Δωρεάν Μεταπτυχιακά με ολιγόωρη εργασία Φοιτητών αντί για δίδακτρα!

Δωρεάν Μεταπτυχιακά με ολιγόωρη εργασία φοιτητών αντί για δίδακτρα!

Τα βασικά σημεία του προσχεδίου με τις αλλαγές στα Πανεπιστήμια-ΤΕΙ παρουσίασε την Πέμπτη 6/4 σε Συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου. Πιο συγκεκριμένα τα σημεία του προσχεδίου θα τεθούν σε μία βδομάδα στη Δημόσια Διαβούλευση.

Ειδικότερα για τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά, σύμφωνα με το Προσχέδιο Νόμου προβλέπονται τα εξής:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Ο κ. Γαβρόγλου ανακοίνωσε ακόμη ότι η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα ΠΜΣ διασφαλίζεται ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Όπως έκανε γνωστό, για τον λόγο αυτό ενισχύεται η ίδρυση δωρεάν ΠΜΣ, καθότι προσμετράται θετικά η λειτουργία τέτοιων ΠΜΣ κατά τις επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα ενισχύεται η δωρεάν φοίτηση σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν τέλη φοίτησης, ορίζοντας ότι σε κάθε ΠΜΣ το 40% των φοιτητών απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει οικονομικών κριτηρίων. Αν οι φοιτητές με χαμηλό εισόδημα υπερβαίνουν το 40%, το Υπουργείο θα εξετάζει τη δυνατότητα κάλυψης των τελών, με επιπλέον επιχορήγηση του ιδρύματος.

Την ενημερωτική σελίδα για τα Δωρεάν Μεταπτυχιακά μπορείτε να την δείτε εδώ.

Πέραν των ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής φοιτητή από τα τέλη φοίτησης με παροχή επικουρίας αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο ίδρυμα. Από την πλευρά τους, τα ιδρύματα καλούνται να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες πρωτίστως από τα λοιπά μέσα χρηματοδότησης και μόνο αν αυτά δεν επαρκούν μπορούν να επιβάλουν τέλη φοίτησης.

Ολιγόωρη εργασία φοιτητών αντί για δίδακτρα: Την δυνατότητα μιας ολιγόωρης εργασίας πάνω αποκλειστικά σε ακαδημαϊκά ζητήματα, που μπορεί να απαλλάξει έναν φοιτητή από τα δίδακτρα, προβλέπει το νομοσχέδιο για την παιδεία.

«Θεωρούμε αυτό που προτείνουμε, την καλύτερη δυνατή κοινωνική πολιτική ως προς τα μεταπτυχιακά» τόνισε, αναγνωρίζοντας ότι σήμερα, δεν είναι σε θέση η Πολιτεία να υλοποιήσει τη βασική της θέση, που είναι η ενίσχυση όλων των μεταπτυχιακών, ώστε να είναι δωρεάν για όλους. 

Τα ιδρύματα στην απόφαση ίδρυσης ΠΜΣ καλούνται να καταθέσουν ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυτού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο 1/3 των μελών ΔΕΠ του οικείου Τμήματος να αντιλέξει σε περίπτωση που θεωρεί ότι το οριζόμενο στην εισήγηση τέλος φοίτησης είναι υψηλό και αυτό δημιουργεί απαίτηση από την Σύγκλητο να αποφανθεί αιτιολογημένα επ’ αυτών των αντιρρήσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβρόγλου, η ακαδημαϊκότητα των ΠΜΣ διασφαλίζεται και με μια σειρά διατάξεων που σκοπό έχουν να συνδέσουν την λειτουργία των ΠΜΣ με τις αντικειμενικές δυνατότητες των Τμημάτων για την λειτουργία υψηλή στάθμης ΠΜΣ. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, ορίζεται ότι ΠΜΣ οργανώνονται και λειτουργούν σε αυτοδύναμα τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου. Μη αυτοδύναμα τμήματα των ΑΕΙ μπορούν να συμμετέχουν σε διατμηματικά ή διαιδρυματικά ΠΜΣ μόνο σε συνεργασία με αυτοδύναμα τμήματα. Οι διδάσκοντες σε ΠΜΣ προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος (και 80% σε περίπτωση διατμηματικού). Ο  υπουργός Παιδείας πρόσθεσε ότι, διασφαλίζοντας την ουσία της έννοιας του δημόσιου λειτουργού της εκπαίδευσης, ορίζεται η προτεραιότητα της συμμετοχής αμισθί σε ΠΜΣ έναντι της συμμετοχής επ’ αμοιβή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για να αμειφθεί μέλος Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή του σε ΠΜΣ, πρέπει να συμμετέχει αμισθί σε τουλάχιστον ένα ΠΜΣ του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ και η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του.

Περισσότερα για τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Διαβάστε ακόμη: 

Τα βασικά σημεία για τα Οικονομικά Μεταπτυχιακά

Πως θα πάρετε το μηνιαίο Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ ύψους 380 ευρώ

Δυνατότητα στους Φοιτητές να παρακολουθούν ταυτόχρονα Δεύτερο Τμήμα

Μείνετε συντονισμένοι στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal της χώρας για την καθημερινή σας φοιτητική ενημέρωση!

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών