Βάσεις Εκτιμήσεις: Τα Μόρια 2017 όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων-ΤΕΙ

Εκτιμήσεις Βάσεων 2017: Πιο λίγες θέσεις και περισσότεροι υποψήφιοι φοιτητές στις περιζήτητες Σχολές Πανεπιστημίων-ΤΕΙ, περισσότερες Σχολές σε κάθε επιστημονικό πεδίο και πολύ περισσότεροι υποψήφιοι που εξετάστηκαν σε πέντε μαθήματα.

Είσαι Υποψήφιος Φοιτητής; Δες πρώτος τα Αποτελέσματα των Βάσεων 2017 ΕΔΩ.

Η εκτίμηση, σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους δύο από τους τρεις παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις 2017.

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις είναι:

1. Ο αριθμός των εισακτέων, που ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, στις 14 Μαρτίου. Ενώ ο συνολικός αριθμός των εισακτέων είναι λίγο μεγαλύτερος από τον περσινό, είχαμε μείωση του αριθμού των εισακτέων στις περιζήτητες σχολές, όπως οι Ιατρικές και οι Πολυτεχνικές σχολές.

2. Οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων που εξαρτώνται από τη δυσκολία των θεμάτων των εξετάσεων. Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών και των μορίων των υποψηφίων, που ανακοινώνει κάθε χρόνο το υπουργείο Παιδείας αποδεικνύουν πόσο δυσκολεύτηκαν οι υποψήφιοι να πετύχουν τις επιδόσεις που πέτυχαν. Ξεχωρίζει φέτος η πολύ χαμηλή επίδοση στα Μαθηματικά Προσανατολισμού των σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής με το 84% των υποψηφίων να γράφει βαθμό μικρότερο από 10.

3. Ο τελευταίος παράγοντας, που καθορίζει τις βάσεις, είναι οι επιθυμίες των υποψηφίων, που εκφράζονται με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου. Ο παράγοντας αυτός είναι πάντα άγνωστος, όταν γίνεται η μελέτη της διαμόρφωσης των βάσεων. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων ανακοινώνονται μαζί με τις βάσεις στα τέλη Αυγούστου. Αυτός ο τελευταίος παράγοντας, δεν γίνεται να μετρηθεί, γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, τους υποψηφίους να μειώνουν τη ζήτηση προς τις σχολές των Πολιτικών Μηχανικών, αλλά δεν μπορούμε να μετρήσουμε το μέγεθος της μείωσης της ζήτησης.

Οι ιδιαιτερότητες

Φέτος είχαμε την αύξηση του αριθμού των υποψηφίων κατά 3.934 υποψηφίους, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είχαμε θεαματική αύξηση του αριθμού των υποψηφίων που δήλωσαν ότι θα εξεταστούν σε πέντε μαθήματα με σκοπό να δηλώσουν τις σχολές δύο Πεδίων. Προφανώς δεν γνωρίζουμε τη σειρά με την οποία δήλωσαν τις σχολές αυτοί οι υποψήφιοι, αυτή η σειρά, όμως, θα επηρεάσει και την τελική διαμόρφωση των βάσεων, αποτελώντας ένα ακόμη καθοριστικό, αλλά άγνωστο παράγοντα.

Οι σχολές που δηλώνονται από υποψηφίους δύο ή περισσότερων Επιστημονικών Πεδίων και οι κοινές σχολές σε περισσότερα Πεδία δημιουργούν πρόσθετη δυσκολία στον προσδιορισμό της βάσης τους. Τα ΤΕΦΑΑ, για παράδειγμα, δηλώνονται από τους υποψηφίους και των 5 Πεδίων, που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα, έχουν μη συγκρίσιμα μόρια και το σημαντικότερο, δεν γνωρίζουμε πόσοι υποψήφιοι από το κάθε Πεδίο δήλωσαν τα ΤΕΦΑΑ. Άρα η φετινή ιδιαιτερότητα είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε τόσες πολλές κοινές σχολές σε περισσότερα από ένα Πεδία. Αυτό έγινε μετά την περσινή πρώτη εφαρμογή του συστήματος, όπου παρατηρήθηκε συνωστισμός υποψηφίων στις σχολές του 3ου πεδίου ενώ οι υποψήφιοι του 2ου πεδίου πέρασαν όλοι. Έτσι, αμέσως μετά τις εξετάσεις ο τότε υπουργός Παιδείας κ. Φίλης υπέγραψε απόφαση, σύμφωνα με την οποία αυξήθηκαν σημαντικά οι σχολές που δηλώνονται από περισσότερα από ένα πεδίο.

Τι πρέπει να προσέξετε

* Να σημειωθεί ότι οι σχολές που ανήκουν σε περισσότερα από ένα Πεδία, στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται μόνο στο ένα Πεδίο, για προφανείς λόγους μεγέθους του αρχείου. Πρέπει να αναφέρουμε ότι βασική μας αρχή είναι η δημοσιοποίηση της μελέτης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, για να μην επηρεαστεί κανείς υποψήφιος από τις εκτιμήσεις. Το υπουργείο Παιδείας με την παράταση υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων μας ανέτρεψε τον προγραμματισμό, αλλά ευτυχώς κατάλαβαν στο υπουργείο ότι η προθεσμία ήταν μικρή. Να θυμάστε ότι η εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων δεν είναι οι βάσεις. Οι πραγματικές βάσεις θα ανακοινωθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. 

Δείτε ΕΔΩ τις τελευταίες Εκτιμήσεις για τις Βάσεις Εισαγωγής 2017

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr