Τμήμα ΑΕΙ: Σαν πειραματόζωα θα νιώσουν υποψήφιοι των Πανελληνίων 2019

Πανελλήνιες 2019: Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (τΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με υπόμνημα που απέστειλε στον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου κάνει έκκληση να αναστείλει την εφαρμογή του νόμου και να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες θα θεσπίσουν πραγματικές ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, αξιοκρατικές και επικεντρωμένες στην ουσία της αναγκαιότητάς τους, θέτοντας τα κατάλληλα ορθολογικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων για ένταξη στα Μουσικά Τμήματα.

Πιο αναλυτικά το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (εφεξής τΜΕΤ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ύστερα από την αριθμ. 16/6-3-2019 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσής του και αναφορικά με τον νέο τρόπο εισαγωγής στα Μουσικά Τμήματα των ΑΕΙ, ο οποίος έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους γονείς μαθητών της 3ης Λυκείου, τους συλλόγους Μουσικών Σχολείων, το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου κ.α., αποφάσισε να κατατεθεί υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων το οποίο και απέστειλε με αρ.εξ. πρωτ. 351/7-3-2019. 

Την ενημερωτική σελίδα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Το υπόμνημα του τΜΕΤ ύστερα από μία αναδρομή στα γεγονότα που προηγήθηκαν της σχετικής νομοθέτησης καθώς και μίας αντιπαραβολής των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο ΥΠΠΕΘ και των τελικών κειμένων των νομοθετημάτων,  συνοψίζοντας τις απόψεις του τΜΕΤ, καταλήγει ως εξής:

«Ελπίζουμε κατ’ αρχήν το Υπουργείο να μην προβεί στην εφαρμογή αυτού του συστήματος εισαγωγής φέτος (Ιούνιο του 2019), αφού έχουμε προχωρήσει τόσο στο σχολικό και ακαδημαϊκό έτος, καθώς και να επανεξετάσει τις προτάσεις μας, ώστε να αποκατασταθούν οι ασάφειες, οι αδικίες και οι ανακολουθίες του συστήματος εισαγωγής που προτίθεται να εφαρμόσει.

Το σύστημα το οποίο νομοθετήθηκε διαφέρει ριζικά από τις προτάσεις μας, και κατά τη γνώμη μας δεν προάγει τις Μουσικές Σπουδές, την αξιοκρατία και την αριστεία, καθιστώντας τις ειδικές εισιτήριες εξετάσεις μακράν κατώτερες των περιστάσεων.

Θεωρούμε ότι η εφαρμογή μίας τόσο σημαντικής αλλαγής χρειάζεται χρόνο και όχι σπασμωδικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεται σε υποψήφιους ένα διαφορετικό σύστημα εξέτασης, λίγους μήνες πριν τις εξετάσεις και μάλιστα χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί η ύλη ανά εξεταζόμενο μάθημα. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα άδικη η αντιμετώπιση των υποψηφίων της φετινής χρονιάς που θα νιώσουν σαν πειραματόζωα, καθώς είναι χωρίς προηγούμενο, το να αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής σε σχολές πανεπιστημίων τρεις μήνες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Καλούμε το ΥΠΕΠΘ να αναστείλει την εφαρμογή του νόμου και να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες θα θεσπίσουν πραγματικές ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, αξιοκρατικές και επικεντρωμένες στην ουσία της αναγκαιότητάς τους, θέτοντας τα κατάλληλα ορθολογικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων για ένταξη στα Μουσικά Τμήματα».

Αναλυτικά το υπόμνημα

Θέμα: Υπόμνημα σχετικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθ. Φ.253/23170/Α5/14.02.2019 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ Β’504/20.02.2019) αναφορικά με την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4559/2018 (Α’142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4589/2019 (Α’13).

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η πάγια και αυτονόητη επιθυμία του τμήματος ΜΕΤ ήταν να εναρμονιστεί με τις διεθνείς πρακτικές εισαγωγής σε μια ανώτατη μουσική σχολή. Πιστέψαμε ότι η πρόθεση ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του να καταθέσουμε σχετική πρόταση. Η πρόταση των δύο Τμημάτων, ΜΕΤ του ΠαΜακ και Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατατέθηκε μετά από πολύμηνη συνεργασία το φθινόπωρο του 2017.

Σκοπός της πρότασης ήταν να εξασφαλισθούν:

  • το αδιάβλητο των ειδικών εισιτηρίων εξετάσεων,
  • το επίπεδο μουσικής ικανότητας και γνώσης των υποψηφίων,
  • ο μη αποκλεισμός δυνητικών υποψηφίων,
  • η αποφυγή «εγκλωβισμού» εισαχθέντων σε άλλο πρόγραμμα σπουδών από αυτό για το οποίο εξετάστηκαν και επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν (για παράδειγμα εάν κάποιος υποψήφιος για ειδίκευση οργάνου αποτύγχανε σε αυτές τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση, του ήταν ήδη γνωστό ότι δεν πρόκειται - τουλάχιστο σε πρώτη φάση- να ενταχθεί σε ειδίκευση).

Ωστόσο, το ΥΠΠΕΘ, αποκλειστικά αρμόδιο για τη θέσπιση των ειδικών εισιτηρίων εξετάσεων, προέβη σε σειρά ενεργειών, συχνά ανακόλουθων, οι οποίες παρακάμπτοντας την πρότασή μας, ουσιαστικά αλλοιώνουν την ουσία, την αναγκαιότητα και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των ειδικών εισιτηρίων εξετάσεων.

Ενώ με το αρ.19 του νόμου 4559/2018 (Α΄142) θεσπίζονται ειδικές εισιτήριες εξετάσεις για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης του ΠαΜακ κατά παρέκκλιση από το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων (παρ.1) λόγω της καλλιτεχνικής & ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας των Τμημάτων, στη συνέχεια τα σχέδια νόμου (Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού ……….. και άλλες διατάξεις) που δόθηκαν στο δημόσιο διάλογο τόσο της 2.11.2018 όσο και της 30/12/2018 σε ότι αφορά το άρθρο 45, διατηρούσαν την «κατά παρέκκλιση από το σύστημα πανελληνίων εξετάσεων» διαδικασία, όπου με βάση αυτό το πλαίσιο υποβάλλαμε τις προτάσεις μας και με χρόνο πρώτης εφαρμογής του νόμου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Σημειώνουμε ότι το τελικό κείμενο του νόμου 4589/19 (Α΄13) αντικατέστησε τον τρόπο και το σύστημα εισαγωγής (παρ.1), ερήμην ημών, συμπεριέλαβε δε στο νέο σύστημα εξετάσεων και δύο ακόμη (νέα) Τμήματα: Μουσικών Σπουδών τουΠανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου,  με τα οποία ουδέποτε μας ζητήθηκε η επί τούτου συνεργασία και τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν ούτε στα σχέδια νόμου ούτε στην αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή,

Τέλος, μέσω των προαναφερθέντων τροποποιήσεων του ν.4559/2018, πληροφορηθήκαμε τη νομοθέτηση του νέου τρόπου εισαγωγής, οι οποίες ελάχιστα σχετίζονται με τις προτάσεις μας, τουναντίον εγείρουν πολλά ερωτηματικά ως προς τις αλλαγές που υπέστη ο αρχικός νόμος και τη σκοπιμότητα αυτών, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα όσον αφορά το επίπεδο των φοιτητών που θα εισαχθούν και κατ’ επέκταση το επίπεδο των Τμημάτων στα οποία θα εισαχθούν, όσο και ως προς την αξιοκρατία και το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Στις 2.3.2019, ο υπουργός Παιδείας σε δημόσια τοποθέτησή του ανέφερε ότι σε ορισμένα Μουσικά Πανεπιστημιακά Τμήματα τα ίδια θέλουν τέτοιου είδους εισαγωγικές εξετάσεις μεταθέτοντας την ευθύνη των ατοπημάτων του ψηφισμένου νόμου στα Μουσικά Τμήματα. Για λόγους σαφήνειας και αποφυγής παρεξηγήσεων όσον αφορά τη στάση και τις προτάσεις των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠαΜακ παραθέτουμε συνοπτικά εννέα ιδιαίτερα σημαντικά σημεία στα οποία η πρότασή που είχαμε καταθέσει ήδη από το 2017 διαφοροποιείται από το νομοθέτημα του Υπουργείου καθώς και ως παράρτημα την αρχική μας πρόταση.

Επιπλέον

Ο όρος «μέτριας δεξιοτεχνικής δυσκολίας» είναι κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον άστοχος, ουδέποτε τον υιοθετήσαμε και παραπέμπει στη «μετριότητα», που κάθε άλλο παρά προάγει τη Μουσική Τέχνη. Μπορεί να ερμηνευτεί από τον καθένα (τον υποψήφιο, τον δάσκαλό του ή τον εξεταστή) όπως νομίζει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στη βαθμολογία μεταξύ επιτροπών και κάθε άλλο παρά διασφαλίζει τηνισονομία μεταξύ των υποψηφίων.

Η χρήση κουρτίνας χρησιμοποιείται στο εξωτερικό στις ακροάσεις για μουσικούς σε συμφωνικές ορχήστρες, όπου το υψηλό επίπεδο και η άρτια τεχνική είναι ήδη δεδομένα. Δε διασφαλίζει το αδιάβλητο, και το ασυμβίβαστο μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Αντίθετα, η ύπαρξη κουρτίνας, εμποδίζει τον κριτή να κρίνει και κάποια σημαντικά στοιχεία που μπορεί και πρέπει να επηρεάσουν την κρίση του, πχ τη στάση σώματος και χεριών σε ένα όργανο, την κίνηση ενός μονωδού η ψάλτη κλπ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η μέθοδος της κουρτίνας δεν εφαρμόζεται σε καμία ανώτατη σχολή μουσικής διεθνώς.

Συμπερασματικά

Ελπίζουμε κατ’ αρχήν το Υπουργείο να μην προβεί στην εφαρμογή αυτού του συστήματος εισαγωγής φέτος (Ιούνιο του 2019), αφού έχουμε προχωρήσει τόσο στο σχολικό και ακαδημαϊκό έτος, καθώς και να επανεξετάσει τις προτάσεις μας, ώστε να αποκατασταθούν οι ασάφειες, οι αδικίες και οι ανακολουθίες του συστήματος εισαγωγής που προτίθεται να εφαρμόσει.

Το σύστημα το οποίο νομοθετήθηκε διαφέρει ριζικά από τις προτάσεις μας, και κατά τη γνώμη μας δεν προάγει τις Μουσικές Σπουδές, την αξιοκρατία και την αριστεία, καθιστώντας τις ειδικές εισιτήριες εξετάσεις μακράν κατώτερες των περιστάσεων.

Θεωρούμε ότι η εφαρμογή μίας τόσο σημαντικής αλλαγής χρειάζεται χρόνο και όχι σπασμωδικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεται σε υποψήφιους ένα διαφορετικό σύστημα εξέτασης, λίγους μήνες πριν τις εξετάσεις και μάλιστα χωρίς να έχει ακόμη ανακοινωθεί η ύλη ανά εξεταζόμενο μάθημα. Επιπλέον,είναι ιδιαίτερα άδικη η αντιμετώπιση των υποψηφίων της φετινής χρονιάς που θα νιώσουν σαν πειραματόζωα, καθώς είναι χωρίς προηγούμενο, το να αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής σε  σχολές πανεπιστημίων τρεις μήνες πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Καλούμε το ΥΠΕΠΘ να αναστείλει την εφαρμογή του νόμου και να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, οι οποίες θα θεσπίσουν πραγματικές ειδικές εισιτήριες εξετάσεις, αξιοκρατικές και επικεντρωμένες στην ουσία της αναγκαιότητάς τους, θέτοντας τα κατάλληλα ορθολογικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων για ένταξη στα Μουσικά Τμήματα.

Το παρόν υπόμνημα και το συνημμένο παράρτημα έχουν εγκριθεί ομόφωνα με την αριθμ. 16/6-3-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μ.Ε.Τ..

Πανελλήνιες 2019: Η Εγκύκλιος με τη νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών σε Τµήµατα Μουσικών Σπουδών

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2019.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (1 ψήφος)