ΙΕΚ

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά την ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης κ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (Οδηγός Σπουδών)

1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» της αρχικής…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» της αρχικής επαγγελματικ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Δασικής Προστασίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης π…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τέχνη Φωτογραφίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τέχνη Φωτογραφίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά την ειδικότητα «Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Μουσική Τεχνολογία (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Μουσική Τεχνολογία» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ιν…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Ηχοληψία (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Ηχοληψία» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματι…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος (Οδηγός Σπουδών) 

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τέχνη Σκηνοθεσίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τέχνη Σκηνοθεσίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» της αρχικής…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά την ειδικότητα «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια