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

5164

-

1279

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4830

-

1280

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3819

-

1281

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

5205

-

1282

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

5513

-

1283

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3550

-

1284

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

5186

-

1285

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4846

-

1286

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

5277

-

1287

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

5391

-

1288

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

1752

-

1289

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

2280

-

1290

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

595

-

1291

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

815

-

1292

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

559

-

1293

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

535

-

1294

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

2955

-

1295

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

179

-

1296

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

2660

-

1297

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

1769

-

1298

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

1646

-

1299

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3537

-

1300

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3626

-

1301

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3401

-

1302

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3535

-

1303

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

2546

-

1304

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3649

-

1305

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3757

-

1306

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3347

-

1307

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

443

-

1308

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3943

-

1309

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

1518

-

1310

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3439

-

1311

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3371

-

1312

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

2519

-

1313

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3929

-

1314

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3318

-

1315

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3247

-

1316

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

1465

-

1317

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

830

-

1318

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4197

-

1319

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

1744

-

1320

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

2091

-

1321

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4189

-

1322

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4568

-

1323

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4298

-

1324

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4105

-

1325

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

202

-

1326

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

2939

-

1327

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3688

-

1328

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

2178

-

1329

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3310

-

1330

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4826

-

1331

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4832

-

1332

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4908

-

1333

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4910

-

1334

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3815

-

1335

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

3365

-

1336

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4874

-

1337

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4365

-

1338

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

2877

-

1339

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

5137

-

1340

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

5257

-

1341

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

182

-

1342

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

2576

-

1343

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

2619

-

1344

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

5325

-

1345

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

5301

-

1346

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4987

-

1347

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων

4968

-

1348

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

3900

-

1349

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

3132

-

1350

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

4039

-

1351

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

4002

-

1352

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

1858

-

1353

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

1735

-

1354

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

1844

-

1355

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

1991

-

1356

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

4328

-

1357

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

3450

-

1358

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

3923

-

1359

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

4958

-

1360

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

1696

-

1361

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

5293

-

1362

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

4678

-

1363

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

5178

-

1364

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

5382

-

1365

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

5067

-

1366

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

5199

-

1367

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

1678

-

1368

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

812

-

1369

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

5193

-

1370

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

3617

-

1371

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

5503

-

1372

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

3101

-

1373

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

3121

-

1374

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσπρωτίας

2372

-

1375

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

3106

-

1376

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

2458

-

1377

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

2474

-

1378

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

3104

-

1379

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

1145

-

1380

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

1155

-

1381

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

1048

-

1382

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

3553

-

1383

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

2174

-

1384

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

1151

-

1385

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

3787

-

1386

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

4068

-

1387

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

2821

-

1388

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

4288

-

1389

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

1249

-

1390

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

2661

-

1391

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

3033

-

1392

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

4186

-

1393

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

751

-

1394

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

4161

-

1395

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

4561

-

1396

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

1361

-

1397

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

4801

-

1398

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

4911

-

1399

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

4171

-

1400

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

4963

-

1401

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

5140

-

1402

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

5183

-

1403

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

5298

-

1404

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

2090

-

1405

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρτας

2270

-

1406

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

276

-

1407

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

2351

-

1408

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

1681

-

1409

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

2184

-

1410

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

533

-

1411

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

32

-

1412

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

3661

-

1413

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

3498

-

1414

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

1688

-

1415

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

161

-

1416

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

524

-

1417

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

4382

-

1418

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

88

-

1419

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

1571

-

1420

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

3178

-

1421

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

4289

-

1422

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

4644

-

1423

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

4453

-

1424

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

4458

-

1425

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

3707

-

1426

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

4764

-

1427

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

1623

-

1428

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

3715

-

1429

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

3896

-

1430

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

4862

-

1431

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

3442

-

1432

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

5136

-

1433

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

4627

-

1434

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

4284

-

1435

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

5087

-

1436

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

4983

-

1437

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

1199

-

1438

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

4194

-

1439

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

1864

-

1440

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

1902

-

1441

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πρέβεζας

1282

-

1442

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

147

-

1443

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2038

-

1444

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2599

-

1445

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3172

-

1446

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1209

-

1447

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1429

-

1448

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3213

-

1449

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3027

-

1450

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2438

-

1451

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2483

-

1452

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3257

-

1453

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2055

-

1454

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3323

-

1455

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1581

-

1456

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

587

-

1457

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2754

-

1458

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2181

-

1459

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3303

-

1460

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

204

-

1461

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3356

-

1462

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3341

-

1463

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3514

-

1464

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1827

-

1465

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1114

-

1466

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

295

-

1467

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1175

-

1468

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

637

-

1469

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2577

-

1470

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2005

-

1471

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1961

-

1472

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

96

-

1473

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

498

-

1474

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3536

-

1475

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3863

-

1476

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4169

-

1477

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1704

-

1478

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4019

-

1479

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3747

-

1480

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2900

-

1481

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

180

-

1482

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1563

-

1483

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2083

-

1484

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

267

-

1485

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3179

-

1486

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3328

-

1487

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

262

-

1488

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1079

-

1489

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

260

-

1490

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4064

-

1491

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3117

-

1492

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3911

-

1493

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1711

-

1494

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1842

-

1495

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4147

-

1496

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3465

-

1497

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4383

-

1498

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1903

-

1499

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4263

-

1500

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4184

-

1501

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1982

-

1502

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1149

-

1503

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2911

-

1504

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2983

-

1505

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2917

-

1506

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

845

-

1507

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4619

-

1508

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3718

-

1509

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4623

-

1510

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2880

-

1511

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1169

-

1512

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4449

-

1513

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4531

-

1514

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1410

-

1515

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

503

-

1516

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

801

-

1517

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

246

-

1518

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4945

-

1519

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4548

-

1520

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4727

-

1521

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

522

-

1522

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3032

-

1523

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4305

-

1524

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3852

-

1525

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2703

-

1526

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

25

-

1527

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4807

-

1528

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3116

-

1529

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3181

-

1530

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3484

-

1531

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4257

-

1532

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5314

-

1533

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3793

-

1534

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5191

-

1535

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5013

-

1536

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5307

-

1537

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4131

-

1538

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

545

-

1539

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5317

-

1540

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5315

-

1541

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3750

-

1542

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5304

-

1543

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3950

-

1544

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5345

-

1545

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5194

-

1546

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5278

-

1547

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

479

-

1548

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5396

-

1549

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4897

-

1550

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4403

-

1551

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5402

-

1552

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5415

-

1553

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

736

-

1554

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3701

-

1555

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4903

-

1556

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5143

-

1557

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5435

-

1558

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1925

-

1559

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1012

-

1560

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1128

-

1561

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

5541

-

1562

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

4854

-

1563

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1309

-

1564

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

258

-

1565

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

510

-

1566

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1869

-

1567

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1310

-

1568

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2115

-

1569

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2380

-

1570

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2289

-

1571

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1167

-

1572

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2480

-

1573

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

218

-

1574

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1454

-

1575

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2679

-

1576

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1080

-

1577

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

511

-

1578

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1979

-

1579

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1308

-

1580

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1616

-

1581

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2186

-

1582

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2314

-

1583

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2434

-

1584

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1272

-

1585

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2718

-

1586

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1512

-

1587

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

483

-

1588

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1250

-

1589

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1147

-

1590

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

2399

-

1591

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3001

-

1592

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

680

-

1593

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3046

-

1594

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

1532

-

1595

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λαρίσης

3143

-

1596

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4442

-

1597

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

403

-

1598

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3362

-

1599

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2384

-

1600

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3507

-

1601

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

1189

-

1602

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4887

-

1603

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4891

-

1604

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4269

-

1605

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2319

-

1606

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4804

-

1607

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

5159

-

1608

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

5126

-

1609

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

5166

-

1610

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2331

-

1611

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

1560

-

1612

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4030

-

1613

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

5291

-

1614

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4971

-

1615

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4515

-

1616

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

5428

-

1617

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3361

-

1618

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

5527

-

1619

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

551

-

1620

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

5510

-

1621

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

5362

-

1622

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4869

-

1623

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

5229

-

1624

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

368

-

1625

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

1232

-

1626

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

378

-

1627

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

128

-

1628

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2075

-

1629

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2066

-

1630

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2734

-

1631

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

613

-

1632

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2345

-

1633

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3052

-

1634

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

93

-

1635

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

31

-

1636

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

1794

-

1637

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

1935

-

1638

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

1821

-

1639

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

990

-

1640

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2386

-

1641

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2862

-

1642

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3239

-

1643

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2902

-

1644

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2897

-

1645

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

1905

-

1646

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2411

-

1647

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3413

-

1648

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3135

-

1649

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2868

-

1650

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2952

-

1651

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3710

-

1652

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3427

-

1653

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3696

-

1654

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3864

-

1655

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

1644

-

1656

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2773

-

1657

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

1823

-

1658

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2822

-

1659

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

1156

-

1660

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3234

-

1661

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

1822

-

1662

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2997

-

1663

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4074

-

1664

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4203

-

1665

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4145

-

1666

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4141

-

1667

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3831

-

1668

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4106

-

1669

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4636

-

1670

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4930

-

1671

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2918

-

1672

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4180

-

1673

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

555

-

1674

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4443

-

1675

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3905

-

1676

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

2994

-

1677

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4574

-

1678

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

4427

-

1679

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μαγνησίας

3366

-

1680

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

151

-

1681

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4325

-

1682

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4236

-

1683

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4481

-

1684

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

832

-

1685

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4937

-

1686

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3663

-

1687

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1793

-

1688

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1834

-

1689

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4892

-

1690

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4124

-

1691

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4483

-

1692

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3887

-

1693

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1138

-

1694

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1116

-

1695

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1829

-

1696

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4533

-

1697

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4482

-

1698

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4396

-

1699

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4485

-

1700

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4493

-

1701

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3807

-

1702

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4976

-

1703

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

37

-

1704

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3158

-

1705

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4669

-

1706

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3302

-

1707

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4793

-

1708

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1865

-

1709

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

5150

-

1710

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4471

-

1711

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

5394

-

1712

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

5138

-

1713

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

5320

-

1714

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4991

-

1715

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

519

-

1716

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

5330

-

1717

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4980

-

1718

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

685

-

1719

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

176

-

1720

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1717

-

1721

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

226

-

1722

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1664

-

1723

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1093

-

1724

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

108

-

1725

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

125

-

1726

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

2302

-

1727

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1287

-

1728

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

2755

-

1729

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1896

-

1730

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1229

-

1731

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

240

-

1732

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3246

-

1733

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1811

-

1734

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1489

-

1735

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

566

-

1736

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3475

-

1737

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

1243

-

1738

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3299

-

1739

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

2591

-

1740

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

2473

-

1741

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3746

-

1742

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3895

-

1743

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4242

-

1744

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3559

-

1745

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

2956

-

1746

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

2883

-

1747

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

2084

-

1748

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

3467

-

1749

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4430

-

1750

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4420

-

1751

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

2179

-

1752

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Τρικάλων

4318

-

1753

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

222

-

1754

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

396

-

1755

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3902

-

1756

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4370

-

1757

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1882

-

1758

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

720

-

1759

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4572

-

1760

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3776

-

1761

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3994

-

1762

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

717

-

1763

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

763

-

1764

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4630

-

1765

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3986

-

1766

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4783

-

1767

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3492

-

1768

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3500

-

1769

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4256

-

1770

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3152

-

1771

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4895

-

1772

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

5142

-

1773

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

5000

-

1774

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4429

-

1775

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

5520

-

1776

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4414

-

1777

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

608

-

1778

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

2052

-

1779

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1716

-

1780

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

804

-

1781

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

762

-

1782

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

725

-

1783

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

959

-

1784

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

346

-

1785

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1662

-

1786

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1142

-

1787

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1758

-

1788

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

119

-

1789

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1804

-

1790

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1987

-

1791

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

2421

-

1792

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1436

-

1793

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

2762

-

1794

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

2958

-

1795

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1876

-

1796

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1618

-

1797

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

746

-

1798

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1599

-

1799

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1354

-

1800

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

341

-

1801

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

418

-

1802

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

103

-

1803

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

671

-

1804

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3129

-

1805

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3811

-

1806

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3837

-

1807

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1807

-

1808

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1422

-

1809

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

2538

-

1810

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

397

-

1811

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3641

-

1812

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4494

-

1813

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3904

-

1814

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

2751

-

1815

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

599

-

1816

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

2455

-

1817

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

168

-

1818

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

2565

-

1819

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

2051

-

1820

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4415

-

1821

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

1677

-

1822

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4595

-

1823

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

4721

-

1824

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Καρδίτσας

3708

-

1825

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

249

Β΄ε

1826

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4431

-

1827

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3936

-

1828

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3832

-

1829

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2771

-

1830

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3862

-

1831

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3638

-

1832

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3916

-

1833

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

220

-

1834

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1141

-

1835

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3981

-

1836

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3196

-

1837

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3992

-

1838

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4444

-

1839

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4117

-

1840

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4667

-

1841

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1931

-

1842

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2915

-

1843

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3645

-

1844

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3974

-

1845

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3780

-

1846

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4314

-

1847

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4357

-

1848

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3199

-

1849

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1659

-

1850

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1613

-

1851

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3684

-

1852

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1420

-

1853

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4492

-

1854

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4647

-

1855

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1444

-

1856

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4276

-

1857

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3431

-

1858

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3698

-

1859

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4187

-

1860

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

909

-

1861

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4509

-

1862

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5044

-

1863

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4450

-

1864

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2338

-

1865

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3164

-

1866

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1017

-

1867

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2401

-

1868

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4080

-

1869

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4235

-

1870

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5158

-

1871

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4225

-

1872

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5336

-

1873

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4550

-

1874

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4012

-

1875

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5342

-

1876

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5347

-

1877

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

247

-

1878

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4649

-

1879

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5119

-

1880

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5217

-

1881

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4252

-

1882

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4138

-

1883

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2427

-

1884

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3805

-

1885

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5388

-

1886

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4148

-

1887

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4625

-

1888

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4815

-

1889

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4973

-

1890

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5228

-

1891

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

584

-

1892

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4906

-

1893

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5174

-

1894

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5281

-

1895

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2287

-

1896

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5215

-

1897

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4940

-

1898

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4741

-

1899

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

885

-

1900

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4705

-

1901

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4177

-

1902

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4112

-

1903

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4841

-

1904

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5268

-

1905

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4199

-

1906

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5078

-

1907

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5107

-

1908

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4114

-

1909

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2721

-

1910

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2564

-

1911

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2563

-

1912

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4455

-

1913

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5466

-

1914

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5029

-

1915

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

5344

-

1916

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1302

-

1917

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1133

-

1918

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

264

-

1919

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

141

-

1920

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1027

-

1921

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1471

-

1922

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2448

-

1923

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2431

-

1924

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2695

-

1925

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3108

-

1926

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1910

-

1927

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

362

-

1928

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1092

-

1929

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2249

-

1930

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1392

-

1931

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1412

-

1932

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2834

-

1933

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1400

-

1934

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

767

-

1935

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

761

-

1936

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

363

-

1937

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

622

-

1938

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1686

-

1939

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3774

-

1940

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2739

-

1941

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3745

-

1942

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3078

-

1943

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

658

-

1944

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1809

-

1945

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3629

-

1946

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3534

-

1947

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1452

-

1948

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2796

-

1949

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3580

-

1950

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4062

-

1951

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3118

-

1952

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3686

-

1953

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

1112

-

1954

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2693

-

1955

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4137

-

1956

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2456

-

1957

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3654

-

1958

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

2430

-

1959

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

4123

-

1960

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

351

-

1961

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας

3519

-

1962

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3584

-

1963

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3583

-

1964

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2304

-

1965

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3642

-

1966

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3835

-

1967

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4025

-

1968

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3785

-

1969

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3620

-

1970

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4354

-

1971

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4363

-

1972

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4127

-

1973

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4466

-

1974

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4047

-

1975

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3609

-

1976

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1575

-

1977

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1669

-

1978

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4886

-

1979

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3692

-

1980

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3917

-

1981

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4941

-

1982

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3955

-

1983

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3639

-

1984

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4385

-

1985

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4261

-

1986

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4118

-

1987

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

982

-

1988

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4456

-

1989

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4960

-

1990

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1494

-

1991

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3866

-

1992

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3849

-

1993

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

342

-

1994

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4268

-

1995

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4470

-

1996

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4967

-

1997

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4226

-

1998

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3949

-

1999

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5025

-

2000

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4962

-

2001

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3920

-

2002

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4511

-

2003

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3888

-

2004

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4617

-

2005

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3440

-

2006

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4589

-

2007

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5037

-

2008

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4518

-

2009

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5118

-

2010

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1885

-

2011

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4713

-

2012

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4737

-

2013

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5168

-

2014

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2493

-

2015

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3512

-

2016

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5322

-

2017

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4609

-

2018

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2898

-

2019

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4140

-

2020

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4038

-

2021

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3575

-

2022

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4840

-

2023

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

944

-

2024

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3379

-

2025

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5097

-

2026

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

4687

-

2027

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5364

-

2028

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

991

-

2029

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5505

-

2030

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5368

-

2031

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5512

-

2032

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5511

-

2033

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5425

-

2034

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5469

-

2035

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5483

-

2036

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

90

-

2037

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

237

-

2038

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

997

-

2039

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1731

-

2040

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2366

-

2041

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

294

-

2042

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

307

-

2043

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2271

-

2044

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2279

-

2045

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2674

-

2046

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1255

-

2047

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1850

-

2048

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1739

-

2049

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2321

-

2050

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2108

-

2051

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

826

-

2052

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2028

-

2053

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

285

-

2054

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

298

-

2055

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2050

-

2056

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2281

-

2057

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1306

-

2058

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

186

-

2059

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

877

-

2060

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1980

-

2061

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2062

-

2062

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2709

-

2063

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3070

-

2064

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

626

-

2065

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

148

-

2066

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3311

-

2067

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2953

-

2068

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1998

-

2069

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2838

-

2070

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

266

-

2071

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2758

-

2072

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1258

-

2073

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

793

-

2074

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

627

-

2075

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3480

-

2076

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3339

-

2077

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2936

-

2078

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3671

-

2079

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2136

-

2080

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3177

-

2081

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

1927

-

2082

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3574

-

2083

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

3578

-

2084

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

2859

-

2085

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

1751

-

2086

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2275

-

2087

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2766

-

2088

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2004

-

2089

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

1210

-

2090

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2085

-

2091

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2966

-

2092

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2613

-

2093

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

293

-

2094

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

807

-

2095

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2460

-

2096

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2048

-

2097

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

1875

-

2098

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

3307

-

2099

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

388

-

2100

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

1679

-

2101

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2802

-

2102

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

504

-

2103

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

3644

-

2104

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2673

-

2105

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2630

-

2106

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2974

-

2107

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

3144

-

2108

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2811

-

2109

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

1654

-

2110

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

3208

-

2111

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2820

-

2112

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

3814

-

2113

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

3325

-

2114

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

413

-

2115

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

455

-

2116

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

3596

-

2117

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

884

-

2118

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

740

-

2119

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

4051

-

2120

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

4335

-

2121

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

3605

-

2122

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

1852

-

2123

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

4859

-

2124

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

4845

-

2125

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

4072

-

2126

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

4733

-

2127

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

5030

-

2128

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

48

-

2129

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

4434

-

2130

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

5189

-

2131

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

5266

-

2132

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

531

-

2133

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

2700

-

2134

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

5367

-

2135

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

1564

-

2136

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

4475

-

2137

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

712

-

2138

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

5064

-

2139

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

5289

-

2140

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηλείας

5245

-

2141

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

24

-

2142

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

1605

-

2143

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

1640

-

2144

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

2653

-

2145

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

2236

-

2146

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

3113

-

2147

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

3102

-

2148

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

1483

-

2149

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

339

-

2150

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

3170

-

2151

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

3197

-

2152

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

3808

-

2153

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

1685

-

2154

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

3253

-

2155

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

3647

-

2156

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

4081

-

2157

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

3948

-

2158

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

693

-

2159

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

4359

-

2160

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

2566

-

2161

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

3193

-

2162

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

1978

-

2163

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

5085

-

2164

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

4553

-

2165

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

5077

-

2166

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

4601

-

2167

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

4582

-

2168

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

4982

-

2169

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

5294

-

2170

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

5258

-

2171

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

5015

-

2172

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

919

-

2173

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

1010

-

2174

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας

540

-

2175

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

5211

-

2176

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

5404

-

2177

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

2276

-

2178

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

1225

-

2179

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

254

-

2180

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

722

-

2181

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

1121

-

2182

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

1448

-

2183

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

73

-

2184

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

2089

-

2185

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3602

-

2186

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3651

-

2187

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

451

-

2188

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3742

-

2189

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

563

-

2190

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3648

-

2191

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

2258

-

2192

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3375

-

2193

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3389

-

2194

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

4056

-

2195

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3415

-

2196

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3625

-

2197

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

1276

-

2198

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

2968

-

2199

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

2869

-

2200

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

4410

-

2201

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3453

-

2202

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

4130

-

2203

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

1675

-

2204

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

4367

-

2205

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3836

-

2206

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

4445

-

2207

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

4706

-

2208

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

1969

-

2209

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

4888

-

2210

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

400

-

2211

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

4233

-

2212

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

2245

-

2213

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3854

-

2214

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

4334

-

2215

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

4505

-

2216

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3481

-

2217

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3372

-

2218

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

3611

-

2219

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

1510

-

2220

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

4898

-

2221

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

411

-

2222

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

5102

-

2223

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

5234

-

2224

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Μεσσηνίας

5250

-

2225

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

2733

-

2226

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

2369

-

2227

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

4133

-

2228

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

1144

-

2229

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

4828

-

2230

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

926

-

2231

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

4597

-

2232

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

5092

-

2233

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

4772

-

2234

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

4361

-

2235

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

4614

-

2236

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

4308

-

2237

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

1682

-

2238

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

1946

-

2239

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

1409

-

2240

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

2357

-

2241

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας

974

-

2242

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

38

-

2243

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

2959

-

2244

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

1550

-

2245

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

1328

-

2246

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

1312

-

2247

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

2560

-

2248

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

3676

-

2249

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

2664

-

2250

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

3660

-

2251

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

942

-

2252

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

1908

-

2253

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

3740

-

2254

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

4045

-

2255

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

2780

-

2256

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

3922

-

2257

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

3306

-

2258

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

4287

-

2259

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

4760

-

2260

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

358

-

2261

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

4861

-

2262

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

5056

-

2263

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

3834

-

2264

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

4994

-

2265

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

5369

-

2266

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

5280

-

2267

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

3516

-

2268

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

5313

-

2269

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

5499

-

2270

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

5324

-

2271

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

1069

-

2272

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

946

-

2273

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αργολίδας

2909

-

2274

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

729

-

2275

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

2344

-

2276

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

143

-

2277

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

1205

-

2278

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

1390

-

2279

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

3114

-

2280

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

1508

-

2281

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

1470

-

2282

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

840

-

2283

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

1203

-

2284

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

1527

-

2285

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

4156

-

2286

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

4100

-

2287

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

2461

-

2288

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

848

-

2289

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

80

-

2290

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

4070

-

2291

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

1709

-

2292

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

3656

-

2293

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

2404

-

2294

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

4349

-

2295

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

4221

-

2296

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

337

-

2297

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

4863

-

2298

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

889

-

2299

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

2189

-

2300

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

4816

-

2301

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

2965

-

2302

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

4521

-

2303

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

5111

-

2304

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

5122

-

2305

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

1329

-

2306

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

4004

-

2307

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

4011

-

2308

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

5224

-

2309

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

5181

-

2310

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

2194

-

2311

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

1890

-

2312

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

4350

-

2313

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

1906

-

2314

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

580

-

2315

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας

2014

-

2316

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

170

-

2317

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

4593

-

2318

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

3089

-

2319

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

5184

-

2320

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

5141

-

2321

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

5154

-

2322

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

837

-

2323

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

3469

-

2324

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

5238

-

2325

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

5399

-

2326

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

4421

-

2327

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2449

-

2328

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

5274

-

2329

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

5272

-

2330

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

5517

-

2331

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

745

-

2332

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1226

-

2333

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

336

-

2334

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1125

-

2335

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2487

-

2336

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

195

-

2337

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1868

-

2338

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2205

-

2339

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

306

-

2340

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2604

-

2341

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1525

-

2342

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1615

-

2343

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1307

-

2344

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1894

-

2345

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2606

-

2346

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2707

-

2347

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2559

-

2348

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1836

-

2349

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

3487

-

2350

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

66

-

2351

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1833

-

2352

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1820

-

2353

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2579

-

2354

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

3799

-

2355

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2908

-

2356

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1446

-

2357

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

3421

-

2358

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

4154

-

2359

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1135

-

2360

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

764

-

2361

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

3944

-

2362

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

1944

-

2363

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

3138

-

2364

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

3650

-

2365

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

858

-

2366

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

4333

-

2367

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

3689

-

2368

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

3317

-

2369

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2977

-

2370

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

4752

-

2371

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

4527

-

2372

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

4731

-

2373

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

4805

-

2374

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2804

-

2375

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

4440

-

2376

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας

2806

-

2377

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας

1561

-

2378

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας

4438

-

2379

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας

4462

-

2380

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας

1513

-

2381

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας

4522

-

2382

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας

4089

-

2383

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας

5350

-

2384

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας

3279

-

2385

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας

3275

-

2386

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

199

-

2387

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

3616

-

2388

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

1665

-

2389

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

2095

-

2390

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

1668

-

2391

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

1387

-

2392

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

2726

-

2393

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

3433

-

2394

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

2260

-

2395

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

3462

-

2396

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

1805

-

2397

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

1236

-

2398

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

3758

-

2399

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

3162

-

2400

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

3855

-

2401

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

3411

-

2402

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

4618

-

2403

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

4646

-

2404

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

1626

-

2405

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

3515

-

2406

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

4053

-

2407

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

1013

-

2408

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

5005

-

2409

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

2975

-

2410

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

4847

-

2411

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας

2343

-

2412

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

223

-

2413

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

2964

-

2414

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

2180

-

2415

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

2551

-

2416

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

564

-

2417

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

2080

-

2418

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

3218

-

2419

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

3272

-

2420

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

3937

-

2421

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

1487

-

2422

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

4670

-

2423

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

1897

-

2424

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

1887

-

2425

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

4762

-

2426

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

4942

-

2427

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

2803

-

2428

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

5161

-

2429

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

393

-

2430

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

4044

-

2431

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

4842

-

2432

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

5545

-

2433

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

1248

-

2434

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

1259

-

2435

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

1915

-

2436

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας

1283

-

2437

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

1485

-

2438

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

684

-

2439

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

2306

-

2440

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

2736

-

2441

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

2478

-

2442

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

2362

-

2443

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

2675

-

2444

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

2457

-

2445

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

562

-

2446

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

1714

-

2447

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

4066

-

2448

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

2812

-

2449

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

3700

-

2450

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

4059

-

2451

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

4155

-

2452

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

1402

-

2453

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

4408

-

2454

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

1277

-

2455

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

3448

-

2456

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

4388

-

2457

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

2832

-

2458

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

1120

-

2459

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

4160

-

2460

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

4606

-

2461

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

4923

-

2462

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

5023

-

2463

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

2032

-

2464

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

5010

-

2465

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

4961

-

2466

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

5041

-

2467

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

3681

-

2468

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

5017

-

2469

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

5472

-

2470

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

2110

-

2471

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

4755

-

2472

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Εύβοιας

2506

-

2473

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων

2254

-

2474

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων

2798

-

2475

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων

2303

-

2476

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων

3643

-

2477

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κυκλάδων

5052

-

2478

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

737

-

2479

Π.Υ. Κω (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου)

2011

-

2480

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

1105

-

2481

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

85

-

2482

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

1330

-

2483

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

1349

-

2484

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

1642

-

2485

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

3133

-

2486

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

1530

-

2487

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

4337

-

2488

Π.Υ. Κω (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου)

332

-

2489

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

2890

-

2490

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

3878

-

2491

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

4342

-

2492

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

4651

-

2493

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

3903

-

2494

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

5310

-

2495

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

1924

-

2496

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

5002

-

2497

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

5175

-

2498

Π.Υ. Κω (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου)

653

-

2499

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

686

-

2500

Π.Υ. Κω (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου)

3147

-

2501

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

710

-

2502

Π.Υ. Κω (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου)

1981

-

2503

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

4

-

2504

Π.Υ. Κω (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου)

3447

-

2505

Π.Υ. Κω (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου)

2371

-

2506

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Δωδεκανήσου

670

-

2507

Π.Υ. Μύρινας Λήμνου (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου)

1680

-

2508

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

823

-

2509

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

2417

-

2510

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

2207

-

2511

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

2112

-

2512

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

955

-

2513

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

2659

-

2514

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

2775

-

2515

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

3386

-

2516

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

4401

-

2517

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

39

-

2518

Π.Υ. Μύρινας Λήμνου (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου)

2556

-

2519

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

3438

-

2520

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

2969

-

2521

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

2809

-

2522

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

4327

-

2523

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

174

-

2524

Π.Υ. Μύρινας Λήμνου (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου)

2885

-

2525

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

3219

-

2526

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

4027

-

2527

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

4366

-

2528

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

3160

-

2529

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

739

-

2530

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

3565

-

2531

Π.Υ. Μύρινας Λήμνου (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου)

3822

-

2532

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

4556

-

2533

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

4716

-

2534

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

4947

-

2535

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

5207

-

2536

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

5110

-

2537

Π.Υ. Μύρινας Λήμνου (παράρτημα ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου)

101

-

2538

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

18

-

2539

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

895

-

2540

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου

2451

-

2541

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

440

-

2542

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

2843

-

2543

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

2929

-

2544

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

1464

-

2545

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

3687

-

2546

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

1949

-

2547

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

4086

-

2548

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

1706

-

2549

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

4843

-

2550

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

481

-

2551

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

1468

-

2552

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου

1289

-

2553

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου

5534

-

2554

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου

2010

-

2555

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου

5147

-

2556

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

499

-

2557

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1469

-

2558

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

3823

-

2559

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4254

-

2560

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2259

-

2561

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

3734

-

2562

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4484

-

2563

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

3722

-

2564

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4513

-

2565

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1922

-

2566

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

5286

-

2567

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

3851

-

2568

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4079

-

2569

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4087

-

2570

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

3971

-

2571

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4587

-

2572

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4307

-

2573

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

5004

-

2574

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1526

-

2575

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2889

-

2576

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1818

-

2577

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2903

-

2578

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

5418

-

2579

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4077

-

2580

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

5201

-

2581

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4964

-

2582

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2580

-

2583

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4835

-

2584

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

5089

-

2585

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2690

-

2586

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1785

-

2587

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4950

-

2588

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

5372

-

2589

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4766

-

2590

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

3541

-

2591

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1800

-

2592

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

835

-

2593

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

5360

-

2594

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4675

-

2595

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

4662

-

2596

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

5531

-

2597

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

5498

-

2598

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1313

-

2599

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

791

-

2600

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2116

-

2601

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

660

-

2602

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

694

-

2603

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2022

-

2604

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2436

-

2605

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2459

-

2606

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2265

-

2607

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1819

-

2608

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1658

-

2609

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1493

-

2610

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1084

-

2611

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1035

-

2612

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1647

-

2613

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2465

-

2614

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

2951

-

2615

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

862

-

2616

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

3097

-

2617

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

478

-

2618

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

3760

-

2619

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

428

-

2620

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1672

-

2621

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

3524

-

2622

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ηρακλείου

1