Πανελλήνιες ΓΕΛ: Τα Θέματα στα Λατινικά

Θέματα Λύσεις Πανελλήνιες 2019: Τα «Φοιτητικά Νέα» το μέσο ενημέρωσης που θα χρειάζεσαι «ως φοιτητής» σε καθημερινή βάση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2019 για την εισαγωγή σου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ενημερώνουν πως μέσα από το παρόν άρθρο θα ανακοινωθούν τα Θέματα, οι Λύσεις - Απαντήσεις και ο σχολιασμός του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. 

Ειδικότερα οι υποψήφιοι ΓΕΛ των Ανθρωπιστικών Σπουδών διαγωνίζονται σήμερα Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 με θέματα στα Λατινικά.

Αν θέλεις να ενημερωθείς πρώτος για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών 2019 ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε μέσα παρακάτω μέσα από τα «Φοιτητικά Νέα» τα σημερινά θέματα:

Θέματα Ημερήσια

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΙΜΕΝΑ

Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit.

………………………………………………………………………………………… Tandem puella, longā morā standi fessa, rogāvit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi meā sede cedo». Hoc dictum paulo post res ipsa confirmāvit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amāvit; postea is puellam in matrimonium duxit.

………………………………………………………………………………………… Caesar ex captīvis cognoscit quae apud Cicerōnem gerantur quantōque in periculo res sit. Tum cuidam ex equitibus Gallis persuādet ut ad Cicerōnem epistulam deferat. Curat et providet nē, interceptā epistulā, nostra consilia ab hostibus cognoscantur.

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων .

Μονάδες 40 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β 1 α. γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: 

nomen : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού

caedis : τη γενική του πληθυντικού αριθμού

vela : την κλητική του πληθυντικού αριθμού foribus : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού puellae : την ίδια πτώση στον άλλον αριθμό

sede : τη γενική του πληθυντικού αριθμού

Hoc : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος

res : την αφαιρετική του ενικού αριθμού

cuidam : την αιτιατική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος

nostra : την ονομαστική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος.

Μονάδες 10

Β 1 β. Να γράψετε για τις παρακάτω λέξεις:

proximum : τον αντίστοιχο τύπο στον συγκριτικό βαθμό longā : τον αντίστοιχο τύπο στον συγκριτικό βαθμό libenter : τον υπερθετικό βαθμό

multum : τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό.

Μονάδες 5

Σύνολο  μονάδων 15 

recesserat

:

την αφαιρετική του σουπίνου

prorepsit

:

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή

animadvertit

:

την ονομαστική του ενικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο θηλυκό γένος

rogāvit

:

το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή

dixit

:

το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή

gerantur

:

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην παθητική περιφραστική συζυγία (να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος)

sit

:

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα

persuādet

:

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή

deferat

:

το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή και την αφαιρετική του γερουνδίου.

Β2 α. γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τ α παρακάτω ρήματα: 

Μονάδες 10 Β2 β. mortua est: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική όλων των χρόνων (όπου

είναι αναγκαίο, να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος).

Μονάδες 5 Σύνολο μονάδων 15

Γ1 α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:

ab insidiatōribus

: είναι…………...

στο ……………

cui

: είναι…………...

στο…………….

standi

: είναι……………

στο ……………

 

 

Μονάδες 6


Γ
1 β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και την παθητική σε ενεργητική:

«… ut [Gallus] ad Cicerōnem epistulam deferat» (μονάδες 3).

«... nē nostra consilia ab hostibus cognoscantur» (μονάδες 4).

Μονάδες 7

Γ 1 γ. « ad solarium»: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου , ώστε να εκφράζεται η απομάκρυνση από τόπο.

Μονάδες 2 Σύνολο μονάδων 15 

Γ2 α. Στο δεύτερο κείμενο Tandem […] duxit») , αφού εντοπίσετε τις δευτερεύουσες  προτάσεις,  να  τ ις   καταγράψετε  στο  τετράδιό  σας ( μονάδες 3 ) και να αναγνωρίσετε το είδος τους ( μονάδες 3 ) .

Μονάδες 6

Γ 2 β. « quae apud Cicerōnem gerantur» : να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης ( μονάδα 1 ) και να  αιτιολογήσετε  τον τρόπο εκφοράς της ( μονάδες 2 ) .

Μονάδες 3

Γ2 γ. «[ Claudius] inter vela praetenta foribus se abdidit» : να αναδιατυπώσετε την πρόταση χρησιμοποιώντας ως υποκείμενο το

« tu » και κάνοντας τ ις απαραίτητες αλλαγές .

Μονάδες 2

Γ2 δ.  « exterritus» :  να  αναλύσετε τη μετοχή σε δύο προτ άσεις έτσι, ώστε  η μία να εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία ( μονάδες 2 ) και η άλλη το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής διεργασίας ( μονάδες 2 ) .

Μονάδες 4 Σύνολο μονάδων 15 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ( για  τους εξεταζομένους)  

 1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω- πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία  μαθητή.  Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω- πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
 2. Να γράψετε το  ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν  θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
 4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη ε ίναι αποδεκτή.
 5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις ( 3 ) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
 6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10 . 00 π. μ.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Για τα θέματα Λατινικά (ΓΕΛ) ημερήσια πατήστε ΕΔΩ.

Θέματα Εσπερινά

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΙΜΕΝΑ

Neptūnus irātus ad oram Aethiopiae urget beluam marīnam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: «regia hostia deo placet!» Tum Cēpheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennātis advolat; puellam videt et stupet formā puellae.

…………………………………………………………………………………………

Exclūsus ab insidiatōribus Caligulae, recesserat in diaetam, cui nomen est Hermaeum. Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit. Discurrens miles pedes eius animadvertit.

………………………………………………………………………………………… Tandem puella, longā morā standi fessa, rogāvit materteram, ut sibi paulisper loco cederet. Tum Caecilia puellae dixit: «ego libenter tibi meā sede cedo». Hoc dictum paulo post res ipsa confirmāvit. Nam mortua est Caecilia, quam Metellus, dum vixit, multum amāvit; postea is puellam in matrimonium duxit.

Α1. Να γράψετε  στο  τετράδιό  σας  τη  μετάφραση  των  παραπάνω κειμένων .

Μονάδες 40 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β 1 α. γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

marīnam : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο ίδιο γένος

quae : την αφαιρετική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος

Oraculum : την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού nomen : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού caedis : τη γενική του πληθυντικού αριθμού

vela : την κλητική του πληθυντικού αριθμού

foribus : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού

puellae : ( στο τρίτο κείμενο) την ίδια πτώση στον άλλον αριθμό

sede : τη γενική του πληθυντικού αριθμού

Hoc : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο θηλυκό γένος.

Μονάδες 10  

Β 1 β. Να γράψετε για τις παρακάτω λέξεις:

proximum : τον αντίστοιχο τύπο στον συγκριτικό βαθμό longā : τον αντίστοιχο τύπο στον συγκριτικό βαθμό libenter : τον υπερθετικό βαθμό

multum : τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό .

Μονάδες 5 Σύνολο μονάδων 15 

Β2 α.   γράψετε τους τύπους που ζητού νται για  καθένα  από  τα παρακάτω ρήματα:

urget

:

το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου

στην ίδια φωνή

respondit

:

το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή

adligat

:

το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή

videt

:

το απαρέμφατο του παρακειμένου στην ίδια φωνή

stupet

:

το ίδιο πρόσωπο της οριστικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή

recesserat

:

την αφαιρετική του σουπίνου

prorepsit

:

το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή

animadvertit

:

την ονομαστική του ενικού αριθμού της μετοχής του ενεστώτα στο θηλυκό γένος

rogāvit

:

το ίδιο πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή

dixit

:

το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή.


Μονάδες 10
 

Β2 β. mortua est: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην υποτακτική όλων των χρόνων ( όπου είναι αναγκαίο, να λάβετε υπόψη το υποκείμενο του ρήματος).

Μονάδες 5 Σύνολο μονάδων 15 

Γ1 α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τ ις παρακάτω λέξεις:

ad oram

ab insidiatōribus

: είναι…………...

: είναι…………...

στο ……………

στο ……………

cui

: είναι……………

στο…………….

puella

: είναι…………...

στο ……………

 

 

Μονάδες 8


Γ
1 β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

« Neptūnus urget beluam marīnam».

Μονάδες 4

Γ 1 γ. « ad  solarium  proximum»: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου, ώστε να εκφράζεται η απομάκρυνση από τόπο.

Μονάδες 3 Σύνολο μονάδων 15 

Γ 2 α. Στο τρίτο κείμενο Tandem […] duxit») , αφού εντοπίσετε τις δευτερεύουσες  προτάσεις,  να  τ ις   καταγράψετε  στο  τετράδιό  σας ( μονάδες 3 ) και να αναγνωρίσετε το είδος τους ( μονάδες 6 ) .

Μονάδες 9

Γ 2 β. « Paulo  post» :  να  αναδιατυπώσετε  τη  φράση  χρησιμοποιώντας το

« post» ως πρόθεση.

Μονάδα 1

Γ 2 γ. « beluam marīnam» : να μετατρέψετε τον επιθετικό προσδιορισμό στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

Μονάδες 3

Γ2 δ. «[ Claudius] inter vela praetenta foribus se abdidit» : να αναδιατυπώσετε την πρόταση χρησιμοποιώντας ως υποκείμενο το

« tu » και κάνοντας τ ις απαραίτητες αλλαγές .

Μονάδες 2 Σύνολο μονάδων 15

 ΟΔΗΓΙΕΣ ( για  τους εξεταζομένους)  

 1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω- πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία  μαθητή.  Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω- πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
 2. Να γράψετε το  ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα  θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση . Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι π ου δεν σβήνει.
 4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη ε ίναι αποδεκτή.
 5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις ( 3 ) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
 6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10 . 00 π. μ. 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Για τα θέματα Λατινικά (ΓΕΛ) εσπερινά πατήστε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2019.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr