Συζητήθηκε η αυτοδύναμη εκπόνηση Διδακτορικών στα ΤΕΙ

Έκτακτη Σύνοδος προέδρων - αναπληρωτών προέδρων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Ιουνίου στην αίθουσα Βιβλιοθήκης της ΑΣΠΑΙΤΕ, με την παρουσία του υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου και του αναπληρωτή γ.γ. κ. Αγγελόπουλου.

Στην Έκτακτη Σύνοδο συζητήθηκαν τα εξής:

Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Διατυπώθηκαν από τη Σύνοδο προβληματισμοί και αντιρρήσεις σε πολλά σημεία του ΣΝ που θίγουν το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και τον τρόπο εκλογής των Διοικήσεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο Πρυτάνεων–Αντιπρυτάνεων. Εκφράστηκε προβληματισμός για θέματα εφαρμογής του ακαδημαϊκού ασύλου, καθώς και για τις διατυπώσεις και ορολογίες που εξακολουθούν να διαφοροποιούν τα ΤΕΙ από τα Πανεπιστήμια.

Για το θέμα των ΕΛΚΕ: Η Σύνοδος διατυπώνει την άποψη ότι οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ανατρέψει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, επιβαρύνοντας τη διαχείριση των ερευνητικών πόρων με αναιτιολόγητα υψηλό διοικητικό κόστος και υπέρμετρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κρίνει απαραίτητη την απένταξη των ΕΛΚΕ από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, το Δημόσιο Λογιστικό, την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και το ΠΔ80/2016 και την προσαρμογή των σχετικών προβλέψεων του Νομοσχεδίου ώστε να παρέχει ευελιξία και ασφάλεια δικαίου στη διαχείριση των ερευνητικών πόρων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας.

Σχετικά με τα Μεταπτυχιακά: Η Σύνοδος διατύπωσε την άποψη ότι προκειμένου να διορθωθούν ορισμένα «κακώς κείμενα» γίνονται οριζόντιες ρυθμίσεις που ουσιαστικά θίγουν την ακαδημαϊκότητα, τη βιωσιμότητα και εν τέλει το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ.

Δεδομένου ότι εκφράστηκε πολιτική βούληση από τον υπουργό να καταργηθούν οι θέσεις των Γραμματέων στα ΑΕΙ, ζητήθηκε από τη Σύνοδο η θεσμοθέτηση θέσεων Γενικών Διευθυντών όπως στα Πανεπιστήμια. Επίσης, ο υπουργός δήλωσε ότι το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το νέο μισθολόγιο των ΕΔΙΠ και θα επιληφθεί.

Τέλος, υπήρξε κοινή άποψη μεταξύ του υπουργού Παιδείας και της Συνόδου να διοργανώνονται τα διετή προγράμματα σπουδών από νέα τμήματα και όχι από τα υπάρχοντα και ύστερα από σύμφωνη γνώμη των ΑΕΙ.

Τρίτος κύκλος σπουδών στα ΑΕΙ (Διδακτορικές Σπουδές): Η Σύνοδος κατέθεσε κριτήρια και διαδικασία οργάνωσης των Διδακτορικών σπουδών και ζήτησε να συμπεριληφθεί στον παρόντα νόμο η δυνατότητα αυτοδύναμης εκπόνησης Διδακτορικών στα ΤΕΙ.

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ:

Η ηγεσία του Υπουργείου έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα της έλλειψης επαγγελματικών δικαιωμάτων πολλών ειδικοτήτων.

Συμφωνήθηκε να συγκροτηθούν από το Υπουργείο Παιδείας Επιτροπές για τα επαγγελματικά δικαιώματα, αποτελούμενες από το Γενικό Γραμματέα του Υπ. Παιδείας (ως πρόεδρου των επιτροπών) και εκπροσώπους των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας. Στις Επιτροπές θα συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες τους οποίους θα διορίζει ο υπουργός Παιδείας σε συνεργασία και με τη Σύνοδο. Οι επιτροπές θα έχουν βραχύ χρονικό ορίζοντα.

Ο υπουργός Παιδείας ζήτησε από τους προέδρους των ΤΕΙ να καταθέσουν το συντομότερο προτάσεις για τη στρατηγική ανάπτυξης των Ιδρυμάτων τους στην κατεύθυνση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα που αφορούν την Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr