Τρόπος εξέτασης υποψηφίων από ξένα σχολεία στις Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2019: Υπενθύμιση σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθητών από ξένα σχολεία στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr κατόπιν ερωτημάτων που δέχθηκε η υπηρεσία εξετάσεων και πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τον τρόπο εξέτασης μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019, υπενθυμίζεται ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθμ.Φ.251/37802/Α5/2016 (ΦΕΚ 698 Β΄) Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στον καθορισμό των διαδικασιών σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα παρακάτω.

Μαθητές, που φοίτησαν για ένα τουλάχιστον πλήρες διδακτικό έτος σε ξένο σχολείο του εξωτερικού, πριν από την εγγραφή τους σε σχολείο της Ελλάδας και κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Ελληνικό σχολείο εγγράφονται στην Γ’ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, μπορούν να εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προφορικά στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα εξετάζονται γραπτά.

Την ενημερωτική σελίδα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποψήφιοι που έχουν καταθέσει Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία, προκειμένου να δηλωθούν στο πληροφοριακό σύστημα για προφορική εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, πρέπει, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση προφορικής εξέτασης και στη συνέχεια να δηλωθούν από το σχολείο τους στο αντίστοιχο πεδίο για προφορική εξέταση, για κάθε ένα από τα συγκεκριμένα μαθήματα. Στη συνέχεια οι ανωτέρω αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία, αποστέλλονται στις οικείες ΕΕΔΔΕ, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι στους προφορικά εξεταζόμενους. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν επιθυμεί να εξεταστεί με τις ανωτέρω διατάξεις, υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και εξετάζεται όπως προβλέπεται για τους μαθητές της ημεδαπής.

Όλα τα ανωτέρω έχουν συμπεριληφθεί και στη με αριθμ.πρωτ.Φ.251/50243/Α5/24-3-2016 εγκύκλιο της υπηρεσίας εξετάσεων και πιστοποιήσεων, η οποία έχει ήδη αποσταλεί σε όλα τα Λύκεια.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2019.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr