Ο αριθμός των Σπουδαστών στα Δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού το 2017-2018

Ειδικότητες Δημοσίων ΙΕΚ (ΔΙΕΚ): Με απόφαση της υπουργού Τουρισμού κ. Κουντουρά εγκρίθηκε η εισαγωγή οκτακοσίων πενήντα επτά (857) καταρτιζόμενων στο Α΄ εξάμηνο των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την περίοδο 2017-2018.

Πιο συγκεκριμένα στον προγραμματισμό λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)  του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017 - 2018 προχώρησε το υπουργείο με απόφαση του.

Την ενημερωτική σελίδα των Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Η έγκριση δόθηκε μετά από τις προτάσεις των μονάδων Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για τον αριθμό εισακτέων ανά ειδικότητα για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.

Έτσι εγκρίνεται η εισαγωγή οχτακοσίων πενήντα επτά (857) καταρτιζόμενων στο Α’ εξάμηνο των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017 -2018, ως κατωτέρω:

Όλα τα νέα που αφορούν τα ΔΙΕΚ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr