Μόρια 2017: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των Μορίων στα ΕΠΑΛ

Σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση, η βαθμολόγηση και ο υπολογισμός των μορίων θα γίνονται ως εξής: κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές και η βαθμολόγησή του γίνεται από τον καθένα από αυτούς στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100) με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός γραπτός βαθμός ανάγεται στην κλίμακα 0-20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται.

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας θα είναι ως εξής:

  • για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5,
  • για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5,
  • για το α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5,
  • για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5,
  • για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας ορίζεται συντελεστής 1,
  • για τα ειδικά μαθήματα της Αρμονίας και του Ελέγχου Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων ορίζεται συντελεστής 2 για τον μέσο όρο των βαθμών τους,
  • για τα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου ορίζεται συντελεστής 2 για τον μέσο όρο των βαθμών τους,
  • στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για τον μέσο όρο των βαθμών τους.

Την σελίδα για την ενημέρωση των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/ας αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

Αυτό σημαίνει ότι με τον νέο τρόπο υπολογισμού των μορίων το μέγιστο των συνολικών μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ο διαγωνιζόμενος των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ (χωρίς ειδικό μάθημα) θα είναι 20.000 και όχι 2.000 που ήταν μέχρι πέρσι.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες ειδήσεις για τις Πανελλήνιες 2017

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr