ΙΕΚ

Αναρτήθηκαν οι (ΝΕΟΙ) Οδηγοί Σπουδών των Ειδικοτήτων ΙΕΚ

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν τους νέους όπως και τους επικαιροποιημένους Οδηγούς Σπουδών των Ειδικοτήτων ΙΕΚ ανά τομέα και…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ: 1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που πα…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» της αρχικής επαγγελματ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Η/Υ (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Η/Υ» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επα…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ» (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web Designer - Developer /VideoGames) (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος & Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου (Οδηγός Σπουδών) 

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Μηχανοτρονικής (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Αυτοματισμών (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Αυτοματισμών» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Ανελκυστήρων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανελκυστήρων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Οδηγός Σπουδών) 

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» της α…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Οδηγός Σπουδών) 

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» της αρχικής επαγγελματικής…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια