Βάσεις Εισαγωγής 2016 (Όλοι οι πίνακες)

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΑΛ Α' ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΑΛ Α' ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΑΛ ΝΕΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά εισήχθησαν στα…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 10…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ Α' 2015 (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικά…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ 10%  ΕΠΑΛ Α' 2014 (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολικ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ΒΑΣΕΙΣ 2016: ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ, ΕΠΑΛΒ 2014 (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους φοιτητές καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2016 για μια θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Από τους 105.548 υποψήφιους, συνολ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια