Πανελλήνιες Λιμενικό 2019: Οδηγίες σε Υποψηφίους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Δεκτούς για ΠΚΕ 2019

Πανελλήνιες Λιμενικό 2019: Οδηγίες σε Υποψηφίους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Δεκτούς για ΠΚΕ 2019

Εκδόθηκε ο Πίνακας Δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις  (Π.Κ.Ε.) του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

  • Τα ονόματα των Δεκτών υποψηφίων μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις Οδηγίες σε Υποψηφίους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Δεκτούς για ΠΚΕ 2019:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΧΟΛΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  

ΔΕΚΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019  

1. Στον αναρτημένο Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου/ας αναγράφεται η Ομάδα (101 έως και 1202) στην οποία ανήκει. Για κάθε Ομάδα οι ΠΚΕ Θα διαρκέσουν τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. 

2. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προσέλθουν στην ορισθείσα για την Ομάδα τους, ημερομηνία και ώρα, στην τοποθεσία που αναγράφεται στο αναρτημένο «Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων Υποψηφίων Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. & Λιμενοφυλάκων έτους 2019», φέροντας καθημερινά μαζί τους:

• Το Δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας

• Το Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου /ας του ΥΠ.Π.Ε.Ο.

• Αντίγραφο της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσής συμμετοχής τους στο διαγωνισμό για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. 

3. Κατά την 1η ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες Θα πρέπει επιπροσθέτως να έχουν μαζί τους:

Α) Όλες τις απαιτούμενες Εργαστηριακές Εξετάσεις - Γνωματεύσεις, οι οποίες διενεργούνται με μέριμνα του/της ίδιου/ας του/της υποψήφιου/ας, επισυναπτόμενες στο συνημμένο στην οικεία Προκήρυξη «Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου/ας» (Έντυπο -1-), το οποίο και θα πρέπει να είναι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ και ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ από τον κατά περίπτωση αρμόδιο ιατρό.

Β) Τα διορθωτικά γυαλιά οράσεώς τους (εφόσον φέρουν) και να μην φοράνε φακούς επαφής. 

4. Στις Αθλητικές Δοκιμασίες οι υποψήφιοι/ες να φέρουν αθλητική περιβολή (αθλητικά ρούχα και παπούτσια), και να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα είδη για το αγώνισμα της κολύμβησης (μαγιό, σκούφο, σαγιονάρες και πετσέτα). 

5. Για τις Ψυχομετρικές Εξετάσεις, οι υποψήφιοι/ες να είναι εφοδιασμένοι με γραφικά είδη (μολύβι, μπλε στυλό, γομολάστιχα, ξύστρα). 

6. Οι υποψήφιοι/ες που δεν κρίνονται ικανοί/ες σε κάποια από τις ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες. Τα αποτελέσματα ανά διαδικασία ανακοινώνονται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1- Ε2, Πειραιάς). Στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (http://www.hcg.gr/) ανακοινώνονται τα ονόματα όσων κρίνονται ικανοί ανά διαδικασία και καλούνται να συμμετάσχουν στην επόμενη διαδικασία. 

7. Οι υποψήφιοι/ες να ελέγξουν τα στοιχεία τους όπως αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 2131371546 ή 2131371566, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

8. Βεβαιώσεις Ικανότητας υποψηφίων που υπεβλήθησαν σε ΠΚΕ Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), Θα πρέπει να προσκομίζονται με μέριμνα του/της υποψηφίου/ας στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών και Κατάταξης της § 2 Κεφάλαιο Δ" της οικείας Προκήρυξης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως και 16:00, στο Γραφείο 243, στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς). Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή συνεννόηση, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτροπή στα τηλέφωνα 2131374631 και 2131371071.

Η Βεβαίωση Ικανότητας μπορεί να προσκομίζεται και από άλλο πρόσωπο εκτός του/της υποψηφίου/ας, επισυνάπτοντας σχετική εξουσιοδότηση με Θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Σε περίπτωση που οι ΠΚΕ των Στρατιωτικών Σχολών διενεργούνται σε μεταγενέστερο χρόνο, η Βεβαίωση Ικανότητας προσκομίζεται το αργότερο μέχρι την μεθεπόμενη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας στην Στρατιωτική Σχολή (Εξεταστικό Κέντρο), προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να θεωρηθεί ΙΚΑΝΟΣ/Η και για τις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι, υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από τις αρμόδιες Επιτροπές των ΠΚΕ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση Στρατιωτικής Σχολής. 

Την σελίδα ενημέρωσης των υποψηφίων για τις Σχολές Λιμενικού Σώματος μπορείτε να την δείτε εδώ.

Πανελλήνιες Λιμενικό 2019: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr