Δημόσια ΙΕΚ

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Μηχανοτρονικής (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχε…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Αυτοματισμών (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Αυτοματισμών» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Ανελκυστήρων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Ανελκυστήρων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Οδηγός Σπουδών) 

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» της α…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Οδηγός Σπουδών) 

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» της αρχικής επαγγελματικής…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά την ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing) (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης κ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου (Οδηγός Σπουδών)

1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» της αρχικής…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» της αρχικής επαγγελματικ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Δασικής Προστασίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης π…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια