Αριθμός εισαγομένων (2019-2020) στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Η απόφαση για τον καθορισμό των αριθμό εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Αριθμός εισαγομένων

1. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, σύμφωνα με το σύστημα εισαγωγής στις σχολές, τμήματα και ακαδημίες που θεσπίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζεται σε είκοσι επτά (27). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τρείς (3) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2017 ή το 2018 και συμμετέχουν στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση σύμφωνα με την παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επί των ως άνω θέσεων, ποσοστό 40%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από τους συμμετάσχοντες στις εξετάσεις το έτος 2017 και ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις, θα καλυφθεί από όσους συμμετείχαν σε αυτές το έτος 2018.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που συμμετέχουν, κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ενημερωτική σελίδα για τις Αστυνομικές Σχολές

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1481/1984 (Α'-152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες της ειδικής κατηγορίας του άρθρου 42 παρ. 2 του ιδίου νόμου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ ες των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας. Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται από υποψήφιους/ες που συμμετέχουν στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, καλύπτεται από υποψήφιους/ες που συμμετέχουν, κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019), στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης του ημερήσιου Γενικού Λυκείου που εξετάζονταισε εθνικό επίπεδο.

4. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ανδρών - γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Αστυνομικοί Υποψήφιοι Υποψήφιοι/ες που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ' Τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2017 ή το 2018 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019) (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2019.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (1 ψήφος)