Μεταπτυχιακά Πανεπιστημίου Κρήτης

Μεταπτυχιακά 2016, Νέες Τεχνολογίες, Διαχείριση Καινοτομιών, Technology Innovations, Management and Entrepreneurship, Master’s in Business, Economics‐ΤΙΜΕ ΜΒΕ

Μεταπτυχιακά 2016 - Πανεπιστήμιο Κρήτης: Νέες Τεχνολογίες Διαχείριση Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα Technology Innovations Management and Entrepreneurship Master’s in Business Economics‐ΤΙΜΕ ΜΒΕ

Το νέο αυτοχρηματοδοτ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια