Οδηγίες προς υποψήφιους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ 1ης Περιόδου – ΠΡΟΣΟΧΗ

Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2018.

Την ενημερωτική σελίδα των Αποφοίτων ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Οδηγίες προς Υποψήφιους

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ των Εξετάσεων

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους που καθορίστηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τις 10:00 έως τις 10:30 π.μ. με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ. Με βάση αυτά τα έγγραφα πραγματοποιείται η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν ένα από τα ανωτέρω έγγραφα δεν θα τους επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις και θα θεωρούνται ΑΠΟΝΤΕΣ. 

Παρόντες θεωρούνται μόνο οι εξεταζόμενοι, που διαθέτουν τα ανωτέρω έγγραφα και βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διεξαγωγής του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων, κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους.

Την ενημερωτική σελίδα των Αποφοίτων ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Όλα τα κινητά πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και να παραδίδονται στους Επιτηρητές κατά την είσοδο στην αίθουσα, παραλαμβάνονται δε κατά την αποχώρηση. 

Τα προσωπικά αντικείμενα των εξεταζομένων που δεν είναι απαραίτητα για την εξέταση συγκεντρώνονται σε χώρο ορατό από όλους. 

ΕΟΠΠΕΠ: Ηλεκτρονική Εφαρμογή Αναζήτησης Εξεταστικού Κέντρου Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ

Επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ μπλε στυλό διαρκείας, ενώ απαγορεύεται το διορθωτικό, άλλως μηδενίζεται το Γραπτό Δοκίμιο. 

Ώρα έναρξης εξετάσεων: 11:00 π.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι των παρακάτω ειδικοτήτων πρέπει στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων να έχουν μαζί τους και τα εξής:

1.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ (ν. 4186/2013) 

 • δυο (2) τρίγωνα ορθογώνια με διαβάθμιση (900 – 450 – 450 και 900 – 300 – 600)
 • κανόνα 20 cm
 • μοιρογνωμόνιο
 • διαβήτη
 • μολύβια (ενδεικτικά 2Η, ΗΒ, 2Β, 4Β),
 • ξύστρα
 • σετ 24 χρωμάτων (ξυλομπογιές)
 • γόμα σχεδίου

2. ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ

 • Κανόνα
 • Υποδεκάµετρο
 • Διαβήτη
 • Γοµολάστιχα
 • Μολύβι
 • Ξύστρα µολυβιού
 • Στυλό µπλε ή µαύρο

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ν. 4186/2013)

 • Μπλοκ Ακουαρέλας, Κόλλες Α4, Κόλλες Α3, κόλλες Schoeller 50x70 ματ, ριζόχαρτο - διαφάνειες Α3
 • Ξύστρα
 • Γόμα
 • Χρώματα: χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόροι σχεδίου, παστέλ ή ακουαρέλες
 • Για την ακουαρέλα: πινέλο, πανάκι, ποτήρι, μπλοκ ακουαρέλας 
 • Μολύβια HB, B, 2B, 4B, 6B, 8B, ραπιτογράφοι ή μαρκαδοράκια σε διάφορα πάχη
 • Ταυ ή παράλληλο, τρίγωνα 45ο και 60ο, χάρακα ή/και κλιμακόμετρο
 • Διαβήτη, μπόμπα

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 • Μολύβι
 • Γόμα 

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν με προσοχή τα προσωπικά τους στοιχεία στο τετράδιο ειδικού τύπου (Γραπτό Δοκίμιο) που τους παραδίδεται από τους Επιτηρητές, τα οποία αντιπαραβάλλονται με εκείνα του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σε ισχύ. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν δοθεί. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν την τελευταία σελίδα του Γραπτού Δοκιμίου τους ως πρόχειρο. Στο επάνω μέρος της σελίδας αναγράφουν τη λέξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» με κεφαλαία γράμματα.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν γραπτώς διευκρινιστικά ερωτήματα (έντυπο διευκρινίσεων) αναφορικά με τα προς εξέταση θέματα μέσα σε χρονικό διάστημα μισής ώρας από την ώρα έναρξης των εξετάσεων.

Δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να γράφουν τις απαντήσεις των θεμάτων που τους έχουν τεθεί μόνο στις μονές ή μόνο στις ζυγές σελίδες του Γραπτού Δοκιμίου ή να αφήνουν κενές σελίδες μεταξύ των απαντήσεων.

Δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να γράφουν τις απαντήσεις τους με κεφαλαία γράμματα, αλλά μόνο με πεζά, άλλως μηδενίζεται το Γραπτό Δοκίμιο.

Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει την απάντηση των θεμάτων προσέρχεται στους Επιτηρητές, οι οποίοι ενώπιόν του καλύπτουν τα προσωπικά στοιχεία του με αδιαφανές αυτοκόλλητο, διαγράφουν τα κενά σημεία του Γραπτού Δοκιμίου και υπογράφουν στο τέλος των απαντήσεων του. Ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το Γραπτό Δοκίμιό του, πριν βγει από την αίθουσα των εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν υποψήφιο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μιας (1) τουλάχιστον ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι, κατά το Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και των Επιτηρητών. 

 • Ο υποψήφιος που δολιεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους, είναι δυνατό να αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και να βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (0), ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του εξεταζόμενου. 
 • Ο εξεταζόμενος που αποκλείεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, από τις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους, υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το γραπτό δοκίμιό του με τη σημείωση στο τέλος της αναπτυσσόμενης ερώτησης και με κόκκινο στυλό από τους Επιτηρητές και τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους του πειθαρχικού παραπτώματος, στο οποίο υπέπεσε και να απομακρυνθεί χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων. 
 • Ο υποψήφιος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή συνεργεί στην τέλεση ανάλογων πράξεων, αποκλείεται από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μέρους, αφού κληθεί από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους σε απολογία και βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (0).

Πειθαρχικά παραπτώματα που βαθμολογούνται, επίσης, με βαθμό μηδέν (0) αποτελούν ενδεικτικά:

 • Η ανάπτυξη των υπό εξέταση θεμάτων με Κεφαλαία γράμματα, 
 • Η χρήση άλλου χρώματος στυλό εκτός του προβλεπόμενου μπλε,
 • Η αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου μαρτυρά την ταυτότητα του εξεταζόμενου εκτός του προβλεπόμενου χώρου του Γραπτού Δοκιμίου, καθώς και 
 • Η αναγραφή οποιουδήποτε κειμένου ή σχολίου ή σχεδίου δεν αφορά στην ανάπτυξη των υπό εξέταση θεμάτων.

Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ο Υπεύθυνος του οικείου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο Γραπτό Δοκίμιο και σημειώνει τον βαθμό μηδέν (0) στο στέλεχος και στο απόκομμα του εξώφυλλου του τετραδίου του Γραπτού Δοκιμίου στο ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ». Κάτω από το βαθμό υπογράφει ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού Μέρους και οι Επιτηρητές της οικείας αίθουσας.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ των Εξετάσεων

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους που καθορίστηκαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μισή ώρα πριν την έναρξη των Εξετάσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους, με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Στρατιωτικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, βάσει των οποίων γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν ένα από τα ανωτέρω έγγραφα δεν θα τους επιτρέπεται η συμμετοχή στις εξετάσεις και θα θεωρούνται ΑΠΟΝΤΕΣ.

Παρόντες θεωρούνται μόνο οι εξεταζόμενοι, που βρίσκονται μέσα στο χώρο διεξαγωγής του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων, κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους. 

Όλα τα κινητά πρέπει να είναι απενεργοποιημένα κατά την είσοδο στο χώρο διεξαγωγής του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων και παραδίδονται στους Εξεταστές Πρακτικού Μέρους κατά την είσοδο στην αίθουσα, παραλαμβάνονται δε κατά την αποχώρηση.

Τα προσωπικά αντικείμενα των εξεταζομένων που δεν είναι απαραίτητα για την εξέταση συγκεντρώνονται σε χώρο ορατό από όλους. 

Οι εξεταζόμενοι, κατά το Πρακτικό Μέρος των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς, συμμόρφωσης προς τους κανόνες ευταξίας και πειθαρχίας, καθώς και πιστής τήρησης των υποδείξεων και των συστάσεων του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους και των Εξεταστών. 

 • Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους, είναι δυνατό να αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και να χαρακτηρίζεται ως «ΑΠΟΤΥΧΩΝ», ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου Πρακτικού Μέρους, που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του εξεταζόμενου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι των παρακάτω ειδικοτήτων πρέπει στο Πρακτικό Μέρος των εξετάσεων να έχουν μαζί τους και τα εξής:

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr