Η Εγκύκλιος για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Ειδικών Μαθημάτων 2019 

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις: Οργάνωση και Διεξαγωγή των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2019. 

Α. Πρόγραμμα

Οι Εξετάσεις των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα διεξαχθούν από 9-9-2019 έως 18-9-2019 σε πρόγραμμα που έχει καθορισθεί με τη με αριθμ. πρωτ. Φ253.2/117898/Α5/22-7-2019 (ΑΔΑ: 9Β6Υ4653ΠΣ-6ΡΥ) ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2019

 

ΗΜΕΡΑ

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

9-9-2019

ΑΓΓΛΙΚΑ

16:00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ

10-9-2019

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

12:30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

11-9-2019

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

12:30 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

12-9-2019

ΑΡΜΟΝΙΑ

16:00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13-9-2019

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

16:00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

14-9-2019

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

16:00 μ.μ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

16-9-2019

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

08:30 π.μ.

16:00 μ.μ

 

ΤΡΙΤΗ

 

17-9-2019

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ

12:30 μ.μ.

16:30 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

18-9-2019

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

16:00 μ.μ.

-------

Η ώρα έναρξης εξέτασης για όλα τα μαθήματα ορίζεται στον ως άνω πίνακα. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης θα γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

 • των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
 • των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
 • του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.
 • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.
 • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Β. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων 

Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ορίζονται σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, στην Αττική ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων ορίζεται το 9ο ΓΕΛ Αθηνών της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας (Τρώων 2, ΤΚ 11851 Θησείο, τηλ. 210-3474157) και στη Θεσσαλονίκη, ως Εξεταστικό Κέντρο Ειδικών Μαθημάτων ορίζεται το 2ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Ικτίνου 5, ΤΚ 54622, τηλ. 2310-235977). 

Η κατανομή των υποψηφίων στα δύο εξεταστικά κέντρα Ειδικών Μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

  1. οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Κρήτης, Νοτίου  Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Αττικής θα εξεταστούν στο Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων της Αττικής, για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός του μαθήματος του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.
  2. οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε ΕΕΔΔΕ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα εξεταστούν στο Ε.Κ. Ειδικών Μαθημάτων της Θεσσαλονίκης, για όλα τα ειδικά μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Αρμονίας και του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων. 

Ειδικά για το μάθημα της Αρμονίας οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (9ο ΓΕΛ Αθηνών της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας).

Επίσης, για το μάθημα του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από όλη την Ελλάδα θα διενεργηθούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι. 

Όλοι οι Υποψήφιοι με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από όλη την Ελλάδα, για τα Ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν (προφορικά) στην Αττική, στο Γυμνάσιο Νέου Φαλήρου (Δαβάκη Πίνδου & Διαμαντή 2, ΤΚ 18547, Νέο Φάληρο, τηλ. 210-4812109) πλην του μαθήματος του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων που θα εξεταστούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι.

Σας παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών Δ.Ε. και των Δ/ντών των ΓΕΛ να ενημερωθούν οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.

Παρακαλούνται επίσης οι Δ/ντές Δ.Ε. να αποστείλουν απευθείας στο Γυμνάσιο Νέου Φαλήρου (Δαβάκη Πίνδου & Διαμαντή 2, τ.κ. 18547, Νέο Φάληρο, τηλ. 210-4812109) αντίγραφα των δικαιολογητικών των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα εξεταστούν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων.

Γ.  Εξεταστικά  Κέντρα  των Μουσικών Μαθημάτων  «ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ» και

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ» 

   1. Εξεταστικό κέντρο για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται στην Αττική, το Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις Ιλίου της ΔΔΕ Γ’ Αθήνας (Πετρακογιώργη 1, τκ 13122, Ίλιον, 2102384855), στο οποίο θα εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
   2. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» οι εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα διενεργηθούν στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι.

Σας παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών Δ.Ε. και των Δ/ντών των ΓΕΛ να ενημερωθούν οι υποψήφιοι που παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων.

Παρακαλούνται επίσης οι Δ/ντές Δ.Ε. να αποστείλουν απευθείας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., Ανδρέα Παπανδρέου 37, τ.κ. 15180, Μαρούσι) αντίγραφα των δικαιολογητικών των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα εξεταστούν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις του Μουσικού Μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση». 

Δ. Για τον Πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου (Β.Κ.) Ειδικών Μαθημάτων

Το Βαθμολογικό Κέντρο παραλαμβάνει από την υπηρεσία μας αναλυτικό κατάλογο με τους Υποψηφίους με Αναπηρία και Ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες ανά εξεταζόμενο Ειδικό Μάθημα, που θα εξεταστούν προφορικά στο Β.Κ. και οι οποίοι αναμένεται να είναι ελάχιστοι σε όλα τα μαθήματα.

Η επιτροπή του Β.Κ. μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το κέντρο εκπομπής του Υ.ΠΑΙ.Θ. κατά τις ώρες των εξετάσεων στα τηλέφωνα 2103442619, 2103442609 και στους αριθμούς ΦΑΞ 2103442662 και 2103442632.

Ε. Για τους Προέδρους των επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων των Ειδικών Μαθημάτων

Οι χειριστές του συστήματος θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους και να έχουν θέσει εγκαίρως το σύστημα σε λειτουργία. Τις ημέρες των εξετάσεων το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία δύο

(2) ώρες πριν από την ώρα έναρξης εξέτασης κάθε Ειδικού Μαθήματος ώστε να γίνονται καθημερινά δοκιμαστικές εκπομπές και να λαμβάνονται κανονικά τα θέματα ακριβώς στην ώρα έναρξης εξέτασης. Τα Εξεταστικά Κέντρα θα επικοινωνούν απευθείας με το κέντρο εκπομπής του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα τηλέφωνα 2103442619, 2103442609 κατά τις ώρες των εξετάσεων.

Τα αυτοκόλλητα αριθμητήρια έχουν αποσταλεί από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης  Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τα Εξεταστικά Κέντρα και είναι τρία (3) για κάθε μάθημα υποψηφίου. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη για επιπλέον αυτοκόλλητα αριθμητήρια τότε αυτά συμπληρώνονται από την επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου. Το πρώτο αυτοκόλλητο που είναι ονομαστικό και αναγράφει το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, το Λύκειο κατάθεσης της Αίτησης και τον κωδικό αριθμό υποψηφίου, θα επικολληθεί στην εσωτερική πλευρά αποκόμματος του τετραδίου και στη θέση Ατομικά στοιχεία μαθητή. Τα στοιχεία αυτά αντιγράφει ο υποψήφιος στην εσωτερική άνω δεξιά πλευρά του εξωφύλλου-στέλεχος του τετραδίου του. Τα δύο άλλα αυτοκόλλητα που είναι ίδια μεταξύ τους και αναγράφουν τον κωδικό της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κωδικό ΓΕΛ-ΕΠΑΛ κατάθεσης αίτησης, το λεκτικό του σχολείου, το λεκτικό του μαθήματος και τον αύξοντα αριθμό τετραδίου, θα επικολληθούν στην εξωτερική πλευρά του εξωφύλλου και στις δύο  θέσεις ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ. 

Σε περίπτωση που σε κάποιο Εξεταστικό Κέντρο για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει το ατομικό αυτοκόλλητο του υποψηφίου, ενώ θα έπρεπε, τότε χρησιμοποιείται λευκό αυτοκόλλητο όπου αναγράφονται τα στοιχεία όπως θα υποδειχθούν μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση, επίσης, όπου κατά τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των υποψηφίων διαπιστωθούν διαφορές στις ονομαστικές καταστάσεις- αυτοκόλλητα και στα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, τότε διορθώνονται με κόκκινο οι ονομαστικές καταστάσεις-αυτοκόλλητα, ώστε να συμφωνούν με την ταυτότητα του υποψηφίου, συντάσσεται πρακτικό και στη συνέχεια ενημερώνεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του

Υ.ΠΑΙ.Θ. Στις ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων των Εξεταστικών Κέντρων οι απόντες δεν διαγράφονται, αλλά σημειώνεται δίπλα από τους επιτηρητές η λέξη ΑΠΩΝ και δημιουργείται απουσιολόγιο (απόκομμα τετραδίου) στο οποίο θα έχουν κολληθεί 2 αυτοκόλλητα (1 στα ατομικά στοιχεία και 1 στη θέση ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ).

Επίσης έχουν αποσταλεί προς τα Εξεταστικά Κέντρα και το Βαθμολογικό Κέντρο καταστάσεις με τους αναμενόμενους υποψηφίους ανά μάθημα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγια.

Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γίνει για κάθε μάθημα με αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ θα τοποθετηθούν σε αίθουσες εξέτασης αυστηρά ξεχωριστές από τις αίθουσες που θα εξεταστούν οι Έλληνες του Εξωτερικού, γι αυτό πρέπει να γίνει αυστηρός διαχωρισμός των υποψηφίων πριν μπουν στις αίθουσες. Ο έλεγχος της ταυτότητας των υποψηφίων θα γίνεται υποχρεωτικά από το Δελτίο Εξεταζομένου και κατά προτίμηση και από δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο. 

Το πακετάρισμα των γραπτών θα γίνει σε δύο (2) ξεχωριστά δέματα, ένα (1) για τα γραπτά των υποψηφίων των Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ανεξαρτήτως Λυκείου προέλευσης  και ένα (1) για τα γραπτά των Ελλήνων του Εξωτερικού. Τα δύο (2) δέματα θα αποσταλούν στο ίδιο Βαθμολογικό Κέντρο.

Η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από το Εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης προς το Βαθμολογικό Κέντρο θα γίνει με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ, ενώ από το Εξεταστικό Κέντρο της Αττικής προς το Βαθμολογικό Κέντρο θα γίνει με συνοδό εκπαιδευτικό. 

Για την οργάνωση των εξετάσεων του Μουσικού Μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος.

SOS: Για να ενημερωθείτε ΠΡΩΤΟΙ για την Διαδικασία Εγγραφής των Πρωτοετών Φοιτητών στις Σχολές, όλα τα νέα για τις Μετεγγραφές, έκδοση φοιτητικού πάσου, υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση, στέγαση, φοιτητικά επιδόματα κτλ, πατήστε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές 2019

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr