Ψηφίστηκε η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Λιμενικού Σώματος μέσω Πανελλαδικών

Πανελλήνιες 2018: Ψηφίστηκε από τη Βουλή, νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που περιέχει ρύθμιση για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της Σχολής Δόκιµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος, της Σχολής Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) και της Σχολής Δοκίµων Λιµενοφυλάκων στην ανώτερη και ανώτατη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Την ενημερωτική σελίδα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2018 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Εφόσον έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 έως τις 31.1.2018, η εισαγωγή στις Σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. πραγµατοποιείται από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, µε το σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αν το ανωτέρω διάταγµα εκδοθεί µετά τις 31.1.2018, η ένταξη των σχολών αυτών στο σύστηµα πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής θα ισχύσει από το ακαδηµαϊκό έτος που αρχίζει µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του διατάγµατος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται τα ποσοστά ανά κατηγορία των υποψηφίων, οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, οι προϋποθέσεις πρόσληψης και κατάταξης που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, οι απαιτούµενες πρακτικές δοκιµασίες και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων όσων φοιτούν σε αυτή, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, της φοίτησης και αποφοίτησης από τις σχολές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

*Αν εκδοθεί το απαιτούμενο προεδρικό διάταγµα για την ένταξη των Σχολών Λιμενικού Σώματος στην ανώτερη και ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα της χώρας έως 31/1/2018 (που η προθεσμία είχε αρχικά οριστεί στις 31/12/2017) τότε η εισαγωγή σπουδαστών στις συγκεκριμένες σχολές θα αρχίσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλαδικές 2018

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (1 ψήφος)