Πανελλήνιες Αστυνομικές Σχολές 2019: Οδηγίες για τους υποψήφιους και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων

Εκδόθηκε το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2019 για τις Αστυνομικές Σχολές με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων 2019.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν παρακάτω το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικών, υγειονομικών και αθλητικών), στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι/ες για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αξιωματικών- Αστυφυλάκων).

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ενημερωτική σελίδα για τις Αστυνομικές Σχολές

Τόπος – Χρόνος Παρουσίασης Υποψηφίων

Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές με έδρα την Αθήνα, οφείλουν την πρώτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχοτεχνική δοκιμασία), να παρουσιαστούν στην ψυχοτεχνική Επιτροπή που ορίζεται κατά το πρόγραμμα, στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές και ώρα 07:00΄.

Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οφείλουν την πρώτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχοτεχνική δοκιμασία) να παρουσιαστούν την 07:00΄ ώρα στην Επιτροπή που ορίζεται κατά το πρόγραμμα, ως ακολούθως:

- Οι υποψήφιοι/ες της Α΄ Ψυχοτεχνικής Επιτροπής, στο 23ο Γ.Ε.Λ. Θεσ/νίκης οδός Κασσάνδρου 17-19.

- Οι υποψήφιοι/ες της Β΄ Ψυχοτεχνικής Επιτροπής στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης οδός Μοναστηρίου 326.

Οι υποψήφιοι/ες για τις υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθηνών, να προσέρχονται για εξέταση, τη δεύτερη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, στο Κεντρικό Ιατρείο

Αθηνών, Πειραιώς 153 - Πετράλωνα, την 07:00΄ ώρα.

Οι υποψήφιοι/ες για τις υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Θεσσαλονίκης, να προσέρχονται στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326 την 07:00΄ ώρα.

Οι αθλητικές δοκιμασίες για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες θα διενεργούνται την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων και θα αρχίζουν την 07:00΄ ώρα για μεν τους/ις εξεταζόμενου/ες στην Αθήνα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του

Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού, Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό, για δε τους/ις εξεταζόμενους/ες στη Θεσσαλονίκη στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης «Κωνσταντίνος Καραμανλής», οδός Θερμαϊκού με προέκταση 28ης Οκτωβρίου, περιοχή Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

Ως τελευταία ημέρα λειτουργίας ορίζεται για τις Επιτροπές:

i) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών η Δευτέρα 15-07-2019, 

ii) Υγειονομικών Εξετάσεων η Τρίτη 16-07-2019 και 

iii) Αθλητικών Δοκιμασιών η Τετάρτη 17-07-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

ΙΙΙ. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές με έδρα την Αθήνα, οφείλουν την πρώτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχοτεχνική δοκιμασία), να παρουσιαστούν στην ψυχοτεχνική Επιτροπή που ορίζεται κατά το πρόγραμμα, στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές και ώρα 07:00΄.

Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οφείλουν την πρώτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχοτεχνική δοκιμασία) να παρουσιαστούν την 07:00΄ ώρα στην Επιτροπή που ορίζεται κατά το πρόγραμμα, ως ακολούθως:

  • Οι υποψήφιοι/ες της Α΄ Ψυχοτεχνικής Επιτροπής, στο 23ο Γ.Ε.Λ. Θεσ/νίκης οδός Κασσάνδρου 17-19.
  • Οι υποψήφιοι/ες της Β΄ Ψυχοτεχνικής Επιτροπής στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης οδός Μοναστηρίου 326. 

Οι υποψήφιοι/ες για τις υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθηνών, να προσέρχονται για εξέταση, τη δεύτερη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153 - Πετράλωνα, την 07:00΄ ώρα.

Οι υποψήφιοι/ες για τις υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Θεσσαλονίκης, να προσέρχονται στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326 την 07:00΄ ώρα. 

Οι αθλητικές δοκιμασίες για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες θα διενεργούνται την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων και θα αρχίζουν την 07:00΄ ώρα για μεν τους/ις εξεταζόμενου/ες στην Αθήνα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού Κολλεγίου Αθηνών – Κολλεγίου Ψυχικού, Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό, για δε τους/ις εξεταζόμενους/ες στη Θεσσαλονίκη στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης «Κωνσταντίνος Καραμανλής», οδός Θερμαϊκού με προέκταση 28ης Οκτωβρίου, περιοχή Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. 

Ως τελευταία ημέρα λειτουργίας ορίζεται για τις Επιτροπές: i) Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών η Δευτέρα 15-07-2019, ii) Υγειονομικών Εξετάσεων η Τρίτη 16-07-2019 και iii) Αθλητικών Δοκιμασιών η Τετάρτη 17-07-2019. 

IV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψηφίους/ες των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων και περιλαμβάνουν ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Για τις ως άνω εξετάσεις – δοκιμασίες έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχες Επιτροπές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε Επιτροπή έχει κατανεμηθεί κατά το δυνατό ίσος αριθμός υποψηφίων κατά Διεύθυνση Αστυνομίας.

Διευκρινίζεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων και λόγω του περιορισμένου χρόνου ολοκλήρωσης των εξετάσεων, έχουν συσταθεί δύο (2) Ψυχοτεχνικές και δύο

(2) Αθλητικές Επιτροπές με ενδείξεις Άλφα (Α) και Βήτα (Β), σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, στις οποίες κατανέμονται οι υποψήφιοι/ες για εξέταση σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.

Συνακόλουθα, οι υποψήφιοι/ες που παρουσιάζονται την πρώτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων στην Άλφα (Α) Ψυχοτεχνική Επιτροπή για εξέταση θα παρουσιάζονται στην Άλφα (Α) Αθλητική Επιτροπή για την αθλητική δοκιμασία την τρίτη μέρα. Το ίδιο ισχύει για τους/ις υποψήφιους/ες που παρουσιάζονται στη Βήτα (Β) Ψυχοτεχνική Επιτροπή, οι οποίοι/ες, αντίστοιχα, θα παρουσιάζονται στη Βήτα (Β) Αθλητική Επιτροπή. 

Κάθε υποψήφιος/α θα απασχολείται τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες για την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών του/ης εξετάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές, ως εξής:

α) Την πρώτη μέρα θα υποβληθεί σε ψυχοτεχνική δοκιμασία.

β) Τη δεύτερη μέρα θα υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση (Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης), εφόσον κριθεί ικανός/ή στην ψυχοτεχνική δοκιμασία.

γ) Την τρίτη μέρα θα υποβληθεί σε αθλητική δοκιμασία, εφόσον κριθεί ικανός/ή στην υγειονομική εξέταση.

Οι υποψήφιοι/ες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους απαραιτήτως κάθε μέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας και το δελτίο εξεταζομένου/ης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ). Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ις υποψήφιους/ες για εξέταση. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι/ες, κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία, οφείλουν να φέρουν μολύβι φάμπερ και γομολάστιχα.

Κατά την υγειονομική τους εξέταση, θα φέρουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών, από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου, εφόσον διενεργήθηκαν εξετάσεις σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. Επιπλέον, θα προσκομίζουν, με το δελτίο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/ης) και την ακτινογραφία θώρακος. Εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτύπωση κάποιων εξετάσεων (όπως της ακτινογραφίας), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD), επί του οποίου επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του/ης υποψηφίου/ας και την ημερομηνία εξέτασης.

Για την αθλητική δοκιμασία, δέον είναι να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία της επιλογής τους και να έχουν εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα προς αποφυγή τραυματισμών.

Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό γεγονός π.χ. απεργία μεταφορικών μέσων, αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λπ., το οποίο οφείλει να αποδείξει αποκλειστικά ο/η ενδιαφερόμενος/η ενώπιον της

Επιτροπής, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του/ης σε άλλη ημερομηνία, σε κάθε περίπτωση, όμως, εντός του καθορισθέντος χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών.

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει την καθορισθείσα ημέρα, αλλά με καθυστέρηση, στις μεν Αθλητικές και Υγειονομικές δοκιμασίες, μπορεί να εξετασθεί με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τελειώσει η εξέταση των υπολοίπων υποψηφίων, στις δε Ψυχοτεχνικές, θα αποκλείεται η συμμετοχή του/ης, εφόσον ήδη έχει αρχίσει η εξέταση των υποψηφίων. 

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/ης Προέδρου της Επιτροπής, ο/η οποίος/α τον/ην παραπέμπει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον, η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, σε κάθε περίπτωση, όμως, εντός των χρονικών ορίων λειτουργίας της.

Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τη σωματική, ψυχική και διανοητική ικανότητα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ενστάσεις – προσφυγές, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις νόμου. Σε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν σε μία από τις προβλεπόμενες δοκιμασίες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων χαρακτηρίζονται ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ, δεν συνεχίζουν στις υπόλοιπες και θεωρούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι δεν έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο τις Αστυνομικές Σχολές.

Υποψήφιοι/ες που θα παρουσιαστούν ενώπιον των Επιτροπών προκαταρκτικών εξετάσεων και θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, χαρακτηρίζονται ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ και δεν έχουν  δικαίωμα εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διότι θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές. Ομοίως, θα κριθούν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ και οι υποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιαστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Σώματός μας και παράλληλα δεν θα προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές ή την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Οι βεβαιώσεις ικανότητας από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή από Στρατιωτικές Σχολές που προσκομίζουν υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε διέκοψαν σε οποιοδήποτε στάδιο τις  προκαταρκτικές τους εξετάσεις, δεν γίνονται αποδεκτές 

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι/ες που προσκόμισαν ή θα προσκομίσουν στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση από την Πυροσβεστική Ακαδημία ή Στρατιωτική Σχολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. V της προκήρυξης (στ’ σχετική), ότι κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ για την Ελληνική Αστυνομία, δεν υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων του παρόντος προγράμματος. 

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δήλωσαν ότι επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας για τις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, με δική τους ευθύνη θα προσέρχονται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του/ης Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής, στον/ην οποίο/α θα παρουσιαστούν και θα ζητήσουν να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

Στη συνέχεια, οι βεβαιώσεις θα υπογράφονται από Ανώτερο/η Αξιωματικό της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας. Οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν να τις παραλαμβάνουν, από την επόμενη μέρα ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, πρωινές και απογευματινές ώρες, με αποδεικτικό από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή από έτερη Διεύθυνση Αστυνομίας, εφόσον το επιθυμούν.

Επισημαίνεται ότι, σε ιδιάζουσες περιπτώσεις (π.χ. κάτοικοι νησιών), η χορήγηση των βεβαιώσεων δύναται να γίνει από το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του/ης υποψηφίου/ας, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. 

Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες, υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Αξιωματικών θα παρουσιασθούν στις αρμόδιες επιτροπές για τις προκαταρκτικές τους εξετάσεις σε τόπο και χρόνο που θα προσδιοριστεί με νεότερη διαταγή, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η Διεύθυνση Αστυνομίας που θα πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση κατά την έναρξη των προκαταρκτικών εξετάσεων. Τυχόν αλλαγές στη μηχανογραφική εφαρμογή να γίνουν με μέριμνα των προέδρων των Ψυχοτεχνικών Επιτροπών.

Τα στοιχεία των υποψηφίων Δοκίμων Αστυφυλάκων, ήτοι κωδικός υποψηφίου/ας, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, να καταχωρισθούν στις προβλεπόμενες καταστάσεις και στη μηχανογραφική εφαρμογή «Πανελλήνιες Εξετάσεις» με μέριμνα της Ψυχοτεχνικής Επιτροπής και με την ένδειξη «Δόκιμος Αστυφύλακας».

Οι Πρόεδροι των Αθλητικών Επιτροπών να χορηγήσουν στους/ις Δόκιμους Αστυφύλακες σχετικές βεβαιώσεις για την παρουσίαση ενώπιόν τους και την υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες. 

Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας και όλα τα Αστυνομικά Τμήματα, να αναρτήσουν άμεσα την παρούσα σε κατάλληλο εμφανές μέρος των Καταστημάτων τους, προκειμένου να ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες. 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ενημερωτική σελίδα για τις Αστυνομικές Σχολές

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2019.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (1 ψήφος)